Stypendia zDolny Śląsk

Do 20 IX można składać wnioski o stypendia naukowe dla uczniów w XXIII edycji konkursu zDolny Śląsk prowadzonego przez Fundację Edukacji Międzynarodowej i Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Ogłoszenie wyników nastąpi pod koniec listopada. W tym roku we wszystkich kategoriach (naukowej, sportowej, artystycznej i działalności społecznej) przyznanych zostanie ok. 55 stypendiów. Wysokość stypendium (od 3500 zł do 4500 zł) zależy od etapu edukacyjnego kandydata. Kandydaci powinni samodzielnie wypełnić formularze wniosków i dostarczyć wraz z nimi kopie dokumentów zaświadczających o swoich dokonaniach.

1 miesiąc temu