seminarium I^3 (2023/2024)

terminy spotkań w semestrze zimowym

Stacjonarne spotkania w tym semestrze obywają się w środy (o ile nie podano inaczej) w godzinach: 17:00-18:30 w sali 601 IM UWr.

  • 14 X 2023 - spotkanie wyjazdowe: Matematyczny spacer w obłokach
  • 11-12 XI 2023 - spotkanie wyjazdowe Matematyczny Kazimierz
  • 17-19 XI 2023 - seminarium wyjazdowe w Starej Łomnicy
  • 20 XI 2023 (wyjątkowo poniedziałek) - symulacja wykładu komowego dla SP
  • 27 XI 2023 (wyjątkowo poniedziałek) - symulacja wykładu komowego dla LO
  • 19-26 I 2024 - seminarium wyjazdowe Matematyczna Kreta
  • 22 II 2024 (czwartek, godz. 17, sala 601) - Matematyk w szkole Montessori - Urszula Pastwa (Ekspedycja Matematyczna, Rzeszów)