Seminarium I^3 (2021/22)

W roku akademickim 2021/2022 (ze względu na hybrydowość zajęć dydaktycznych ze studentami, a w konsekwencji na duże obłożenie sal w IM UWr) spotkania seminarium będą się odbywały w różnych miejscach.

terminy spotkań w semestrze zimowym

 • (417) 11 X - spotkanie w galerii Eklektik Art (ul. Czysta 4) na wystawie Jerzego Olka "Nierealna rzeczywistość geometrycznej wyobraźni"
 • (418) 16-17 X - spotkanie wyjazdowe Matematyczne Lubuskie - szlakiem Keplera
 • (419) 11-14 XI - spotkanie wyjazdowe Matematyczna Warmia - szlakiem Kopernika
 • (420) 19-21 XI - spotkanie wyjazdowe w Wieleniu Zaobrzańskim nt. "Algebra szkolna"
 • (421) 24 XI - symulacja wykładu komowego (zajęcia zdalne)
 • (422) 7-13 II - spotkanie wyjazdowe Matematyczny Stambuł

terminy spotkań w semestrze letnim

 • (423) 15 III - IM UWr, godz. 15:15, sala 601, Rajmund Stasiewicz, Politechnika Białostocka, "Gry stare, ale czy znane"?
 • (424) 19 III - IM UWr, godz. 9:00, sala 601, Rajmund Stasiewicz, Politechnika Białostocka, "Gry stare, ale czy znane"?
 • (425) 19 III - spotkanie w Muzeum Przyrodniczym UWr, godz. 11:00, "W poszukiwaniu megajaja mamutaka"
 • (426) 30 IV - 3 V - Matematyczne B & B (Bratysława i Brno)
 • (427) 25-26 VI - Matematyczny Spreewald i Szwajcaria Saksońska