XXI edycja "Matematyki bez granic" (2009/10)

terminarz na rok szkolny 2009/10

 • SENIOR
  zgłoszenia: do 20 XII 2009
  wysłanie zadań eliminacyjnych: 17 I 2010
  etap szkolny: 20 I - 28 II 2010
  wysłanie zadań finałowych do szkół: 19 II 2010
  finał: 4 III 2010
  omówienie prac: 12 IV 2010
  wyjazd zwycięskich klas na wycieczkę matematyczną: 30 V 2010
  (Kowary - Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska i sztolnie uranowe)
   
 • JUNIOR
  zgłoszenia: do 20 XII 2009
  wysłanie zadań eliminacyjnych: 15 II 2010
  etap szkolny: 20 II - 20 III 2010
  wysyłanie zadań finałowych do szkół: 19 III 2010
  finał: 25 III 2010
  omówienie prac: 19 IV 2010
  wyjazd zwycięskiej klasy na wycieczkę matematyczną: 30 V 2010
  (Kowary - Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska i sztolnie uranowe)

zgłoszenia

Aby zgłosić klasę do konkursu, należy wypełnić formularz dostępny na stronie Komitetu Krajowego, wydrukować go, ostemplować i podpisać, a następnie wysłać na adres komitetu regionalnego konkursu. Po dokonaniu weryfikacji zgloszenia szkoła znajdzie się na liście szkół dopuszczonych do konkursu.

laureaci

 • szkoły podstawowe klasy młodsze - kl. V b SP 76 we Wrocławiu
 • szkoły podstawowe klasy szóste - kl. VI d SP 17 we Wrocławiu
 • gimnazja - kl. III a GIM 13 w Wałbrzychu
 • szkoły ponadgimnazjalne - kl. I e II LO w Opolu

sponsorzy

Gmina Wrocław
Urząd Miasta Opole
Uniwersytet Wrocławski 
Magazyn Miłośników Matematyki
Świat Matematyki
Wydawnictwo Logi
CD Action