Konkurs Matematycznego Origami "Żuraw"

To pierwszy konkurs matematycznego origami w Polsce. Jego uczestnikami mogą być uczniowie wszystkich typów szkół, studenci, nauczyciele i rodzice. Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni geometrycznej i wiedzy z geometrii przestrzennej, sprawności manualnej i koncentracji oraz kształtowanie zamiłowania do sztuki origami, jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu.

Pomysły na modele matematyczne w technice origami można czerpać np. z Wrocławskiego Portalu Matematycznego, gdzie znajdują się instrukcje ich wykonania.

dlaczego właśnie żuraw?

Jest to jeden z najsłynniejszych modeli japońskiego origami, symbol pomyślności i pokoju. Japońskie legendy mówią, że żurawie żyją przez 1000 lat, dlatego Japończycy wierzą, że złożenie 1000 żurawi przynosi zdrowie i długie życie. Zarówno osobie składającej papierowe żurawie, jak i osobie nimi obdarowanej powinno także spełnić się jedno marzenie.

Słynna jest wzruszająca historia 12-letniej japońskiej dziewczynki Sadako Sasaki, która po zrzuceniu bomby atomowej na Hiroschimę zachorowała na białaczkę. Znała legendę o papierowych żurawiach i postanowiła złożyć ich 1000, aby odzyskać zdrowie. Jej życzeniem, w którego intencji rozpoczęła tę pracę, było zakończenie cierpień wszystkich chorujących dzieci i sprowadzenie pokoju na ziemię. Przed śmiercią Sadako zdążyła złożyć 644 żurawie. Koledzy ze szkoły dokończyli jej dzieło i zainicjowali wzniesienie pomnika przedstawiającego dziewczynkę ze złotym żurawiem origami w dłoniach. Co roku w rocznicę ataku na Hiroszimę wielu Japończyków przychodzi tam i stroi pomnik kolorowymi żurawiami.

galeria prac

Zdjęcia modeli wykonanych przez uczestników konkursu znajdują się tutaj:

Prace z edycji I-IX zostały zlicytowane na rzecz Fundacji Matematyków Wrocławskich podczas finałów IX-XVI Maratonu Matematycznego na Dolnośląskim Festiwalu Nauki. Uzyskane w poszczególnych latach z licytacji kwoty (łącznie 4300 zł) zasiliły konto XXI-XXIX Zimowej Szkoły Matematyki. Pozostałe modele przekazano na aukcję na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci.

kontakt

Sylwia Szczęsna–Cichoń
e-mail: dscichonie@gmail.com

 

Małgorzata Mikołajczyk
tel. 71 3757416 lub 71 3361085
e-mail: mikolaj@math.uni.wroc.pl

regulamin

 • Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • W konkursie startują zawodnicy indywidualni, którzy w podanym terminie zarejestrują się na stronie organizatora, podzieleni na kategorie: Młodzicy (kl. III-V SP), Juniorzy (kl. 6-8 SP), Licealiści (szkoły średnie), Profesjonaliści (studenci i nauczyciele matematyki/informatyki, matematycy i informatycy), AMATORZY (pozostali dorośli, tzn. studenci kierunków innych niż matematyka/informatyka i nauczyciele innych przedmiotów niż matematyka/informatyka, rodzice i inni amatorzy origami matematycznego).
 • I etap polega na samodzielnym wykonaniu i przesłaniu na adres organizatora konkursu modelu matematycznego w technice origami w jednej z dwóch kategorii: origami płaskie lub origami przestrzenne. Model powinien przedstawiać figurę płaską, mozaikę lub wielościan, albo powierzchnię. Do modelu należy dołączyć jego diagram lub w przypadku modelu modułowego - diagram pojedynczego modułu. Jeśli jest znane, podać jego źródło.
 • Nie trzeba dołączać diagramów standardowych modeli i modułów (np. opisanych tutaj lub takich, które powtarzają się w pracach z poprzednich lat).
 • Jedna osoba może dostarczyć jedną lub dwie prace. Do każdej należy dołączyć trwale przytwierdzoną metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą kategorii, a także informacją o liczbie modułów w modelu i przybliżonym czasie wykonania pracy.
 • Prace nie mogą być klejone, zszywane, przycinane (poza ew. przygotowaniem kartki do wykonania modułu), ozdabiane rysunkami, naklejkami itp.
 • Na podstawie przesłanych prac jury wyłania finalistów konkursu (po 15-30 osób w każdej kategorii), biorąc pod uwagę przy ocenie prac zgodność z tematem (matematyczność modelu) i z podstawowymi regułami origami, stopień trudności i pracochłonność modelu, oryginalność pomysłu, staranność i estetykę wykonania, dobór kolorystyki i rodzaju papieru (np. czy model jest sztywny i nie załamuje sie pod własnym ciężarem, czy papier nie jest za gruby i czy jest dobrze dobrany do modelu).
 • Podczas finału odbywającego się w Instytucie Matematycznym UWr zawodnicy mają do wykonania rozmaite zadania, np. wykonanie modelu na podstawie diagramu, złożenie modułu na podstawie wzorca i zbudowanie z takich modułów dowolnej bryły (ew. z podaniem jej opisu matematycznego), narysowanie diagramu zadanego modułu lub prostego modelu. Zawodnicy mogą też odpowiadać na pytania matematyczne (dostosowane stopniem trudności do kategorii wiekowej) dotyczące własności jakiegoś modelu.
 • Wszyscy finaliści otrzymują dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe.
 • Prace konkursowe z obu etapów są wystawiane na aukcji podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki oraz prezentowane na stronie konkursu i na łamach Wrocławskiego Portalu Matematycznego.
 • Nazwiska uczestników wraz z afiliacją i oceną pracy są ogłaszane na stronie www zawodów. Zawodnik może podpisać pracę dowolnym pseudonimem, ale dyplom będzie wystawiony na te same dane. Organizatorzy nie przechowują ani nie przetwarzają żadnych danych uczestników konkursu zgłoszonych przez szkoły. Dane dorosłych uczestników są kasowane po zakończeniu zawodów.

sponsorzy

Uniwersytet Wrocławski
Wydawnictwo Logi
Redakcja "Delty"
Magazyn Miłośników Matematyki