Międzyszkolne Kółka Matematyczne

W roku szkolnym 2023/2024 FMW we współpracy z Instytutem Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego będzie prowadziła międzyszkolne kółka matematyczne dla utalentowanych matematycznie uczniów: Olimpijskie w kategorii juniorów (SP kl. 7-8) i seniorów (szkoły średnie) oraz Matematykę dla Myślących w kategorii młodzików (kl. SP 3-5), juniorów (SP kl. 6-8) i seniorów (szkoły średnie). Uczestnicy kółek międzyszkolnych mogą brać udział we wszystkich konkursach, grach miejskich, wycieczkach i obozach matematycznych organizowanych przez FMW (jako reprezentacja MKM). Każda grupa zajęciowa liczy minimalnie 12 a maksymalnie - 25 osób. Pierwszeństwo przyjęcia mają dotychczasowi uczestnicy Kółek. W przypadku większej liczby chętnych możliwe jest utworzenie kilku grup zajęciowych na danym poziomie. Opłata za semestr kółek wynosi 250 zł.

charakterystyka kółek

 • Kółka Olimpijskie - wymagają koniecznie przystąpienia we wrześniu do Olimpiady Matematycznej (na poziomie seniorów) lub Olimpiady Matematycznej Juniorów (na poziomie juniorów). Na pierwsze zajęcia należy przynieść kopię I serii wysłanych zadań. Na zajęciach rozwiązywane będą zadania przygotowujące do etapu okręgowego i finałowego odpowiedniej olimpiady.
 • Matematyka dla Myślących - kółka przewidziane są dla utalentowanych matematycznie uczniów szkół, w których nie są prowadzone kółka matematyczne. Celem zajęć jest przestawienie się na inny typ zadań niż standardowe zadania szkolne - rozwijających myślenie, a nie wykorzystujących schematy i algorytmy. Na poziomie młodzików rozwiązywane są zadania i problemy wykraczające poza program matematyki szkolnej, ćwiczące umiejętność obserwowania matematycznych prawidłowości i ich uzasadniania. Na poziomie juniorów rozwiązywane zadania rozwijają umiejętność logicznego myślenia, a nie wykorzystywania utartych schematów. Przygotowują do konkursów matematycznych i do udziału w kółku olimpijskim. Na poziomie seniorów zajęcia skierowane są do uczniów, którzy planują w przyszłości podjęcie studiów na kierunkach, gdzie niezbędna jest matematyka. Na zajęciach rozwiązywane są zadania nietypowe, rozwijające logiczne myślenie i matematyczne techniki a także z poziomu rozszerzonej matury z matematyki. Celem kursu jest zmniejszenie rozbieżności między umiejętnościami matematycznymi, jakich wymaga się w szkole i na studiach.

zapisy i zajęcia w I semestrze

 • Zapisy przyjmowane są przez formularz internetowy od 10 IX.
 • Lista zapisanych uczniów jest tutaj.
 • Dla Młodzików i Juniorów zostały otworzone dodatkowe grupy zajęciowe w tygodniu w godz. 17-18:30. Można jeszcze przenosić dzieci już zapisane do grup, w których są wolne miejsca. W szczególności wszystkie dzieci z klas III SP powinny znaleźć się w grupach w tygodniu (z krótkimi zajęciami).
 • Prosimy nie wybierać w formularzu grup, w których nie ma już miejsc. Te zgłoszenia są usuwane z bazy.
 • Docelowo wszystkie grupy będą 25-osobowe. W grupach z nadkompletem uczestników będzie przeprowadzony test kwalifikacyjny.
 • Zajęcia zaczną się 7 X, 10 X i 12 X . Opłatę za kółka należy wnieść do 13 X.
 • Kółka odbywają się w okresie od października do stycznia w wymiarze 32 godzin dydaktycznych w semestrze wg harmonogramu podanego poniżej.
 • Zajęcia odbywają się w Instytucie Matematycznym UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, tel. na portiernię 713757414.

harmonogramy spotkań

 • Kółko olimpijskie - juniorzy (tylko uczniowie startujący w OMJ)
  prowadzący: Dawid MIGACZ (student IM UWr)
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 9-12, sala A
  harmonogram spotkań
  7 X, 21 X, 28 X, 4 XI, 25 XI, 2 XII, 16 XII, 6 I
  najbliższy obóz: 17-19 XI 2023
   
 • Kółko olimpijskie - seniorzy (tylko uczniowie startujący w OM)
  prowadzący: Stanisław OSAJDA (student IM UWr)
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 10-13, sala 602
  harmonogram spotkań
  7 X, 21 X, 28 X, 4 XI, 25 XI, 2 XII, 16 XII, 6 I
  najbliższy obóz: II 2024, 4-8 III 2024
   
 • Matematyka dla Myślących - młodzicy (kl. 3-5 SP)
  prowadzący: Małgorzata MIKOŁAJCZYK (pracownik IM UWr)
  termin: 2 soboty w miesiącu godz. 9-12 lub 13-16, sala 601
  harmonogram spotkań:
  7 X, 21 X, 28 X, 4 XI, 25 XI, 2 XII, 16 XII, 6 I
  Kółko dla klas III SP - wtorki (co tydzień) godz. 17-18:30 od 10 X. Prosimy o przeniesienie WSZYSTKICH zapisanych już dzieci z klas III do tej grupy.
  Jeśli skończą się miejsca, będzie otworzona kolejna grupa w czwartki w godz. 17-18:30.
  najbliższy obóz: 15-19 VI 2024
   
 • Matematyka dla Myślących - juniorzy (kl. 6-8 SP)
  prowadzący: Michał ŚLIWIŃSKI (pracownik IM UWr i III LO Wrocław)
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 9-12 i 13-16, sala B
  harmonogram spotkań:
  7 X, 14 X, 28 X, 4 XI, 25 XI, 2 XII, 16 XII, 6 I
  Dodatkowa grupa dla klas VI-VII - czwartki (co tydzień) godz. 17-18:30 od 12 X. Prosimy o ew. przeniesienie zapisanych już dzieci do tej grupy.
  Jeśli skończą się miejsca, będzie otworzona kolejna grupa we wtorki w godz. 17-18:30.
  najbliższy obóz: 17-19 XI 2023
   
 • Matematyka dla Myślących - seniorzy (szkoły średnie)
  prowadzący: Dawid MIGACZ (student IM UWr)
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 13-16, sala A
  harmonogram spotkań:
  7 X, 21 X, 28 X, 4 XI, 25 XI, 2 XII, 16 XII, 6 I
  Zostanie otworzona specjalna grupa POCZATKUJĄCA dl klas VI-VII SP z zajęciami co tydzień trwającymi 2 godz. lekcyjne (w dzień powszedni, godz. 17-18:30). Prosimy o przenoszenie chętnych a zapisanych już dzieci do tej grupy. Termin spotkań zostanie podany po 15 IX. najbliższy obóz: 4-8 III 2024

odpłatność

Opłata za semestr zajęć wynosi 250 zł. Wpłat należy dokonać na podane niżej konto Fundacji do 10 X 2023. W uzasadnionych wypadkach odpłatność może ulec obniżeniu na wniosek rodzica lub nauczyciela.

Fundacja Matematyków Wrocławskich
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
56 1950 0001 2006 0692 5295 0002, PeKaO
w treści należy wpisać: nazwę kółka oraz imię i nazwisko ucznia

kontakt

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Mikołajczyk mejlowo pod adresem mikolaj@math.uni.wroc.pl lub telefonicznie wyłącznie pod jednym z numerów: 713361085 albo 713757416.