Seminarium WMI UWr

W 2017 roku po 35 latach wróciła tradycja organizowania seminarium wydziałowego dla pracowników i studentów WMI UWr. Jego kolejne posiedzenie odbędzie się 21 V o godz. 12:30 w sali 119 Instytutu Informatyki WMI UWr. Prelegentem będzie prof. Marta Kwiatkowska z Oxford University, która wygłosi odczyt "When to trust AI: advances and challenges for certification of neural networks". Przed seminarium dziekan zaprasza na poczęstunek.

Seminarium organizowane jest od semestru letniego 2017 z inicjatywy dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UWr Tomasza Jurdzińskiego, raz w miesiącu we wtorek. Jego celem jest prezentacja kierunków badań prowPadzonych przez pracowników Wydziału w sposób elementarny, dostępny dla niespecjalistów oraz studentów. Wykład trwa 45 minut, a przez kolejny kwadrans odbywa się dyskusja. Organizatorami spotkań są Dariusz Biernacki (II UWr) oraz Dariusz Buraczewski (IM UW). Seminarium jest kontynuacją tzw. Matematycznych Wtorków, cotygodniowych środowiskowych spotkań wrocławskich matematyków, których celem był przegląd publikacji.

 

Streszczenie bieżącego wykładu:

Artificial intelligence (AI) has been advancing at a fast pace and it is now poised for deployment in a wide range of applications, such as autonomous systems, medical diagnosis and natural language processing. Early adoption of AI technology for real-world applications has not been without problems, particularly for neural networks, which may be unstable and susceptible to adversarial examples. In the longer term, appropriate safety assurance techniques need to be developed to reduce potential harm due to avoidable system failures and ensure trustworthiness. Focusing on certification, this talk provides an overview of techniques that have been developed to ensure safety of AI decisions and discusses future challenges.

 

Poprzednie posiedzenia

 1. 25 IV 2017 - prof. Ludomir Newelski (IM UWr) - Język a struktura
 2. 30 V 2017 - prof. Witold Charatonik (II UWr) - W poszukiwaniu rozstrzygalnych logik
 3. 18 IX 2017 - Kate Juschenko (Northwestern University, USA) - Cycling amenable groups and soficity
 4. 7 XI 2017 - prof. Jacek Świątkowski (IM UWr) - Grupy hiperboliczne, brzeg w nieskończoności i kompakty Markowa
 5. 19 XII 2017 - prof. Leszek Pacholski (II UWr) - Kilka kontrowersyjnych uwag o polskiej nauce
 6. 20 III 2018 - prof. Grzegorz Karch (IM UWr) - O odkryciach Alana Turinga w biologii
 7. 5 VI 2018 - dr hab. Jarosław Byrka (II UWr) - Klastrowanie oczyma algorytmika
 8. 13 IX 2018 - Magnus Halldorsson (Uniwersytet w Reykjaviku) - The algorithmic study of wireless networking
 9. 27 IX 2018 - Roger Cooke (Politechnika w Delft, Holandia) - The Confidence Trap: dysfunctional dialogues about climate
 10. 18 X 2018 - Włodzimierz Zadrożny (University of North Carolina at Charlotte) - Topology and Sheaves for Natural Language Understanding
 11. 6 XI 2018 - Elvezio Ronchetti  (University of Geneva) - An Introduction to the Basic Concepts of Robust Statistics
 12. 22 I 2019 - Piotr Śniady (IM PAN) - Zaproszenie do kombinatoryki asymptotycznej
 13. 9 IV 2019 - Waldemar Hebisch (IM UWr) - Poszukiwanie gwiazd okresowych (poświęcone pamięci Zbigniewa Kołaczkowskiego)
 14. 30 IV 2019 - Marek Cygan (UW) - Machine learning in robotic manipulation
 15. 29 X 2019 - Andreas Thom (Technische Universität Dresden) - Sofic approximations — what’s the problem?
 16. 17 XII 2019 - Paweł Gawrychowski (II UWr) - Struktury danych dla grafów planarnych
 17. 25 II 2020 - Henryk Michalewski (UW) - Uczenie maszynowe i dowodzenie twierdzeń
 18. 3 III 2020 - Ivo Sbalzarini (Technische Uniwersität Dresden) - New computing enables new biology, which inspires new computing
 19. 12 X 2021 - Motiejus Valiunas (IM UWr) - Finite Coxeter groups and applications to viruses
 20. 1 IV 2022 - Wolfgang Nagel (TU Dresden) - Artificial Intelligence, Data Analytics and High Performance Computing
 21. 10 V 2022 - Paweł Woźny (II UWr) - O wielomianach Bernsteina, bazach dualnych i ich zastosowaniach
 22. 21 VI 2022 - Błażej Wróbel (IM UWr) - Punkty kratowe i sumy trygonometryczne w wysokich wymiarach
 23. 21 IV 2023 - Jerzy Marcinkowski (II UWr) - Towards Multiset Semantics Database Theory: How I Learned to Stop Worrying and Love Linear Algebra
 24. 25 IV 2023 - Sławomir Solecki (Cornell University, USA) - Opisowa teoria mnogości i przekształcenia zachowujące miarę probabilistyczną
 25. 20 VI 2023 - Thomas Kühne (Uniwersytet w Paderborn, Niemcy) - Breaking the exaflop barrier for ab-initio molecular dynamics simulations
 26. 3 X 2023 - Anand Pillay (University of Notre Dame) - Structural identifiability, differential algebra, and model theory
 27. 12 XII 2023 - Andrzej Żuk (Universite Paris 7) - Od równań różniczkowych do grup
 28. 27 II 2024 - Maciej Piróg (II UWr) - Algebry szyte na miarę efektów
 29. 23 IV 2024 - Takahiro Hasebe (Hokkaido University) - Construction of the distance function with an elliptic PDE
 30. 21 V 2024 - Marta Kwiatkowska (Oxford University) - When to trust AI: advances and challenges for certification of neural networks

 

10 miesięcy temu