Seminarium WMI UWr

W 2017 roku po 35 latach wróciła tradycja organizowania seminarium wydziałowego dla pracowników i studentów WMI UWr. Jego kolejne posiedzenie odbędzie się 3 X o godz. 12:30 w sali 119 Instytutu Informatyki. Prelegentem będzie prof. Anand Pillay (University of Notre Dame), który wygłosi wykład pt. "Structural identifiability, differential algebra, and model theory". Przed seminarium dziekan zaprasza na poczęstunek.

Seminarium organizowane jest od semestru letniego 2017 z inicjatywy dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UWr Tomasza Jurdzińskiego, raz w miesiącu we wtorek. Jego celem jest prezentacja kierunków badań prowPadzonych przez pracowników Wydziału w sposób elementarny, dostępny dla niespecjalistów oraz studentów. Wykład trwa 45 minut, a przez kolejny kwadrans odbywa się dyskusja. Organizatorami spotkań są Dariusz Biernacki (II UWr) oraz Dariusz Buraczewski (IM UW). Seminarium jest kontynuacją tzw. Matematycznych Wtorków, cotygodniowych środowiskowych spotkań wrocławskich matematyków, których celem był przegląd publikacji.

 

Streszczenie bieżącego wykładu:
This is a kind of application of model theory (in mathematical logic) to problems around theoretical mathematical biology and related areas. Via "compartmental models", there exist standard ODE systems which model many real processes. These systems involve some real or complex parameters which one would like to determine from the observed input and output data. I will discuss various obstructions as well as positive solutions to this program. And also, if time permits, I will discuss the issue of reparametrization, where a system is replaced by an equivalent one in which the parameters are suitably identified. I will focus on the qualitative rather than algorithmic aspects of the results.

 

Poprzednie posiedzenia

 1. 25 IV 2017 - prof. Ludomir Newelski (IM UWr) - Język a struktura
 2. 30 V 2017 - prof. Witold Charatonik (II UWr) - W poszukiwaniu rozstrzygalnych logik
 3. 18 IX 2017 - Kate Juschenko (Northwestern University, USA) - Cycling amenable groups and soficity
 4. 7 XI 2017 - prof. Jacek Świątkowski (IM UWr) - Grupy hiperboliczne, brzeg w nieskończoności i kompakty Markowa
 5. 19 XII 2017 - prof. Leszek Pacholski (II UWr) - Kilka kontrowersyjnych uwag o polskiej nauce
 6. 20 III 2018 - prof. Grzegorz Karch (IM UWr) - O odkryciach Alana Turinga w biologii
 7. 5 VI 2018 - dr hab. Jarosław Byrka (II UWr) - Klastrowanie oczyma algorytmika
 8. 13 IX 2018 - Magnus Halldorsson (Uniwersytet w Reykjaviku) - The algorithmic study of wireless networking
 9. 27 IX 2018 - Roger Cooke (Politechnika w Delft, Holandia) - The Confidence Trap: dysfunctional dialogues about climate
 10. 18 X 2018 - Włodzimierz Zadrożny (University of North Carolina at Charlotte) - Topology and Sheaves for Natural Language Understanding
 11. 6 XI 2018 - Elvezio Ronchetti  (University of Geneva) - An Introduction to the Basic Concepts of Robust Statistics
 12. 22 I 2019 - Piotr Śniady (IM PAN) - Zaproszenie do kombinatoryki asymptotycznej
 13. 9 IV 2019 - Waldemar Hebisch (IM UWr) - Poszukiwanie gwiazd okresowych (poświęcone pamięci Zbigniewa Kołaczkowskiego)
 14. 30 IV 2019 - Marek Cygan (UW) - Machine learning in robotic manipulation
 15. 29 X 2019 - Andreas Thom (Technische Universität Dresden) - Sofic approximations — what’s the problem?
 16. 17 XII 2019 - Paweł Gawrychowski (II UWr) - Struktury danych dla grafów planarnych
 17. 25 II 2020 - Henryk Michalewski (UW) - Uczenie maszynowe i dowodzenie twierdzeń
 18. 3 III 2020 - Ivo Sbalzarini (Technische Uniwersität Dresden) - New computing enables new biology, which inspires new computing
 19. 12 X 2021 - Motiejus Valiunas (IM UWr) - Finite Coxeter groups and applications to viruses
 20. 1 IV 2022 - Wolfgang Nagel (TU Dresden) - Artificial Intelligence, Data Analytics and High Performance Computing
 21. 10 V 2022 - Paweł Woźny (II UWr) - O wielomianach Bernsteina, bazach dualnych i ich zastosowaniach
 22. 21 VI 2022 - Błażej Wróbel (IM UWr) - Punkty kratowe i sumy trygonometryczne w wysokich wymiarach
 23. 21 IV 2023 - Jerzy Marcinkowski (II UWr) - Towards Multiset Semantics Database Theory: How I Learned to Stop Worrying and Love Linear Algebra
 24. 25 IV 2023 - Sławomir Solecki (Cornell University, USA) - Opisowa teoria mnogości i przekształcenia zachowujące miarę probabilistyczną
 25. 20 VI 2023 - Thomas Kühne (Uniwersytet w Paderborn, Niemcy) - Breaking the exaflop barrier for ab-initio molecular dynamics simulations
 26. 3 X 2023 - Anand Pillay (University of Notre Dame) - Structural identifiability, differential algebra, and model theory

 

2 tygodnie temu