VI edycja NMNM (rok akademicki 2009/10)

zgłoszenia

Przyjmowane są do 10 IX 2009

 • listownie pod adresem
  Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
  pll. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
 • e-mailem na adres
  Malgorzata.Mikolajczyk@math.uni.wroc.pl
 • za pomocą formularza on-line dostępnego w MENU na marginesie

miejsce zajęć

Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław

 • wykłady i warsztaty - sala 607
 • laboratoria komputerowe - sala 411

terminy zajęć

 • X: 10, 24-25
 • XI: 7-8, 28-29
 • XII: 5, 12-13
 • I: 9-10, 23-24
 • II: 11-12-13, 27-28
 • III: 13-14, 27
 • IV: 10-11, 24-25

odpłatność

W roku akademickim 2009/10 odpłatność za studia wynosi 1500 zł. Opłatę tę można wnosić w 4 ratach gotówką u kierownika studium lub na konto UWr. Można ubiegać się o pokrycie tych kosztów ze szkolnego funduszu na doskonalenie nauczycieli (dyrektor szkoły ma obowiazek utworzenia i prawo dysponowania takim funduszem).

terminy wpłat

I rata
750 zł
II rata
750 zł
15 XI 2009 15 II 2010
I rata
400 zł
II rata
350 zł
III rata
400 zł
IV rata
350 zł
15 XI 2009 15 I 2010 15 II 2010 15 IV 2010

numer konta

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
NIP: 896-000-54-08

BZ WBK S.A 4/O Wrocław
71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

W treści przelewu należy wpisać:  Opłata za pierwszy semestr/dwa semestry
studiów podyplomowych Edukacja Matematyczna z Technologią Informacyjną
(numer 5-12-252) za p. Henryka Pobożnego.

obsada zajęć

 • Ekonomia na lekcjach matematyki - Bogdan Mincer, pracownik Instytutu Matematycznego UWr
 • Kalkulator graficzny w nauczaniu matematyki - Małgorzata Mikołajczyk, pracownik Instytutu Matematycznego UWr
 • Komputer w pracy nauczyciela - Adam Morawiec, pracownik Instytutu Matematycznego UWr
 • Konstruowanie zadań - Marek Zakrzewski, pracownik Instytutu Matematyki i Informatyki PWr
 • Metody aktywizujące - Agata Hoffmann, pracownik Instytutu Matematycznego UWr
 • Metody statystyki w szkole - Andrzej Dąbrowski, pracownik Instytutu Matematycznego UWr
 • Nauczanie metodą projektu i WebQuest - Ewa Stefanowicz, pracownik Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr
 • Praca z uczniem słabym - Elżbieta Kalinowska, pracownik Instytutu Pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
 • Praca z uczniem uzdolnionym - Michał Śliwiński, nauczyciel w III LO we Wrocławiu, pracownik Instytutu Matematycznego UWr