VII edycja NMNM (rok akademicki 2011/12)

rozdanie dyplomów

Uroczyste zakończenie studiów odbędzie się w sobotę 19 stycznia 2013 w sali HS.

 • godz. 10:15-11:45
  wykład prof. Romana Dudy "Lwowska i Wrocławska Szkoła Matematyczna"
 • godz. 12:00-12:30
  wręczenie dyplomów i wyróżnień przez dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki

zgłoszenia

Zgłoszenia do VII edycji studiów NMNM przyjmowane są do 3 III 2012

 • listownie pod adresem
  Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
  pll. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
 • e-mailem na adres
  Malgorzata.Mikolajczyk@math.uni.wroc.pl
 • za pomocą formularza on-line dostępnego w MENU na marginesie

miejsce zajęć

Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław

 • wykłady i warsztaty - sala 607
 • laboratoria komputerowe - sala 411

terminy zajęć

 • II: 25
 • III: 4, 24, 31
 • IV: 1
 • V 12-13, 26-27
 • VI: 2-3, 16-17
 • VII: 6-8
  IX: 29-30
  X: 13-14, 27-28
  XI: 17-18, 24-25

odpłatność

W roku akademickim 2011/12 odpłatność za studia wynosi 1600 zł. Opłatę tę można wnosić w 4 ratach gotówką u kierownika studium lub na konto UWr. Można ubiegać się o pokrycie tych kosztów ze szkolnego funduszu na doskonalenie nauczycieli (dyrektor szkoły ma obowiazek utworzenia i prawo dysponowania takim funduszem). Uczelnia wystawia rachunki. W treści wplaty prosze podać nazwę studium oraz numer identyfikacyjny 5-12-251.

terminy wpłat

I rata
800 zł
II rata
800 zł
20 III 2012 20 IX 2012
I rata
400 zł
II rata
400 zł
III rata
400 zł
IV rata
400 zł
20 III 2012 20 V 2012 20 IX 2012 20 XI 2012

numer konta

Uniwersytet Wrocławski
50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
NIP: 896-000-54-08

BZ WBK S.A 4/O Wrocław
71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

W treści przelewu należy wpisać:  Opłata za pierwszy/drugi semestr/dwa semestry
studiów podyplomowych Edukacja Matematyczna z Technologią Informacyjną
(ID 5-12-251), słuchacz - Henryk Pobożny.

obsada zajęć

 • Sylwia Cichoń - nauczycielka matematyki i przyrody w SP 107 Wrocław - Metody aktywizujące
 • Andrzej Dąbrowski - pracownik Instytutu Matematycznego UWr - Metody statystyki w szkole
 • Agata Hoffmann - pracownik Instytutu Matematycznego UWr - Ocenianie holistyczne, Metody aktywizujące
 • Przemysław Kajetanowicz - pracownik Instytutu Matematyki i Informatyki PWr - Komputer w pracy nauczyciela
 • Elżbieta Kalinowska - pracownik Instytutu Pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej - Praca z uczniem słabym
 • Paweł Kisowski - absolwent IM UWr, doktorat w specjalności "Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach" prowadzący Ligę z Matematyki Finansowej na Wrocławskim Portalu Matematycznym - Ekonomia na lekcjach matematyki
 • Małgorzata Mikołajczyk - pracownik Instytutu Matematycznego UWr - Praca z uczniem zdolnym, Praca z uczniem słabym, Metoda projektu i webquest
 • Stefan Mizia - pracownik Instytutu Matematyki i Informatyki PWr - Konstruowanie zadań
 • Adam Morawiec - pracownik Instytutu Matematycznego UWr - Elementy historii matematyki na lekcjach matematyki, Komputer w pracy nauczyciela
 • Krzysztof Omiljanowski - pracownik Instytutu Matematycznego UWr - Komputer w pracy nauczyciela
 • Ewa Stefanowicz - pracownik Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr, chemiczka i polonistka - Nauczanie metodą projektu i WebQuest 
 • Michał Śliwiński - nauczyciel informatyki w III LO we Wrocławiu, pracownik Instytutu Matematycznego UWr - Kalkulator graficzny w nauczaniu matematyki, Praca z tablicą interaktywną
 • Marek Zakrzewski - pracownik Instytutu Matematyki i Informatyki PWr - Konstruowanie zadań