VIII edycja NMNM (rok 2012/13)

miejsce zajęć

Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
wykłady - sala HS
warsztaty - sala 607
laboratoria komputerowe - sala 416

terminy zajęć

Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00-16:00 w następujących terminach:

19 I 2013, 8-9-10 II 2013, 23-24 II 2013, 9-10 III 2013, 13-14 IV 2013, 11-12 V 2013, 8-9 VI 2013, 15-16 VI 2013, 5-6-7 VII, 21-22 IX, 15-16-17 XI, 25 I

odpłatność

Opłata za studia wynosi 1600 zł. Można ją wnosić w dwóch lub czterech ratach gotówką u kierownika studium lub przelewem na konto Fundacji Matematyków Wrocławskich:

07 1020 5242 0000 2802 0181 6271
PKO BP IV/o Wrocław
z dopiskiem "NMNM - Jan Matejko"

Można ubiegać się o pokrycie tych kosztów ze szkolnego funduszu na doskonalenie nauczycieli (dyrektor szkoły ma obowiazek utworzenia i prawo dysponowania takim funduszem).

terminy wpłat

I rata
800 zł
II rata
800 zł
20 III 2013 20 X 2013
I rata
400 zł
II rata
400 zł
III rata
400 zł
IV rata
400 zł
20 II 2013 20 IV 2013 20 IX 2013 20 XI 2013

obsada zajęć

 • Marek Bożejko - pracownik Instytutu Matematycznego UWr - Elementy historii matematyki na lekcjach matematyki
 • Sylwia Cichoń - nauczycielka matematyki i przyrody w SP 107 Wrocław, instruktor origami - Metody aktywizujące
 • Andrzej Dąbrowski - pracownik Instytutu Matematycznego UWr - Metody statystyki w szkole
 • Agata Hoffmann - pracownik Instytutu Matematycznego UWr - Ocenianie holistyczne, Metody aktywizujące
 • Przemysław Kajetanowicz - pracownik Instytutu Matematyki i Informatyki PWr - Komputer w pracy nauczyciela
 • Elżbieta Kalinowska - pracownik Instytutu Pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej - Praca z uczniem dysfunkcyjnym
 • Paweł Kisowski - absolwent IM UWr, doktorat w specjalności "Matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach" prowadzący Ligę z Matematyki Finansowej na Wrocławskim Portalu Matematycznym - Finanse i ubezpieczenia na lekcjach matematyki
 • Małgorzata Mikołajczyk - pracownik Instytutu Matematycznego UWr - Praca z uczniem zdolnym, Praca z uczniem słabym, Metoda projektu i webquest
 • Stefan Mizia - emerytowany nauczyciel w XIV LO we Wrocławiu, pomysłodawca i współorganizatow Mistrzostw w Geometrii Elementarnej - Konstruowanie zadań
 • Krzysztof Omiljanowski - pracownik Instytutu Matematycznego UWr - Komputer w pracy nauczyciela
 • Ewa Stefanowicz - pracownik Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr, chemiczka i polonistka - Nauczanie metodą projektu i WebQuest
 • Michał Śliwiński - nauczyciel informatyki w III LO we Wrocławiu, pracownik Instytutu Matematycznego UWr - Kalkulator graficzny w nauczaniu matematyki, Praca z tablicą interaktywną, Komputer w pracy nauczyciela
 • Marek Zakrzewski - pracownik Instytutu Matematyki i Informatyki PWr - Konstruowanie zadań