Wielki Finał XVIII Maratonu Matematycznego

Dziękujemy za udział w Wielkim Finale! Cieszymy sie, że wszystko sie udało, mimo drobnych trudności technicznych. Wyniki są tutaj. Poprawne odpowiedzi do zadań wiszą na dole tej strony. Dyplomy laureatów i nagrody przekażemy Waszym nauczycielom. Uczestnicy, którzy zdobyli co najmniej 30% możliwych punktów, otrzymają specjalne dyplomy za udział w Wielkim Finale. Pozostali otrzymają dyplomy finalistów Maratonu.

 

Wielki Finał odbędzie się w piątek 18 XII 2020 w godzinach 17-20.

Sprawdź, czy jesteś uczestnikiem Wielkiego Finału.

Linki dla poszczególnych kategorii wiekowych do spotkań na platformie MS Teams:

Adresy mejlowe, na jakie należy wysyłać odpowiedzi do zadań z poszczególnych kategorii wiekowych:

 

Komunikat Techniczny
Wielkiego Finału XVIII Maratonu Matematycznego

 • Zawody będą przeprowadzone zdalnie na platformie Microsoft Teams w warunkach kontrolowanej samodzielności. Do udziału w zawodach konieczne jest jest posiadanie komputera z dostępem do internetu, kamery i mikrofonu.
 • Ze względu na jakość połączenia zalecane jest korzystanie z aplikacji Microsoft Teams, ale możliwe jest też wejście na tę platformę przez przeglądarkę Microsoft Edge lub Internet Explorer.
 • Zawody Wielkiego Finału będą składały się z trzech 40-minutowych rund. Czas pomiędzy rundami będzie przeznaczony na czynności techniczne.
 • W Wielkim Finale nie będzie formularzy internetowych znanych z finału tegorocznego maratonu. Rozwiązania zadań trzeba będzie zapisywać na kartce. Przed rozpoczęciem zawodów należy przygotować zapas papieru przeznaczonego na brudnopis i oddzielne kartki przeznaczone na zapisanie ostatecznych wyników z danej rundy. Warto mieć też przygotowany większy zapas przyborów do pisania, dopuszczalna jest też zamykana butelka z napojem. Aby szanse były równe, nie wolno używać kalkulatorów.
 • W dniu zawodów w godzinach 16:30-16:45 zawodnicy powinni dołączyć do spotkań w swojej kategorii, korzystając z linku podanego na górze tej strony. Przez cały czas zawodów należy mieć włączoną kamerę i mikrofon oraz zdjęte słuchawki. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia poprawnego działania mikrofonu zawodnika w dowolnym momencie podczas zawodów.
 • Spotkanie będzie rejestrowane przez organizatorów programem zewnętrznym. Zabronione jest jakiekolwiek rejestrowanie przebiegu spotkania przez pozostałych jego uczestników.
 • O godzinie 16:45 każdy z zawodników zostanie poproszony o pokazanie do kamery dokumentu ze zdjęciem, aby potwierdzić swoją tożsamość. Proszę mieć ten dokument wcześniej przygotowany.
 • Kamera musi być skierowana w taki sposób, aby obejmowała twarz i ręce zawodnika (w tym odsłonięte uszy bez słuchawek) oraz kartki, na których rozwiązuje zadania.
 • Linki do zadań dla danej kategorii będą udostępnione na niniejszej stronie (na dole). Na 5 minut przed pełną godziną zawodnicy będą mogli rozwinąć na swoich ekranach treści zadań. Następnie każdy uczestnik zawodów będzie musiał udostępnić swój ekran organizatorom do sprawdzenia. Potem już do końca rundy nie może dotykać ani myszy, ani klawiatury.
 • W wyjątkowych wypadkach można będzie rozwinąć treści zadań na ekranie smartfona (po zgłoszeniu problemów technicznych). Wtedy smartfon musi przez cały czas leżeć w polu widzenia kamery i po rozwinięciu treści zadań z danej rundy nie można go już dotykać.
 • Na zakończenie każdej rundy zawodnicy będą musieli na chwilę pokazać do kamery kartkę z ostatecznymi wynikami zadań z danej rundy, a następnie muszą zrobić jej zdjęcie lub skan i wysłać mejlem na adres właściwy dla swojej kategorii podany na górze tej strony. Przesłane odpowiedzi będą identyfikowane z tymi okazanymi do kamery. W kategorii młodzików dopuszone jest (choć niezalecane), aby w skanowaniu i wysyłaniu wiadomości pomógł zawodnikowi ktoś z domowników.
 • Tytuł wiadomości zawierającej rozwiązania powinien być następujący: Imię_Nazwisko_nr rundy, np. Leonard Euler 1
 • Niestosowanie się do zasad tego komunikatu może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.
 • Wszelkie problemy techniczne należy zgłaszać natychmiast na czacie spotkania, albo mejlowo lub telefonicznie, używając danych kontaktowych zamieszczonych poniżej.
 • Jeśli w powyższych zasadach nastąpią jakieś zmiany, uczestnicy zostaną o nich poinformowani bezpośrednio przed zawodami lub w trakcie ich trwania.
 • Wyniki Wielkiego finału będą publikowane na bieżąco, a ostateczne zostaną opublikowane w zakładce wyniki WF w najszybszym możliwym czasie po zakończeniu zawodów.
 • Dane kontaktowe zawodników zostaną usunięte z bazy zaraz po zakończeniu zawodów. Nagrody i dyplomy będą przekazane przez nauczycieli - szkolnych koordynatorów konkursu.

 

zgłaszanie problemów technicznych w dniu zawodów
e-mail: mikolaj@math.uni.wroc.pl
tel. 713361085

 

START

RUNDA I, godz. 17:00-17:40
zadania dla MŁODZIKÓW
zadania dla JUNIORÓW
zadania dla LICEALISTÓW

RUNDA II, godz. 18:00-18:40
zadania dla MŁODZIKÓW
zadania dla JUNIORÓW
zadania dla LICEALISTÓW

RUNDA III, godz. 19:00-19:40
zadania dla MŁODZIKÓW
zadania dla JUNIORÓW
zadania dla LICEALISTÓW

META