Materiały dydaktyczne z XXIII ZSM

Poniżej zamieszczamy w plikach do pobrania wybrane materiały dydaktyczne z XXIII Zimowej Szkoły Matematyki "Tajniki statystyki".

Pliki tekstowe (.txt) zawierają animacje do zajęć: MC - metoda Monte Carlo i TG - twierdzenie graniczne. Skrypty te można uruchamiać w darmowym środowisku programistycznym "The R Project for Statistical Computing". Program ten można pobrać ze strony www.r-project.org. Najprostszy sposób użycia polega na przekopiowaniu zawartości pliku tekstowego do konsoli R, gdzie narysuja się juz odpowiednie animacje. Prosta analiza kodu pozwala łatwo odnaleźć parametry, które modyfikują zachowanie programu. Przycisk STOP przerywa działanie animacji, Warto o tym pamiętać, bo niektóre skrypty domyślnie rysują się bardzo długo.