XXIII Zimowa Szkoła Matematyki (2013)

temat

Tajniki statystyki - impreza włączona w obchody Międzynarodowego Roku Statystyki IYOS 2013

terminy

 • obóz: 4-8 marca 2013
 • rezerwacja miejsc przez szkoły do 20 stycznia 2013
 • imienne zgłaszanie uczestników do 27 stycznia 2013
 • wpłaty do 15 lutego 2013

miejsce

OWK "Pafawag"
ul. Jagiellońska 33, 57-420 Radków
tel. 74 8712195
http://www.turystykaowk.pl

Ośrodek położony w Górach Stołowych, 25 km od Kłodzka. Pokoje 3-osobowe z łazienkami. Dostępne boiska sportowe, ping-pong, stół bilardowy, piłkarzyki, sklepik, plac zabaw, miejsce na ognisko, wi-fi.

osoba do kontaktu

Małgorzata Mikołajczyk
tel. 71 336 10 85 lub 71 37 57 416
e-mail: mikolaj@math.uni.wroc.pl

zgłoszenia

Na ZSM przyjmujemy tylko uczniów wydelegowanych przez szkoły. Nauczyciel do 20 II zgłasza mejlowo na adres mikolaj@math.uni.wroc.pl liczbę miejsc, jaką chce zarezerwować dla szkoły. Po potwierdzeniu tej liczby przesyła imienną listę uczniów. Uczniowie z listy do 27 I wypełniają formularz zgłoszeniowy on-line.

opłata

 • odpłatność uczestnika wynosi 350 zł 
  w tym pobyt, wyżywienie, ubezpieczenie od NWW, dojazd autokarem z Kłodzka do ośrodka i z powrotem, zajęcia, wycieczki, materiały dydaktyczne
 • pobyt zaczyna się obiadem 4 III i kończy obiadem 8 III
 • płatne do 15 II 2013 na konto Fundacji Matematyków Wrocławskich
  pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
  07 1020 5242 0000 2802 0181 6271
  PKO BP IV/o Wrocław
  z dopiskiem: XXIII ZSM

dojazd

Dojazd do Kłodzka odbędzie się pociągiem, dalej wynajętym autokarem. Bilety PKP uczestnicy kupują samodzielnie. Autokar wliczony jest w koszt obozu.

Miejsca zbiórek, na których będą czekali opiekunowie:

 • Legnica - dworzec PKP, godz. 9:30
  odjazd pociągiem o 9:44 do Kłodzka Głównego (Koleje Dolnośląskie)
 • Ząbkowice Śląskie - stacja PKP, godz. 11:40
  uczestnicy dosiadają się o godz. 11:50 do pociągu relacji Legnica-Kłodzko, gdzie jedzie już opiekun z grupą z Legnicy
 • Wrocław - hol dworca głównego PKP, godz. 9:45
  odjazd pociągiem o 10:11 do Kłodzka Głównego (Przewozy Regionalne)
 • Ziębice - stacja PKP, godz. 11:00
  uczestnicy dosiadają się o godz. 11:07 do pociągu relacji Wrocław-Kłodzko, gdzie jedzie już opiekun z grupą z Wrocławia
 • Jelenia Góra - dworzec PKP, godz. 7:20
  odjazd pociągiem o 7:30 do Wałbrzycha (Przewozy Regionalne) i dalej do Kłodzka Głównego (Koleje Dolnośląskie)
 • Marciszów - stacja PKP, godz. 7:40
  uczestnicy dosiadają się o godz. 7:50 do pociągu relacji Jelenia Góra-Wałbrzych, gdzie jedzie już opiekun z grupą z Jeleniej Góry
 • Kłodzko - dworzec PKP Kłodzko Głowne, godz. 12:45

powrót

Dojazd do Kłodzka odbędzie się autokarem wliczonym w koszt obozu, a dalsza podróż - pociagiem. Bilety PKP uczestnicy kupują samodzielnie. Opiekunowie rozwoża uczestników na miejsca zbiórek. 

 • Legnica - dworzec PKP, godz. 17:00
  przejazd z Kłodzka - Koleje Dolnośląskie
 • Ząbkowice Śląskie - stacja PKP, godz. 14:40
  uczestnicy wysiadają z pociągu relacji Kłodzko-Legnica
 • Wrocław - dworzec głowny PKP, godz. 16:09
  przejazd z Kłodzka Głównego - Przewozy Regionalne
 • Ziębice - stacja PKP, godz. 15:11
  uczestnicy wysiadają z pociągu relacji Kłodzko-Wrocław
 • Jelenia Góra - dworzec PKP, godz. 17:45
  przejazd z Kłodzka do Wałbrzycha - Koleje Dolnośląskie, z Wałbrzych do Jeleniej Góry - Przewozy Regionalne
 • Marciszów - stacja PKP, godz. 17:21
  uczestnicy wysiadają z pociągu relacji Wałbrzych-Jelenia Góra
 • Kłodzko - dworzec PKP Kłodzko Główne, godz. 13:30  

telefony kontaktowe

Przed i po obozie można kontaktować się z kierownikiem obozu pod numerami 71 3361085 lub 71 3656416. W trakcie obozu można dzwonić do ośrodka i zostawić wiadomość dla opiekunów w recepcji. 

zarys programu

 • probabilistyka a statystyka
 • rozkłady prawdopodobieństw (dyskretne i ciągłe)
 • narzędzia statystyczne
 • testowanie hipotez statystycznych
 • modelowanie statystyczne
 • liga zadaniowa
 • mecz matematyczny
 • logiczna gra terenowa
 • test końcowy
 • wycieczki
 • zajęcia sportowe
 • ognisko
 • kulig i konkurs rzeźb ze śniegu konkurs rzeźb ze śniegu (o ile będą warunki)

Zajęcia prowadzą pracownicy i studenci Instytutu Matematycznego UWr oraz zaproszeni nauczyciele.

program zajęć

Program może się zmienić ze względu na pogodę.

dzień przedpołudnie popołudnie wieczór
PON
4 III
7:30 - wyjazd JG
9:30 - wyjazd Lca
10:00 - wyjazd Ww
12:30 - przyjazd JG i Ww, zakwaterowanie
13:30 - przyjazd Lca, zakwaterowanie
14:00 - obiad
5:00-16:30
A Miary centralizacji i rozproszenia BO
B Narzędzia statystyki AKW
C Rozkłady dyskretne MM
17:00-18:00
X Metoda Monte Carlo DD
Y Regresja i korelacja MŚ
18:00 - kolacja
19:30-21:00
Jak to ugryźć?
A Planimetr D3L
B Spirograf B2S2
C Cyrkiel proporcjonalny AKW
WTO
5 III
8:30 - śniadanie
9:00-10:00
X Regresja i korelacja MS
Y Metoda Monte Carlo DD
10:30
wycieczka
Y Skalne grzyby
X Wambierzyce
15:00 - obiad
16:30-18:00
A Rozkłady dyskretne MM
B Miary centralizacji i rozproszenia BO
C Narzędzia statystyki AKW
18:00 - kolacja 19:30-21:00
Jak to ugryźć?
A Cyrkiel proporcjonalny AKW
B Planimetr D3L
C Spirograf B2S2
ŚRO
6 III
8:30 - śniadanie
9:00-10:30
A Narzędzia statystyki AKW
B Rozkłady dyskretne MM
C Miary centralizacji i rozproszenia BO
11:00-12:30
A Rozkłady ciągłe MM
B Rozkłady ciągłe MŚ
C Regresja i korelacja AD
12:30 - obiad
13:30 - konkurs rzeźb śniegowych
15:00-16:30
A Test chi-kwadrat B2S2
B Mały astronom AD
C Rozkłady ciągłe MŚ
17:00-18:00
X Czy kukułka myśli? AD
Y Twierdzenie graniczne DL
18:00 - kolacja 19:30-21:00
Jak to ugryźć?
A Spirograf B2S2
B Cyrkiel proporcjonalny AKW
C Planimetr D3L
CZW
7 III
8:30 - śniadanie
9:00-10:00
X Twierdzenie graniczne DL
Y Czy kukułka myśli? AD
10:30 - wycieczka
X Wodospad Pośnej
Y Wambierzyce
Z Radków
15:00 - obiad
16:30-18:00
A Mały astronom AD
B Test chi-kwadrat
B2
C Test chi-kwadrat
S2
18:00 - kolacja
19:00 - test wiadomości
20:30 - ognisko pożegnalne (kulig?)
22:00 - Mistrzostwa antysudoku
PIĄ
8 III
8:30 - śniadanie
9:00-10:00
X PNGS TK TM
Y Obrazki AD
10:30-11:30
X  Obrazki AD
Y PNGS TK TM
11:30 - pakowanie, porządki w pokojach
12:00 - zakończenie obozu
12:30 - obiad
13:15 - odjazd autokarów
16:15 - przyjazd Ww
17:00 - przyjazd Lca
17:45 - przyjazd JG
 

co zabrać

 • zgodę rodziców (dotyczy także uczniów, którzy ukończyli 18 lat)
 • zestaw leków w przypadku chorób przewlekłych z informacją rodzica o ich dawkowaniu
 • legitymację szkolną
 • zeszyt, ołówek, długopis,
 • cyrkiel i linijkę,
 • nożyczki, klej w sztyfcie,
 • kalkulator
 • latarkę
 • gitarę lub inny sprzęt grający
 • kurtkę i obuwie umożliwiające wycieczki w góry
 • ubranie zmienne na wypadek przemoczenia
 • czapkę i rękawiczki (w tym rękawiczki na zmianę)
 • zgodę rodziców na samodzielny dojazd/powrót z obozu, jeśli ktoś taki dojazd/powrót planuje 

zgoda rodziców  

Po pobraniu, uzupełnieniu i wydrukowaniu poniższego dokumentu powinien on zostać podpisany przez ucznia i jego rodzica (prawnego opiekuna). Dokument ten uczeń musi zabrać ze sobą na wyjazd. W przypadku samodzielnego dojazdu ucznia na obóz lub powrotu z obozu prosimy rodziców o dopisanie stosownej zgody na tej samej kartce.