Program XXIX ZSM w Lewinie Kłodzkim

Plan zajęć może ulec zmianie ze względu na pogodę lub inne nieprzewidywalne okoliczności.

sale zajęciowe:

  • gr. A - świetlica A
  • gr. B - pawilon
  • gr. C - świetlica B
  • gr. D - świetlica D
  • gr. A+B - pawilon
  • gr. C+D - świetlica A
przed południem po południu wieczorem
PONIEDZIAŁEK 25 II
9:00 - odjazd z Lubania
10:00 - odjazd z Legnicy
12:00 - odjazd z Wrocławia
13:45 - odjazd z Kłodzka
15:00 - przyjazd do Lewina
15:15 - obiad
16:00-16:30 - zakwaterowanie
16:30-17:30 zajęcia
A. Prawda Tarskiego
B. Fraktale polskie
C. Jednoznaczność rozkładu
D. Układy równań

17:45-18:45 zajęcia
A. Fraktale polskie
B. Prawda Tarskiego
C. Jednoznaczność rozkładu
D. Układy równań

19:00 kolacja
20:30-21:30 zajęcia
A+B. Must be the Music
C+D. Piramida Sierpińskiego

22:00 eliminacje do Mistrzostw DŚ w Sudoku (dla chętnych)
świetlica A

24:00 zakończenie I dnia Ligi Zadaniowej

WTOREK 26 II
8:15-9:00 śniadanie
9:00-10:00 zajęcia
A. Prawda Tarskiego
B. Matematyka polska
C. Układy równań
D.Jednoznaczność rozkładu

10:30-14:30 wycieczka
A+C. Taszów
B+D. KWK Nowa Ruda

15:00 obiad
16:30-17:30 zajęcia
A. Matematyka polska
B. Prawda Tarskiego
C. Układy równań
D. Jednoznaczność rozkładu

17:45-18:45 zajęcia
A. Twierdzenie Banacha o fix punkcie
B. Metoda Monte Carlo
C. Jednoznaczność rozkładu
D. Zasada szufladkowa

19:00 kolacja
20:30-21:30 zajęcia
A+B. Lwowska Szkoła Matematyczna
C+D. Must be the Music

22:00 V Konkurs Kombinatoryczno-Algorytmiczny Koala (dla chętnych) świetlica A

24:00 zakończenie II dnia Ligi Zadaniowej

ŚRODA 27 II
8:15-9:00 śniadanie
9:00-10:00 zajęcia
A. Metoda Monte Carlo
B. Twierdzenie Banacha o fix punkcie
C. Jednoznaczność rozkładu
D. Zasada szufladkowa

10:30-14:30 - wycieczka
A+C. KWK Nowa Ruda
B+D. ruiny zamku Homole

15:00 obiad
16:30-17:30 zajęcia
A. Twierdzenie Banacha o fix punkcie
B. Metoda Monte Carlo
C. Zasada szufladkowa
D. Jednoznaczność rozkładu

17:45-18:45 zajęcia
A. Metoda Monte Carlo
B. Twierdzenie Banacha o fix punkcie
C. Zasada szufladkowa
D. Jednoznaczność rozkładu

19:00 kolacja
20:30-21:30 zajęcia
A+B. Piramida Sierpińskiego
C+D. Lwowska Szkoła Matematyczna

22:00 przygotowania do III Memoriału Urszuli Marciniak
(dla chętnych), świetlica A

24:00 zakończenie III dnia Ligi Zadaniowej

CZWARTEK (TŁUSTY) 28 II
8:15-9:00 śniadanie
9:00-10:15 zajęcia
C+D. PNGS (pawilon)
A. Sprawiedliwy podział
B. Paradoks Banacha-Tarskiego (s. D)

10:30-11:45 zajęcia
A+B. PNGS
C. Kolorowanie i podziały
D. Kongruencje

12:00-13:15 zajęcia
A. Paradoks Banacha-Tarskiego
B. Sprawiedliwy podział
C. Kongruencje
D. Kolorowanie i podziały
13:15 obiad

14:30-15:30 - happening
Fraktal 100-lecia (zdjęcie do pobrania na dole strony)
16:00-16:45 zajęcia
A. Sprawiedliwy podział
B. Paradoks Banacha-Tarskiego
C. Kolorowanie i podziały
D. Kongruencje

17:00-17:45 zajęcia
A. Paradoks Banacha-Tarskiego
B. Sprawoedliwy podzial
C. Kongruecje
D. Kolorowanie i podziały

17:45 kolacja
18:30 koncert organowy w kościele parafialnym w wykonaniu Krzysztofa Kostaneckiego
(LO Zgorzelec), program:
1. Władysław Żeleński, Preludium e-moll
2. Jan Podbielski, Preambulum in a-moll
3. Jan Sebastian Bach, Preludium a-moll
4.Niespodzianka

19:30-20:30 test wiadomości
A+B pawilon
C+D sala A
21:00 ognisko (dla chętnych)
24:00 zakończenie IV dnia Ligi Zadaniowej

PIĄTEK 1 III
8:15-9:00 śniadanie
9:00-10:00 zajęcia
A. Twierdzenie o kanapce
B. Paradoks Banacha-Tarskiego
C. mecz matematyczny
- przygotowanie
D. mecz matematyczny
- przygotowanie

10:15-11:15 zajęcia
A. Paradoks Banacha-Tarskiego
B. Twierdzenie o kanapce
C-D. mecz matematyczny
D-C. mecz matematyczny
11:15-12:00 pakowanie,
porządek w pokojach
12:00 zakończenie obozu
12:15 obiad

13:00 wymarsz z ośrodka
13:30 odjazd z Lewina Kłodzkiego
14:40 - powrót do Kłodzka
16:30 - powrót do Wrocławia
17:45 - powrót do Legnicy
18:40 - powrót do Węglińca
 

Film z zakończenia obozu i rozdania nagród jest tutaj (autor: Adrian Dębowski).
Poniżej do pobrania zdjęcie "Fraktal 100-lecia" (autor: Joanna Kawa)

ZałącznikWielkość
Image icon fraktal.jpg4.67 MB