Program XXX ZSM w Wieleniu

Plan zajęć może ulec zmianie ze względu na pogodę lub inne nieprzewidywalne okoliczności.

sale zajęciowe:

  • gr. A - dworek - świetlica 'Prawa'
  • gr. B - dworek - świetlica 'Lewa'
przed południem po południu wieczorem
PONIEDZIAŁEK 2 III
5:00 - odjazd ze Zgorzelca
6:00 - odjazd z Legnicy
8:40 - odjazd z Wrocławia
10:30 - odjazd z Leszna
11:30 - przyjazd do Wielenia
12:00 - zakwaterowanie, rekonesans po okolicy
13:00 - obiad

14:30-16:00 zajęcia
A. Niespodzianki geometrii 3D
B. Wektory w zadaniach

16:30-18:00 zajęcia
A. Wektory w zadaniach
B. Niespodzianki geometrii 3D

18:00 kolacja

19:30-21:00 zajęcia
A. Matematyczne 1 z 10
B. Modelarnia matematyczna

24:00 zakończenie I dnia Ligi Zadaniowej

WTOREK 3 III
8:15 - śniadanie

9:00-10:30 zajęcia
A. Metoda mas w geometrii
B. Cięciwy w kole

11:00-12:30 zajęcia
A. Cięciwy w kole
B. Metoda mas w geometrii

13:00 obiad

14:30-16:00 zajęcia
A. Metoda mas w geometrii
B. Wektory w zadaniach

16:30-18:00 zajęcia
A. Wektory w zadaniach
B. Metoda mas w geometrii

18:00 kolacja

19:30-21:00 zajęcia
A. Modelarnia matematyczna
B. Tajemnica Enigmy

24:00 zakończenie II dnia Ligi Zadaniowej

ŚRODA 4 III
8:15 - śniadanie

A. 9:00-13:00 wycieczka
Parowozownia w Wolsztynie
Muzeum Kocha
Hoene-Wroński Hunt

B. 9:00-10:30 zajęcia
Jak oszukać stereometrię

B. 11:00-12:30 zajęcia
Geometria metryczna

12:30 obiad B
13:00 obiad A

B. 13:00-17:00 wycieczka
Parowozownia w Wolsztynie
Muzeum Kocha
Hoene-Wroński Hunt

A. 14:30-16:00 zajęcia
Jak oszukać stereometrię

A. 16:30-18:00 zajęcia
Geometria metryczna

18:00 kolacja

19:30-21:00 zajęcia
A. Tajemnica Enigmy
B. Matematyczne 1 z 10

24:00 zakończenie III dnia Ligi Zadaniowej

CZWARTEK 5 III
8:15 - śniadanie

9:00-10:30 zajęcia
A. Prostokrąg
B. Geometria metryczna

11:00-12:30 zajęcia
A. Geometria metryczna
B. Prostokrąg

13:00 - obiad

14:30-16:00 zajęcia
A. Zakręcone graniastosłupy
B. Twierdzenie Picka

16:30-18:00 zajęcia
A. Twierdzenie Picka
B. Zakręcone graniastosłupy

18:00 kolacja

19:30-20:30 test wiadomości
21:00 ognisko (dla chętnych)
24:00 zakończenie IV dnia Ligi Zadaniowej

PIĄTEK 6 III
8:15 - śniadanie

9:00-10:00 zajęcia
A. Cięciwy w kole
B. Stożkowe

10:30-11:30 zajęcia
A. Stożkowe
B. Cięciwy w kole

11:30-12:00 sprzątanie i pakowanie
12:00 zakończenie obozu
12:30 obiad

13:00 wyjazd do Leszna
14:00 odjazd do Wrocławia
15:45 - powrót do Wrocławia
16:40 - powrót do Legnicy
18:00 - powrót do Zgorzelca
18:10 - powrót do Lubania