Komunikat techniczny IIIX WMMnO

termin:

sobota 3 X 2015

otworzenie sekretariatu zawodów godz. 8:30
start godz. 10:00
zwinięcie PK godz. 14:00
zakończenie zawodów godz. 14:30 

miejsce:

Park Pilczycki

baza zawodów – Liceum Ogólnokształcące nr VI we Wrocławiu ul. Hutnicza 45
dojazd komunikacją miejską

 • autobusem 136 do przystanku Górnicza-Rękodzielnicza
  dojście do bazy deptakiem spacerowym do równoległej ul. Hutniczej (2 min)
 • tramwajami 3, 10, 20, 33 lub autobusem 128 do przystanku Metalowców
  dojście do bazy ul. Hutniczą (5 min)
 • autobusami 101, 102, 103, 104 lub tramwajem 31 do przystanku Górnicza
  dojście do bazy ul. Hutniczą (5 min)

rodzaj zawodów:

piesze, turystyczne, trzyosobowe, scorelauf, czyli „biegaj i licz”

Scorelauf [czytaj: skorelauf] oznacza, że obowiązuje zasada dowolnej kolejności potwierdzania punktów kontrolnych (PK). Każdy PK ma przypisaną wartość liczbową, która jest jednocześnie liczbą punktów, jakie zespół otrzymuje za jego potwierdzenie. Potwierdzenie można otrzymać po dotarciu na PK wszystkich członków drużyny. Wartość PK jest podana na mapie obok okręgu oznaczającego dany PK. Im dalej od startu i mety PK jest położony i im trudniejsza jest jego lokalizacja, tym większą posiada on wartość punktową (np. PK oddalony 300 m od startu, usytuowany na skrzyżowaniu ścieżek ma wartość 35 pkt, zaś PK oddalony o 2 km od startu, usytuowany z dala od drogi w małym obniżeniu ma wartość 56 pkt). Kody punktów w terenie nie są ujawnione.

mapa:

Wrocław – Pilczyce

Wielobarwna wg symboli ISSOM (międzynarodowych znaków stosowanych na mapach do sprinterskich biegów na orientację), skala 1:5000, warstwice ciągłe co 2 m. Mapa nie jest zabezpieczona przed wilgocią, więc w razie deszczu nie należy wyjmować jej z foliowej koszulki. Autorzy: A. Kopczyński., W. Dwojak (2013), aktualizacja: P. Cych (2015).

charakterystyka terenu:

Lekko pofałdowany o zróżnicowanej, głównie złej przebieżności i widoczności. Występują liczne formy ukształtowania terenu (wzniesienia, muldy, doły, obniżenia, suche rowy itp.). Zaleca się założenie długich spodni, bowiem w terenie jest dużo jeżyn i pokrzyw. Bardzo dobrze rozwinięta sieć dróg i ścieżek. Wody może być znacznie mniej niż jest to pokazane na mapie ze względu na panującą w lecie suszę.

długości tras:

W zależności od kategorii, mierzone w linii powietrznej wg optymalnego wariantu pokonania trasy z ominięciem przeszkód nie do przejścia (rzeki, stawy, tereny prywatne) wraz z punktami X i Y

 • szkoły podstawowe                    2300 m, 10 PK + X i Y
 • gimnazja                                   3700 m, 11 PK + X i Y
 • licea i studenci                           4570 m, 11 PK + X i Y
 • nauczyciele i rodzice z dziećmi       3000 m, 11 PK + X i Y.

limit czasu:

60 min dla wszystkich kategorii

W tym czasie trzeba powrócić na metę, rozwiązać zadania i wpisać odpowiedzi na kartę startową. Czas mierzony jest z dokładnością do minut. Przekroczenie limitu czasu powoduje:

 • przez 30 min przyznanie (-1) pkt za każdą rozpoczętą minutę,
 • dyskwalifikację patrolu za czas powyżej 90 minut.

start:

Oznaczony jest na mapie trójkątem, w terenie usytuowany jest w rogu boiska SP nr 19, około 600 m od bazy zawodów (dojście deptakiem jest ostrzałkowane). Należy zachować ostrożność przy przekraczaniu jezdni (ul. Hutniczej, Tkackiej, Górniczej, Murarskiej i Koszykarskiej). Patrol musi stawić się w boksie startowym 2 minuty przed swoją minutą startową. Patrol, który nie zjawi się na starcie w wyznaczonym czasie, zostaje zdyskwalifikowany. Na starcie patrol otrzymuje mapę z zaznaczonymi PK i zadania do rozwiązania.

meta:

Oznaczona na mapie podwójnym okręgiem, usytuowana jest w amfiteatrze na terenie Ośrodka Działań Społeczno-Kulturalnych. Czas pokonania trasy liczony jest dla ostatniego członka zespołu przekraczającego linię mety. Na mecie należy oddać kartę startową. Patrol, który wyruszył ze startu, musi bezwzględnie zgłosić się na metę i zwrócić kartę, nawet jeśli rezygnuje z udziału w klasyfikacji. Musi się też zgłosić na metę, jeśli po starcie zgubił kartę startową. To bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, czy nikt się nie zgubił.

Po zakończeniu marszu należy wrócić na teren LO nr VI. Dojście z mety do bazy zawodów (500 m) odbywa się w znacznej części drogą prowadzącą na start.

punktacja:

 • po N pkt. za odnalezienie punktu kontrolnego o numerze N zaznaczonego na mapie i właściwe oznaczenie go na karcie startowej,
 • po 100 pkt. za odnalezienie na podstawie zadań każdego z punktów X i Y nie zaznaczonych na mapie i właściwe oznaczenie ich na karcie startowej,
 • po 60 pkt. za rozwiązanie każdego zadania i wpisanie wyniku do karty startowej,
 • (-N) pkt. za przekroczenie limitu czasu o N minut, gdzie N<30 lub N=30.

W przypadku jednakowej liczby punktów o kolejności decyduje czas pokonania trasy. Jeśli czas też jest jednakowy, o kolejności decyduje lepszy bilans zadań terenowych i matematycznych. Interpretacja terminu "lepszy bilans" należy do jury. Patrol, który zgubi kartę startową, zostaje zdyskwalifikowany.

punkty kontrolne:

Na mapie oznaczone są czerwonymi okręgami. Środek okręgu jest właściwym miejscem usytuowania PK w terenie. Punkt kontrolny zawsze znajduje się na konkretnym elemencie terenowym oznaczonym na mapie i opisanym słownie na karcie z zadaniami. W terenie PK to aluminiowy stojak z perforatorem, dodatkowo wyposażony w trójścienny biało-pomarańczowy lampion o wymiarach 30 cm × 30 cm.

Oznaczenia PK na karcie startowej dokonuje się przez perforację tej karty w odpowiedniej rubryce. W przypadku stwierdzenia błędnego potwierdzenia PK istnieje możliwość potwierdzenia właściwego PK w kratce rezerwowej (oznaczonej literą R).  W polu tym należy wpisać właściwy numer PK i przekreślić błędną perforację. Nie wolno dokonywać dwukrotnego potwierdzenia na karcie w tym samym polu. Potwierdzenie takie zostanie uznane za nieważne. Punkty kontrolne ustawione w terenie nie mają podanych kodów! Uczestnicy sami muszą podjąć decyzję, czy potwierdzają właściwy PK.

zakończenie:

Wyniki wywieszane są na bieżąco w centrum zawodów. Oficjalne zakończenie Marszu przewidziane jest ok. godz. 14:30 na terenie bazy zawodów. O godz. 14:15 punkty kontrolne zostaną usunięte i kontynuowanie marszu nie będzie miało sensu. Należy wtedy bezzwłocznie udać się na metę i zwrócić kartę startową.

uwagi:

 • Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na teren zawodów przed czasem swojego startu, a także po dotarciu na metę (pod groźbą dyskwalifikacji).
 • Uczestnicy zawodów od chwili rejestracji w sekretariacie do oficjalnego zakończenia zawodów muszą nosić przypięte z przodu(!!!)  numery startowe.
 • Nie wolno używać żadnych środków lokomocji ułatwiających pokonywanie trasy ani też środków łączności oraz odbiorników satelitarnych. Komórki należy zostawić u nauczyciela lub w plecaku w szatni zawodów. Patrol zauważony w lesie z telefonem komórkowym lub GPS-em zostanie zdyskwalifikowany.
 • Dopuszczalne jest używanie kalkulatora (z wyjątkiem kalkulatora w telefonie komórkowym, którego użycie jest zabronione), linijki, ekierki i cyrkla. Obowiązkowo patrol musi być wyposażony w busolę i długopis, w przeciwnym razie nie będzie dopuszczony do zawodów.
 • Chcemy zostawić las w takim stanie, w jakim go zastaliśmy. Patrol może być zdyskwalifikowany za śmiecenie i niszczenie przyrody.
 • Zawody odbędą się bez względu na piękną pogodę.
 • Na terenie zawodów nie wolno (pod groźbą dyskwalifikacji) wchodzić na tereny prywatne oraz chodzić po polach uprawnych.

wypadki:

W bazie zawodów dyżuruje pielęgniarka. W razie dolegliwości zdrowotnych należy udać się do oznakowanego punktu sanitarnego lub zgłosić do sekretariatu zawodów i poprosić o pomoc. W razie jakiegokolwiek wypadku w lesie należy zgłosić się do najbliższego PK, skąd wezwana zostanie pomoc.

zagubienia:

Jeśli drużyna zgubi się w parku, nie należy panikować. Trzeba kierować się z parku na wschód, aż dojdzie się do stawu lub zabudowań. Stamtąd udać się do bazy zawodów (LO nr 6, ul. Hutnicza 45). Tam oddać kartę startową w sekretariacie zawodów lub po drodze na mecie.

organizatorzy zapewniają:

 • mapę, zadania i dobrą zabawę na trasie zawodów,
 • dyplomy uczestnictwa w zawodach dla każdej szkoły,
 • możliwość udziału w konkursach łamigłówkowych i sportowych,
 • koncerty i recitale muzyczne,
 • upominki dla zwycięzców konkursów sportowych i łamigłówkowych,
 • dyplomy i nagrody dla zwycięzców w każdej kategorii,
 • schronienie na hali sportowej VI LO w razie ulewnego deszczu,
 • ciepłą zupę dla każdego zawodnika po zakończeniu Marszu,
 • dostęp do strzeżonej szatni,
 • możliwość korzystania z WC,
 • opiekę medyczną,
 • możliwość odpłatnego korzystania z kiermaszu ciast, sklepiku z napojami, bufetu z pierogami,
 • możliwość korzystania z kiermaszu książek i łamigłówek.

zwycięzcy:

Najlepsze patrole z każdej kategorii otrzymują dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe. Najlepszy patrol w każdej kategorii zdobywa dla swojej szkoły prawo udziału 3 patroli w Matematycznym Marszu na Orientacje "Orientuj sie i licz" w Łodzi. 

Co trzeba zrobić przed rozpoczęciem zawodów:

 • Stawić się w bazie zawodów z wyprzedzeniem, w wygodnym obuwiu i ubraniu odpowiednim do pogody i terenu.
 • Zarejestrować się w sekretariacie zawodów i odebrać teczkę szkoły/patrolu (dla szkół wydawane są wyłącznie opiekunom).
 • Wypełnić starannie kartę startową (także część „wywieszka”). Nazwiska wpisać czytelnie, drukowanymi literami. Dyplomy imienne dla zwycięzców wypisane zostaną na takie nazwiska, jakie uda się odczytać z karty i nie będzie możliwości wymiany dyplomu.
 • Zapoznać się z przeznaczeniem różnych pól na karcie startowej: miejsce na znak kasownika punktu kontrolnego, miejsce na wpisanie rozwiązań zadań (tylko wyniki liczbowe), miejsce na podpisy jurorów z punktów kontrolnych.
 • Zapoznać się z mapą terenu wywieszoną w bazie zawodów.
 • Przeczytać (jeszcze raz) komunikat techniczny wywieszony w bazie zawodów. Dobrze zapoznać się z zasadami zdobywania i utraty punktów.
 • Udać się do szatni zawodów i pozostawić zbędny bagaż. Wyłączyć i schować telefony komórkowe.
 • Pilnować swojej godziny startu. Zjawić się na czas (2 minuty przed godziną startu) w boksie startowym.
 • Przemyśleć strategię marszu, np. czy warto biec do odległych (a więc o dużej wartości) punktów na początku? Czy warto zatrzymać się na rozwiązywanie zadań? Czy warto przekroczyć limit czasu? O ile? Nie trzeba zebrać wszyst-kich punktów kontrolnych, ale starać się zdobyć ich jak najwięcej.
 • Marsz warto zacząć od wyznaczenia punktów X i Y (mają dużą wartość, a mogą być blisko startu). Należy zrobić to szczególnie starannie, warto używać przyborów geometrycznych.

legenda o zaskrońcu-ludojadzie

Jeszcze całkiem niedawno obok wielkiego Stawu Pilczyckiego znajdowało się kilka mniejszych akwenów, w tym owiany złą sławą Staw Zaskrońców. Jak powszechnie wiadomo gady te lubią pławić się w spokojnej, stojącej wodzie, świetnie pływają i nurkują, dlatego na swoje siedliska wybierają podmokłe tereny w pobliżu stawów i jezior.

Zaskrońce są drapieżnikami. Muszą jeść, a trawą się nie pożywią. Jedzą dużo żab, nie pogardzą też na śniadanie innymi płazami, rybami lub małymi gryzoniami, które połykają żywcem, bez uprzedniego uśmiercania. Dla ludzi są niegroźne, wręcz ich unikają. Jednak w Parku Pilczyckim zaskrońce poczuły się tak dobrze, że ich populacja nadmiernie się rozmnożyła. Okoliczni mieszkańcy z przerażeniem odkryli, że ze stawu zniknęły ryby, a w parku zamilkł wieczorny rechot żab. O tę ekologiczną katastrofę obwinili zaskrońce i zaczęli je bezmyślnie tępić.

To z kolei nie spodobało się zaskrońcowi Alfa z pilczyckiego stada, który postanowił odpłacić ludziom pięknym za nadobne. W słoneczne dni wyciągał się nad brzegiem stawu i udawał martwego. A gdy tylko zbliżył się doń jakiś człowiek, wydawał z siebie ogłuszający syk i wypuszczał cuchnącą, paraliżującą ciecz, a potem pożerał i przez tydzień trawił niedoszłego napastnika. Po jakimś czasie wyglądał już nie jak zaskroniec, ale jak ogromna anakonda.

Do dziś na Pilczycach krążą opowieści o kryjącym się w szuwarach zaskrońcu-ludojadzie. Gdy podczas marszu staniesz oko w oko z zaskrońcem, nie ulegaj się panice. Stań w bezruchu. Pamiętaj, że węże atakują tylko poruszającą się zdobycz. Jeśli ten manewr nie wypali, zaklekocz donośnie. Bociany to najwięksi naturalni wrogowie zaskrońców, z którymi rywalizują przecież o żaby. Z takiego spotkania z pewnością wyjdziesz bez szwanku i ocalisz życie, jeśli przed wyruszeniem na trasę obficie skropisz się perfumami. Zaskrońce mają doskonały węch i silna perfuma je odstrasza. Podobnie działa na nie odór chmielowy.

komunikat do pobrania

Poniżej zamieszczamy komunikat techniczny do pobrania w pliku.pdf.  

ZałącznikWielkość
PDF icon komunikat techniczny.pdf246.65 KB