X Wrocławski Matematyczny Marsz na Orientację (2012)

Jubileuszowy X WMMnO odbył się 6 X 2012 na terenie wrocławskiego zoo. Bazą zawodów był "Zameczek" - obiekt dydaktyczny wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego przy ul. Rzeźbiarskiej 4. Wystartowało 314 patroli ze 103 szkół.

galeria zdjęć

Zdjęcia z zawodów autorstwa Wojciecha Obremskiego są tutaj.

dojazd

Autobusami 145 i 146 (z dworców PKP i PKS) lub tramwajami 1, 2, 4, 10 w kierunku Sępolna i Biskupina do ul. Wróblewskiego (jeden przystanek za Zoo, nazwa przystanku "ul. Tramwajowa" - koło zajezdni przy ul. Tramwajowej/Wróblewskiego). Dojście do bazy zawodów ulicami Wittiga, Wiwulskiego i Rzeźbiarską (ok. 10 minut).

Szkoły wrocławskie (zwłaszcza te z terenu Biskupina, Sępolna, Śródmieścia i Krzyków) zachęcamy do dojazdu rowerami wałami nad Odrą (z Krzyków przez kładkę Zwierzyniecką).

Dla szkół spoza Wrocławia na terenie bazy zawodów zarezerwowano miejsca parkingowych dla busów (rezerwacje oznaczono na liscie zgłoszonych szkół). Natomiast autokary po wysadzeniu zawodników powinny odjechać na parking pod Halą Stulecia. Prosimy nie przyjeżdżać na teren zawodów samochodami osobowymi. Nie bedą wpuszczane na posesję AWF, a dookoła uliczki są wąskie i nie ma gdzie zaparkować. Prosimy zostawiać samochody w okolicy ul. Wróblewskiego i do bazy dojść na piechotę.

patronat

Honorowy patronat nad Marszem objęli:

 • dyrektor wrocławskiego zoo - Radosław Ratajszczak
 • dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia - Maria Iwona Bugajska
 • rektor Wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego - prof. Juliusz Migasiewicz
 • dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UWr - prof. Piotr Biler
 • dyrektor Instytutu Matematycznego UWr - prof. Ludomir Newelski

gospodarze

W tym roku obowiązki gospodarzy zawodów podzieliły między siebie szkoły wrocławskie:

 • LO nr III - centrum obliczeniowe
 • LO nr XII - sekretariat zawodów
 • ZS nr XIV - sędziowie na punktach kontrolnych
 • GM nr 10 - sędziowie na punktach kontrolnych i obsługa sanitarno-medyczna

harmonogram dnia

 • 8:45 - otworzenie sekretariatu zawodów
 • 9:45 - uroczystość otwarcia zawodów
 • 10:00 - pierwsza minuta startowa
 • 14:30 - zakończenie zawodów
 • 15:00 - rozdanie nagród
 • do 18:00 - możliwość zwiedzania zoo

imprezy towarzyszące

Podczas zawodów przewidziano:

 • kiermasz książek i łamigłówek,
 • kiermasz pizzy,
 • sklepik z napojami i słodyczami,
 • zawody sportowe,
 • turniej łamigłówek,
 • koncert zespołu rockowego "22:30"

22:30

W składzie zespołu jest troje absolwentów III LO, gitarzysta jest studentem IV roku
matematyki na Wydziale PPT PWr. Zespół gra covery rockowe głównie Free i ACDC. W 2007 roku zdobyli nagrodę publiczności na Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Licealisty "Wybryk".

 • Natalia Juszczyszyn - wokal
 • Tomasz Juszczyszyn - gitara
 • Anna Wilczura - klawisze
 • Jakub Jelonek - perkusja
 • Paweł Dracz - bas

kategorie wiekowe

W konkursie startują trzyosobowe patrole w pięciu kategoriach:

 • szkoły podstawowe,
 • gimnazja,
 • szkoły ponadgimnazjalne,
 • studenci,
 • nauczyciele i rodzice.

Jest to impreza dla szkół, więc nie przyjmujemy zgłoszeń indywidualnych. Każda szkoła może wystawić maksymalnie 3 trzyosobowe patrole uczniowskie i 1 patrol złożony z nauczycieli i/lub rodziców, w tym także rodzin z małymi dziećmi. Szkoła nie może wystawić tylko patrolu nauczycielskiego (nie zgłaszając patroli uczniowskich).

W przypadku gdy liczba zgłoszeń przekroczy 1000 zawodników (limit stosowalności przepisów dla imprez masowych), nie wszystkie zgłoszone szkoły będą przyjęte do Marszu. Wtedy o kolejności przyjęć w danej kategorii zdecyduje liczba punktów rankingowych podana w formularzu zgłoszeniowym. Dokładny opis tej punktacji jest tutaj. Poza systemem kwalifikowane będą szkoły będące byłymi, aktualnymi lub przyszłymi organizatorami MMnO. Po zamknięciu zgłoszeń ogłoszona zostanie lista startowa patroli uczestniczących w Marszu.

teren zawodów

Teren zawodów jest ograniczony linią Odry, ulicą Wróblewskiego i murami Zoo. Wejście do Ogrodu Zoologicznego dla uczestników zawodów odbywa się tylko Bramą Japońską (od strony Odry). Wyjść można dowolną czynną bramą. Zwierzęta w Zoo są dzikie! Podczas marszu należy zachować szczególną ostrożność. Pod żadnym pozorem nie można wchodzić na tereny wybiegów, do klatek, akwenów z ptactwem itp. Punkty kontrolne będą zmyślnie ukryte, ale na terenie dostępnym dla ogółu zwiedzających.

opłaty i wstęp do Zoo

Cena biletu wstępu do Zoo dla uczestników imprezy wynosi 5 zł i jest to jednocześnie wusokosc wpisowego dla uczestników Marszu. Zawodnikom przysługuje całodzienny, wielokrotny wstęp na teren Zoo (do godziny 18:00) na podstawie przypiętego z przodu ubrania numeru startowego. Nauczycielom wchodzącym na teren Zoo wraz z grupą 9 zawodników przysługuje wstęp za darmo i nie muszą oni wnosić żadnej opłaty.

Wpłaty przyjmowane są na konto FMW do 3 X 2012.
Fundacja Matematyków Wrocławskich
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
07 1020 5242 0000 2802 0181 6271
PKO BP IV/o Wrocław

nagrody

Najlepsze patrole z każdej kategorii otrzymują dyplomy, puchary i nagrody (dla najmłodszych będą to m.in. bilety wstępu do wrocławskiego Zoo).

W tym roku zwycięskie patrole nie wezmą udziału w zawodach XXV Marszu na Orientację "Orientuj się i licz" w Łodzi, gdyż ze względu na kalendarz zawodów sportowych marsz ten rozgrywany będzie w tym samym terminie co marsz wrocławski. Zwycięzcom proponujemy natomiast wycieczkę do Wrocławskiego Humanitarium, połączone ze zwiedzaniem nowoczesnej oczyszczalni ścieków na Janówku.

sponsorzy