Komunikat techniczny X WMMnO

termin

sobota 6 X 2012
sekretariat zawodów czynny od 8:30
start godz. 10:00
zakończenie ok. 14:30-15:00

miejsce

 • wrocławskie Zoo
 • baza zawodów: „Zameczek” – obiekt dydaktyczny AWF, ul. Rzeźbiarska 4

dojście do bazy

Od przystanku MPK przy ul. Wróblewskiego ulicami Wittiga, Wiwulskiego i Rzeźbiarską zajmuje około 10 minut.

rodzaj zawodów

Piesze, turystyczne, trzyosobowe, scorelauf, czyli „biegaj i licz”. Scorelauf [czytaj: skorelauf] oznacza, że obowiązuje zasada dowolnej kolejności potwierdzania punktów kontrolnych (PK). Każdy PK ma przypisaną wartość liczbową, która jest jednocześnie liczbą punktów, które zespół otrzymuje za jego potwierdzenie. Potwierdzenie można otrzymać po dotarciu na PK wszystkich członków drużyny. Wartość PK jest podana na mapie obok okręgu oznaczającego dany PK i jest to również kod tego punktu w terenie umieszczony na stojaku. Im dalej od startu i mety PK jest położony i im trudniejsza jest jego lokalizacja, tym większą posiada on wartość punktową (np. PK oddalony 300 m od startu, usytuowany na skrzyżowaniu ścieżek posiada kod 35 i jest to równocześnie jego wartość, zaś PK oddalony o 2 km, usytuowany z dala od drogi w małym obniżeniu posiada kod 80 i to jest również jego wartość).

mapa

Wrocław - Zoo, wielobarwna wg symboli ISSOM (międzynarodowych znaków stosowanych na mapach do sprinterskiego biegu na orientację), skala 1:4000, warstwice ciągłe co 2 m, autorzy: Wojciech Dwojak 2008, Piotr Cych – wybiórcza aktualizacja 2012 (głównie w okolicach punktów kontrolnych). Mapa nie jest zabezpieczona przed wilgocią.
Odległość od startu/mety do terenu objętego mapą wynosi w jedną stronę ok. 600 m. Na mapie zaznaczono kolorem oliwkowym obszary, na których obowiązuje stały zakaz wstępu. Natomiast kolorem fioletowym zakreślono obszar "starego Zoo" niedostępny dla zawodników w czasie trwania Marszu. Na mapie zaznaczono też symbolami obiekty liniowe, których bezwzględnie nie wolno przekraczać – mury, żywopłoty i ogrodzenia. Za złamanie tych zakazów grozi dyskwalifikacja.

charakterystyka terenu

Teren zawodów to w większości obszar wrocławskiego Zoo oraz łąki wzdłuż Odry. Teren Zoo dostępny jest od strony południowej przez Bramę Japońską (od strony Odry). Wejście i wyjście tą bramą odbywa się na podstawie numerów startowych. Wyjście z Zoo możliwe jest także przez bramę północną obok toalet (zaznaczone na mapie fioletową strzałką).

długości tras

W zależności od kategorii, mierzone wg optymalnego wariantu pokonania trasy wraz z punktami X i Y:

 • szkoły podstawowe 4200 m, 12 PK + X i Y
 • gimnazja 4600 m, 13 PK + X i Y
 • licea i szkoły wyższe 4800 m, 14 PK + X i Y
 • nauczyciele i rodzice z dziećmi 4300 m, 13 PK + X i Y.

limit czasu

Dla wszystkich kategorii wynosi 80 minut. W tym czasie trzeba powrócić na metę, rozwiązać zadania i wpisać odpowiedzi na kartę startową. Przekroczenie limitu czasu powoduje:

 • przez 10 min przyznanie (-1) pkt za każdą rozpoczętą minutę,
 • później przyznanie (-10) pkt. za każdą rozpoczęta minutę aż do 120.

Czas powyżej 120 minut oznacza dyskwalifikację patrolu. Czas mierzony jest z dokładnością do minut.

start

Oznaczony jest na mapie trójkątem, w terenie usytuowany jest na wale ziemnym przed „Zameczkiem”. Zegar na starcie pokazuje minutę wejścia do pierwszego boksu startowego i wyprzedza czas właściwy o 2 minuty. Patrol, który nie zjawi się na starcie w wyznaczonym czasie, zostaje zdyskwalifikowany. Na starcie patrol otrzymuje mapę z zaznaczonymi PK i zadania do rozwiązania.

meta

Oznaczona na mapie podwójnym okręgiem, usytuowana na wale ziemnym przy ogrodzeniu „Zameczku”. Czas pokonania trasy liczony jest dla ostatniego członka zespołu przekraczającego linię mety. Na mecie należy oddać kartę startową.
Patrol, który wyruszył ze startu, musi bezwzględnie zgłosić się na mecie i zwrócić kartę, nawet jeśli rezygnuje z udziału w klasyfikacji. Musi się też zgłosić na metę, jeśli po starcie zgubił kartę startową. Po zakończeniu marszu należy wrócić na teren bazy zawodów.

punktacja

 • po n pkt. za odnalezienie punktu kontrolnego o numerze n zaznaczonego na mapie i właściwe oznaczenie go na karcie startowej,
 • po 100 pkt. za odnalezienie na podstawie zadań każdego z punktów X i Y niezaznaczonych na mapie i właściwe oznaczenie ich na karcie startowej,
 • po 100 pkt. za rozwiązanie każdego zadania i wpisanie wyniku do karty startowej,
 • -n pkt. za przekroczenie limitu czasu o n minut, gdy n nie przekracza 10,
  [-10 - (n-10)·10] pkt. za przekroczenie limitu czasu o n minut, gdy 10<n<40.

W przypadku jednakowej liczby punktów o kolejności decyduje czas pokonania trasy. Jeśli czas też jest jednakowy, o kolejności decyduje lepszy bilans zadań terenowych i matematycznych. Interpretacja terminu "lepszy bilans" należy do jury. Patrol, który zgubi kartę startową, zostaje zdyskwalifikowany.

punkty kontrolne

Na mapie oznaczone są okręgami o średnicy ok. 6 mm. Środek okręgu jest właściwym miejscem usytuowania PK w terenie. Punkt kontrolny zawsze znajduje się na konkretnym elemencie terenowym oznaczonym na mapie i dodatkowo opisanym słownie na karcie z zadaniami. W terenie PK to aluminiowy stojak z numerem i perforatorem dodatkowo wyposażony w trójścienny biało-pomarańczowy lampion o wymiarach 30 cm × 30 cm.
Oznaczenia PK na karcie startowej dokonuje się przez perforację tej karty w odpowiedniej rubryce. W przypadku stwierdzenia błędnego potwierdzenia PK istnieje możliwość potwierdzenia właściwego PK w kratce rezerwowej (oznaczonej na karcie startowej literą R). W polu tym należy wpisać właściwy numer PK i przekreślić błędną perforację. Nie wolno dokonywać dwukrotnego potwierdzenia na karcie w tym samym polu. Potwierdzenie takie zostanie uznane za nieważne.

zakończenie

Wyniki wywieszane są na bieżąco w bazie zawodów i ogłaszane w internecie.
Oficjalne zakończenie Marszu przewidziane jest ok. godz. 14:30-15:00. O godz. 14:30 punkty kontrolne zostaną usunięte, kontynuowanie marszu nie będzie więc miało sensu. Należy bezzwłocznie udać się wtedy na metę i zwrócić kartę startową.

uwagi

 • Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na teren zawodów przed czasem swojego startu, a także po dotarciu na metę pod groźbą dyskwalifikacji.
 • Uczestnicy zawodów od chwili rejestracji w sekretariacie do oficjalnego zakończenia zawodów muszą nosić przypięte z przodu numery startowe.
 • Nie wolno używać żadnych środków lokomocji ułatwiających pokonywanie trasy ani środków łączności oraz odbiorników satelitarnych. Komórki należy zostawić u nauczyciela lub w plecaku w szatni zawodów. Patrol zauważony w lesie z telefonem komórkowym lub GPS zostanie zdyskwalifikowany.
 • Dopuszczalne (ale niekonieczne) jest używanie kalkulatora (z wyjątkiem kalkulatora w telefonie komórkowym), linijki, ekierki i cyrkla. Obowiązkowo patrol musi być wyposażony w busolę i długopis, w przeciwnym razie nie będzie dopuszczony do zawodów.
 • Chcemy zostawić teren w takim stanie, w jakim go zastaliśmy. Patrol może być zdyskwalifikowany za śmiecenie i niszczenie przyrody.
 • Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

wypadki

W bazie zawodów dyżuruje patrol sanitarny. W razie dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić się do sekretariatu zawodów i poprosić o pomoc. Gdy wypadek wydarzy się na trasie marszu należy zgłosić się do najbliższego PK, skąd wezwana zostanie pomoc.

organizatorzy zapewniają

 • schronienie na sali gimnastycznej w razie deszczu,
 • dostęp do toalet i umywalek,
 • strzeżoną szatnię dla zawodników,
 • możliwość korzystania z bufetu w tym z kiermaszu pizzy,
 • możliwość korzystania z kiermaszu książek i łamigłówek,
 • możliwość udziału w konkursach łamigłówkowych i sportowych,
 • możliwość wysłuchania koncertu rockowego grupy 22:30,
 • dyplomy uczestnictwa dla każdej szkoły,
 • upominki dla zwycięzców konkursów sportowych i łamigłówkowych,
 • dyplomy i nagrody dla zwycięskich patroli w każdej kategorii,
 • bezpłatny wstęp do Zoo przez Bramę Japońską (zoo czynne jest do godz. 18.00).

Co trzeba zrobić przed rozpoczęciem zawodów?

 • Stawić się w bazie zawodów z wyprzedzeniem, w wygodnym obuwiu i ubraniu odpowiednim do warunków atmosferycznych.
 • Zarejestrować się w sekretariacie zawodów i odebrać teczkę szkoły/patrolu. Teczki szkół wydawane są wyłącznie opiekunom.
 • Wypełnić starannie kartę startową (bardzo ważne, aby wypełnić część pod nazwą „wywieszka”). Nazwiska wpisać czytelnie. Dyplomy imienne dla zwycięzców wypisane zostaną na takie nazwiska, jakie uda nam się odczytać z karty. Nie będzie możliwości wymienienia dyplomu.
 • Zapoznać się z przeznaczeniem różnych pól na karcie startowej (miejsce na znak kasownika punktu kontrolnego, miejsce na wpi-sanie rozwiązań zadań [podajemy tylko wyniki liczbowe], miejsce na podpisy jurorów z punktów kontrolnych).
 • Zapoznać się z mapą terenu wywieszoną w centrum zawodów.
 • Przeczytać (jeszcze raz) komunikat techniczny wywieszony na terenie zawodów. W szczególności zapoznać się z zasadami zdobywania punktów.
 • Udać się do szatni zawodów i pozostawić zbędny bagaż (zwłaszcza telefony komórkowe).
 • Pilnować swojej godziny startu. Zjawić się na czas (2 minuty przed godziną startu) w boksie startowym.
 • Przemyśleć strategię marszu – patrz punkt „Punktacja” (np. czy warto biec do odległych [a więc o dużej wartości] punktów na początku? Czy warto zatrzymać się na rozwiązywanie zadań? Czy warto (o ile?) przekroczyć limit czasu?. Nie trzeba zebrać wszystkich punktów!
 • Marsz warto zacząć od wyznaczenia punktów X i Y (mają dużą wartość, a mogą być blisko startu). Należy zrobić to szczególnie starannie, warto używać przyborów geometrycznych.

do pobrania

Ponizej zamieszczamy plik do pobrania w formacie pdf.