Organizatorzy IIIX WMMnO

kierownik zawodów
Małgorzata Mikołajczyk
Instytut Matematyczny UWr
e-mail: mikolaj@math.uni.wroc.pl
tel. 71 3361085 lub 71 3757416
kom. 730064580 (czynny tylko podczas zawodów)

sędzia główny zawodów
Piotr Cych
Akademia Wychowania Fizycznego Wrocław
e-mail: cych@awf.wroc.pl
tel. 692061683 (czynny tylko podczas zawodów)

kierownik zespołu obliczeniowego
Michał Śliwiński
Instytut Matematyczny UWr
e-mail: msliw@math.uni.wroc.pl
tel. 503 546 552 (czynny tylko podczas zawodów)

kierownik sekretariatu zawodów i obsługa PK
Tomasz Inglot
VI LO Wrocław
e-mail: toming@op.pl 

kierownik startu
Estera Polakowska
SP 19 Wrocław
tel. 505 672 447
e-mail: estera.polakowska@gmail.com

kierownik mety
Marcin Furga
SP 19 Wrocław
tel. 661 450 160
e-mail: marcin77426@gmail.com

budowniczy tras
Piotr Cych
Akademia Wychowania Fizycznego Wrocław
e-mail: cych@awf.wroc.pl 
tel. 692061683 (czynny tylko podczas zawodów)

organizator imprez towarzyszących
Irena Sroczyńska
SP 19 Wrocław
e-mail: irena.sroczynska@gmail.com

organizator konkursów sportowych
Dagmara Stadnik
LO VI Wrocław
e-mail: daga29@onet.eu

obsługa medyczna
J. Barańska - pielęgniarkal
SP 19 Wrocław

obsługa fotograficzna
D. Demel
SP 19 Wrocław 

honorowy patronat

 • Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UWr
  prof. dr hab. Piotr Biler
 • Dyrektor Instytutu Matematycznego UWr
  prof. dr hab. Ludomir Newelski
 • Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia
  Jarosław Delewski
 • Przewodniczący Rady Osiedla Pilczyce/Kozanów/Popowice Płn, radny Rady Miejskiej Wrocławia
  Henryk Macała

patronat medialny

sponsorzy