Maraton Matematyczny

W roku szkolnym 2023/2024 XXI Wrocławski Maraton Matematyczny odbędzie się we wrześniu. Eliminacje w szkołach odbędą się 8 IX. Eliminacje dla dorosłych odbędą się zdalnie w terminie ustalonym ze zgłoszonymi osobami. Zgłoszenia indywidualne od uczniów nie są przyjmowane.

regulamin

Konkurs jest otwarty (mogą w nim startować zawodnicy z całej Polski) i bezpłatny. Zawodnicy startują w nim indywidualnie w pięciu kategoriach:

  • młodzicy - szkoły podstawowe klasy 3-5,
  • juniorzy - szkoły podstawowe klasy 6-8,
  • szkoły średnie,
  • dorośli profesjonaliści - studenci i osoby będące z wykształcenia matematykami, informatykami lub fizykami,
  • dorośli amatorzy (osoby o wykształceniu innym niż matematyk, informatyk, fizyk).

eliminacje

Polegają na rozwiązaniu testu kwalifikacyjnego w czasie 45 minut. W eliminacjach można brać udział tylko raz. Nie wolno używać kalkulatorów. Listy finalistów publikowane są na stronie www zawodów. Zawodnik może podpisać prace dowolnym pseudonimem, ale dyplom będzie wystawiony na te same dane. Organizator nie gromadzi ani nie przetwarza żadnych danych osobowych uczestników konkursu. Zgody rodziców uczniów na udział w konkursie oraz na publikację nazwisk i wyników finalistów przechowują nauczyciele w macierzystych szkołach.

finały

Rozgrywane są w sobotę od godz. 10.00. Rundy zaczynają się o pełnych godzinach i trwają 45 minut. W każdej do rozwiązania jest inny rodzaj testu. Przed następną rundą ogłaszane są nazwiska odpadających zawodników i wręczane są im dyplomy finalistów. Zawodnicy mogą zgłosić reklamację i w razie jej uznania, przywracani są do gry w bieżącej lub następnej rundzie. W każdej chwili z zawodów można wycofać się na własne życzenie, otrzymując dyplom z liczbą rozegranych rund. Zawody kończą się, gdy w danej kategorii w grze pozostanie jeden zawodnik. Zajmuje to zazwyczaj od 12 do 18 godzin. W finałach zawodnicy mogą używać własnych kalkulatorów (niedozwolone jest pożyczania ich od sąsiada na sali zawodów).

zakończenie zawodów

Uczestnicy finału poniżej 16 roku życia, którzy zakończą grę po godzinie 20:00, muszą zostać odebrani z Instytutu Matematycznego przez dorosłego opiekuna (o zakończeniu gry mogą go powiadomić telefonicznie na koszt organizatorów). Uczestnikom zamiejscowym powyżej 16 roku życia, kończącym grę po godzinie 24:00 organizatorzy zapewniają miejsce do spania na podłodze Instytutu. Trzeba zabrać karimaty i śpiwory.

nagrody

Wszyscy uczestnicy finału otrzymują pamiątkowe dyplomy z liczbą rozegranych rund. W każdej kategorii wiekowej wyłaniani są laureaci (zdobywcy pierwszych 3-5 miejsc), którzy otrzymują nagrody rzeczowe, oraz zwycięzca (zdobywca I miejsca), który tradycyjnie otrzymuje samochód atrakcyjnej marki, którym musi  wykonać rundę honorową.