Egzaminy na zakończenie kursów kolonijnych

Wycieczka egzaminacyjna kursu wychowawców kolonijnych 21 IV 2012 - Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach

forma egzaminu

KURS KIEROWNIKÓW
Egzamin teoretyczny na kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży ma formę testu wielokrotnego wyboru i dotyczy całości materiału. Czas rozwiązywania zadań to 30 minut. Niezdany egzamin można raz poprawiać.
Kandydaci na kierowników zdają również część praktyczną egzaminu podczas jednej z imprez masowych dla młodzieży.

KURS WYCHOWAWCÓW
Egzamin teoretyczny dla kandydatów na wychowawców i placówek wypoczynku dzieci i młodzieży ma formę testu jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru oraz testu krótkiej odpowiedzi. Czas rozwiązywania zadań to 45 min. Zakres materiału nie dotyczy przedmiotów, z których wykonywane były prace zaliczeniowe (ZKO, ZPT). Dotyczy natomiast przepisów prawnych, zasad pierwszej pomocy, turystyki i krajoznawstwa, zajeć sportowych, PSU i obserwacji nieba itp. Niezdany egzamin można raz poprawiać.
Kandydaci na wychowawców zdają również część praktyczną egzaminu podczas wycieczki zaliczeniowej albo miejskiej gry terenowej.

termin egzaminu

 • kurs kierowników
  teoria - 13 IV 2019, godz. 16
  praktyka - 26 V 2019, godz. 9-15 lub w innym ustalonym terminie
 • kurs wychowawców
  teoria - 13 IV 2019, godz. 16
  praktyka - 26 V 2019, godz. 9-15 lub w innym ustalonym terminie

przebieg gry miejskiej 26 V

 • godz. 10:00 - rozpoczęcie przed Gmachem Głównym UWr
 • godz. 14:30 - zakończenie w LO XI ul. Spółdzielcza 2A

obsada punktów kontrolnych

 • sekretariat - 
 • sala Banacha - 
 • Ossolineum -
 • Ratusz -
 • pl. Dominikański -
 • Instytut Matematyczny IM UWr -
 • Pomnik Pomordowanych Profesorów Lwowskich -
 • Centrum Metod Stochastycznych -
 • willa ul. Michałowskiego -
 • dom ul. Norblina -
 • cmentarz św. Rodziny -
 • LO XI kahoot -
 • LO XI wykład LSM -
 • LO XI katering -