Plan zajęć kursów kolonijnych

EDYCJA 2019

 

kurs dla kandydatów na wychowawców kolonijnych

Zajęcia odbywają się podczas 8-godzinnych zjazdów (w sali A).

I zjazd - 30 III 2019

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Sprawy organizacyjne
ZKO - Zabawy integracyjne
Małgorzata Mikołajczyk
10:45-12:15 ZPT - Matematyczne origami Sylwia Szczęsna-Cichoń
12:45-14:15 Obowiązki wychowawcy grupy Agata Hoffmann
14:30-16:00 Organizacja zajęć w placówce wypoczynku Agata Hoffmann

II zjazd - 31 III 2019

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 ZKO - Astronomia Sylwia Szczęsna-Cichoń
10:45-12:15 ZKO - Gry planszowe Sylwia Szczęsna-Cichoń
12:30-14:00 ZKO - Lego-robotyka Planeta Robotów
14:30-16:00 Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników Agata Hoffmann

III zjazd - 6 IV 2019 (należy zabrać strój sportowy)

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Turystyka i krajoznawstwo Stefan Mizia
10:45-12:15 Turystyka i krajoznawstwo Stefan Mizia
12:45-14:15 Wych. fizyczne i sport w placówce wypoczynku Tomasz Łado
14:30-16:00 Wych. fizyczne i sport w placówce wypoczynku Tomasz Łado

IV zjazd - 13 IV 2019

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników Martyna Palczyńska
10:45-12:15 Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników Martyna Palczyńska
12:45-14:15 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży Agata Hoffmann
14:30-16:00 Planowanie pracy opiekuńczej i wychowawczej, PSU Agata Hoffmann
16:00-17:00 egzamin teoretyczny Małgorzata Mikołajczyk

Razem 32 godziny + 4 godziny przeznaczone na przygotowanie prac zaliczeniowych (ZKO - 2 szt, ZPT - 2 szt) + egzamin teoretyczny (13 IV godz. 16) i praktyczny (gra miejska 26 V godz. 9-15).

 

kurs dla kandydatów na kierowników kolonii

Zajęcia odbędą się w sobotę 13 IV podczas 8-godzinnego zjazdu (w salach A i B).

godzina przedmiot prowadzący
9:00-10:30 Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników
(sala A)
Martyna Palczyńska
10:45-12:15 Organizacja pracy z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym
prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku, zarządzanie kryzysowe
(sala B)
 Agata Hoffmann
12:30-14:00 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
(sala A)
Agata Hoffmann 
14:30-16:00 Planowanie pracy opiekuńczej i wychowawczej
(sala A)
Agata Hoffmann 
16:00-16:45 egzamin teoretyczny
(sala A)
Małgorzata Mikołajczyk

Razem 8 godzin + 2 godziny przeznaczone na przygotowanie pracy zaliczeniowej + egzamin teoretyczny (13 IV godz. 16).
Egzamin praktyczny (poprowadzenie zajęć podczas imprezy masowej dla dzieci i młodzieży) odbędzie się w terminach ustalonych indywidualnie z uczestnikami (proponowane terminy: 11 V, 18 V, 25 V, 26 V, 1 VI, 8 VI, 14-15-16 VI).