Zastosowane procedury arbitrażu

Poniżej prezentujemy odpowiedzi Komisji Zadaniowej na zgłoszone do arbitrażu wnioski. Oryginalne wnioski znajdują się w załącznikach na dole strony.

WNIOSEK 1A (GM)
dotyczy zadania 4, mecz I - eliminacje 

Po rozpatrzeniu wniosku skierowanego do arbitrażu Komisja Zadaniowa postanowiła ocenić rozwiązanie na 5 pkt, a ponieważ zadanie było odbite - nie prezysługują punkty za przejęcie.  

Uzasadnienie
Wniosek nie opisuje sposobu rozwiązania zadania podczas meczu, nie ma więc podstaw, aby odnieść sie do dokonanej przez jurorów oceny. To, że jakieś zadanie nie ma jednoznacznego rozwiązania, nie oznacza wcale, że zadania nie da się rozwiązać. W matematyce zdarza się bardzo często, że istnieje wiele obiektów spełniających warunki zadania, niekoniecznie tylko jeden. W takim wypadku rozwiązanie powinno uwzględniać wszystkie takie obiekty wraz z uzasadnieniem, że innych nie ma. W omawianym zadaniu należało zatem  podać wszystkie możliwe liczby punktów przecięcia, a w wersji niepełnej - przynajmniej liczby ograniczające te wartości z góry i z dołu (jak słusznie sugeruje się we wniosku). Należy zatem domniemywać, że drużyna przeciwna podała rozwiązanie jednoznaczne, zatem niepełne. Nie znamy jednak tego rozwiązania, nie możemy więc go właściwie ocenić. Za niepełne rozwiązanie (najlepsze mozliwe) można przyznać 5 pkt.   

WNIOSEK 1B (GM)
dotyczy zadania 8, mecz I - eliminacje 

Po rozpatrzeniu wniosku skierowanego do arbitrażu Komisja Zadaniowa postanowiła utrzymać ocenę zadania.

Uzasadnienie
Siatki dane w treści zadania mają wyrażnie pokolorowane niektóre ściany. Ewentualne pogrubienia krawędzi nie mają żadnego wpływu na wygląd złożonego z siatki sześcianu. To, że "siatki dają taki sam sześcian" zostało podane w treści zadania, więc nie trzeba było tego zauważać. Szukając czegoś, co różni sześciany, nie dało się nie zauważyć, że różni je sposób pokolorowania ścian. 

WNIOSEK 2 (GM)
dotyczy zadania 10, mecz II - eliminacje

Po rozpatrzeniu wniosku skierowanego do arbitrażu Komisja Zadaniowa postanowiła utrzymać ocenę zadania.

Uzasadnienie
W rozwiązaniu zamiast ogólnego rozumowania, które dowodzi nierówności dla wszystkich liczb rzeczywistych, sprawdzono prawdziwość nierówności na dwóch rzykładach, więc zadanie jest ewidentnie nierozwiązane. Przykłady dobrano poprawnie i przeprowadzono na nich poprawne rachunki, za co można było przyznać 1 pkt.

WNIOSEK 3 (SP)
dotyczy meczu III - eliminacje

Po rozpatrzeniu wniosku skierowanego do arbitrażu Komisja Zadaniowa postanowiła utrzymać wynik meczu. 

Uzasadnienie
Wniosek dotyczy złamania regulaminu przez jedną z drużyn (korzystanie z materiałów pomocniczych). Decyzja odnośnie losu meczu leży w rękach jury meczu, czyli nauczycieli z obu szkół. Skoro zapadła decyzja o kontynuowaniu rozgrywki, jej wynik nie podlega arbitrażowi. Drużyna, która złamała regulamin, powinna się jednak poczuwać do przerosin i jakiejś formy rekompensaty, gdyż jej zachowanie było naganne. 

WNIOSEK 4 (SP)
dotyczy zadania 2, mecz III - eliminacje

Po rozpatrzeniu wniosku skierowanego do arbitrażu Komisja Zadaniowa postanowiła utrzymać ocenę zadania.

Uzasadnienie
Standardowo jednostki w rachunkach piszemy wszędzie tam, gdzie występują wyrażenia mianowane, albo nigdzie i podajemy dopiero w odpowiedzi. Uczeń wybrał i konsekwentnie realizował I opcję. Bląd wynikający z braku jednostek jest ewidentną pomyłką ucznia. Można było zwrócić na to uwagę i nie obniżać oceny (jak zrobił jeden z jurorów) lub uznać za drobną usterkę i odjąć 1 pkt. (jak zrobił drugi juror). Obaj postąpili więc właściwie. W efekcie wyliczenia średniej za ten bląd odjęto 1/2 pkt. i Komisja Zadaniowa nie ma zastrzeżeń do tej oceny.  

ZałącznikWielkość
PDF icon wniosek1a_GM.pdf546.17 KB
PDF icon wniosek1b_GM.PDF463.32 KB
Image icon wniosek2a_GM.jpg41.63 KB
Image icon wniosek2b_GM.jpg39.64 KB
PDF icon wniosek3_SP.pdf130.87 KB
Image icon wniosek4_SP.jpg824.8 KB