Zastosowane procedury arbitrażu

Poniżej prezentujemy odpowiedzi Komisji Zadaniowej na zgłoszone do arbitrażu wnioski. Oryginalne wnioski znajdują się w załącznikach na dole strony. 

WNIOSEK 1 (GM)
dotyczy zadania 2, mecz I - eliminacje 

Po rozpatrzeniu wniosku skierowanego do arbitrażu Komisja Zadaniowa postanowiła ocenić rozwiązanie na 1 pkt. 

Uzasadnienie
Zgodnie ze standardami oceniania zadań meczowych za udzielenie odpowiedzi bez uzasadnienia przyznaje się maksymalnie 2 punkty. Ponieważ w opisywanym przypadku nie ma pewności, czy poprawna odpowiedź została udzielona świadomie, komisja oceniła rozwiązanie na 1 pkt.

WNIOSEK 2 (GM)
dotyczy zadania 2, mecz III - eliminacje 

Po rozpatrzeniu wniosku skierowanego do arbitrażu Komisja Zadaniowa postanowiła utrzymać w mocy ocenę jury. 

Uzasadnienie
Przyjęta przez zawodnika interpretacja treści nie ułatwiła zadania, a przedstawione wyniki zawierają rozwiązanie wyjściowego problemu.

ZałącznikWielkość
Image icon wniosek1.jpg336.28 KB
Image icon wniosek2.jpg287.34 KB