Dyplomy

Poniżej do pobranie są dyplomy imienne dla uczniów. Powinny zostać podbite pieczęcią szkoły.