Finał zdalny XV Wieży Babel

Zawody finałowe odbędą się w trybie zdalnym 6 V w godz. 17:00-18:15 na platformie MS Teams. Linki do spotkań będa podane na tej stronie. Zawodnicy będą mieli 60 minut na rozwiązanie zadań i 15 minut na transfer odpowiedzi do formularza internetowego.

linki do zadań finałowych

zasady covidowe finału

  • Uczniowie piszą etap finałowy w warunkach kontrolowanej samodzielności.
  • W dniu finału na tej stronie pojawią się linki do spotkań na MS Teams oraz linki do treści zadań i formularzy odpowiedzi.
  • Do dołączenia do spotkania nie jest potrzebna aplikacja Teams (choć to pomaga), wystarczy dowolna przeglądarka (najlepiej działa wówczas MS Edge).
  • Zawodnicy muszą mieć do dyspozycji komputer z połączeniem internetowym oraz sprawnym mikrofonem i głośnikiem, a także kamerę. Obraz z kamery powinien obejmować w miarę możliwości górną częśc sylwetki zawodnika i blat, na którym pracuje.
  • Podczas zawodów uczestnicy nie mogą mieć słuchawek w/na uszach (mogą leżeć na blacie).
  • Na ekranie zawodnicy mogą mieć otwarty plik z treściami zadań lub formularz odpowiedzi. Nie mogą korzystać z innych programów lub stron internetowych. Ekran Teamsów powinien być zminimalizowany. W trakcie zawodów uczestnik może być poproszony przez prowadzącego o udostępnienie zawartości ekranu. Jeśli okaże się to technicznie niemożliwe, powinien mieć przygotowane małe lusterko, które skieruje w taki sposob, żeby pokazać obraz swojego ekranu do kamery.
  • Dla wygody treści zadań można wydrukować. Mogą w tym pomóc rodzice, ale w czasie rozwiązywania zadań zawodnik musi przebywać sam w pomieszczeniu.
  • Dyplomy i nagrody dla laureatów przekażemy za pośrednictwem szkół (będą wysłane pocztą lub przygotowane do odbioru we Wrocławiu). Dyplomy za udział w finale dla zawodników, którzy przyślą formularz z odpowiedziami, będą wysłane mejlem do nauczycieli.

kontakt awaryjny w czasie zawodów