Zastosowane procedury arbitrażu

Poniżej prezentujemy odpowiedzi Komisji Zadaniowej na zgłoszone do arbitrażu wnioski. Oryginalne wnioski znajdują się w załącznikach na dole strony.

WNIOSEK 1 (LO)
dotyczy zadania 3, mecz II - eliminacje

Po rozpatrzeniu wniosku skierowanego do arbitrażu Komisja Zadaniowa postanowiła przyznać za rozwiązanie 9 pkt. Bez punktów za przejęcie.

Uzasadnienie
10 punktów może być przyznane wyłącznie za zadanie rozwiazane bez żadnych luk i usterek. W przedstawionym rozwiązaniu znalazła się istotna luka. Nie uzasadniono, dlaczego potęga liczby naturalnej n kończy się tą samą cyfrą, co ta sama potęga cyfry jedności liczby n. Uzasadnienie to było wymagane (co zostalo wyraźnie zaznaczone w szkicach rozwiązań dla jury). Należalo powołać się np. na własności algorytmu mnożenia pisemnego lub na wzór dwumianowy. W przedstawionym rozwiązaniu nie ma takiego uzasadnienia. Do pozostałej części rozwiązania Komisja nie miała żadnych zastrzezeń. Rozwiązanie przedstawione przez przeciwnikóww jest bardziej efektywne i eleganckie, ale nie ono jest przedmiotem oceny. Drużyna przeciwna nie wskazała natomiast luki w oryginalnym rozumowaniu, dlatego nie ma zastosowania operacja przejęcia.

WNIOSEK 2 (SP)
dotyczy zadania 6, mecz III - półfinały

Po rozpatrzeniu wniosku skierowanego do arbitrażu Komisja Zadaniowa postanowiła przyznać za rozwiązanie 5 pkt. Ponieważ zadanie było odbite, daje to wynik 0 pkt.

Uzasadnienie
Poprawnie została wyliczona jedna z trzech niewiadomych (3 pkt). Poprawnie zostało wyznaczone równania, z którego można było obliczyć drugą niewiadomą (2 pkt). Mimo że było to bardzo proste równanie, uczeń tej niewiadomej nie wyliczył. Dalsze przekształcenia równania nie mają żadnego sensu matematycznego i są sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Poprawne podanie drugiej niewiadomej było kwestią przypadku, w żaden sposób nie wynika z przedstawionego rozumowania. Podobnie rzecz ma się z trzecim równaniem i trzecią niewiadomą.   

ZałącznikWielkość
Image icon wniosek1_LO.JPG4.58 MB
Image icon wniosek2_SP.jpg296.36 KB
Image icon wniosek2_SP_cd.jpg277.44 KB