Śladami Kopernika po Wrocławiu

Galeria zdjęć z gry miejskiej jest tutaj.

22 IV rozegrana będzie we Wrocławiu gra miejska "Śladami Kopernika" przygotowana przez Instytuty Matematyczny i Astronomiczny UWr. Do udziału mogą zgłaszać się szkoły, które przeprowadzą konkurs matematyczny z okazji Międzynarodowego Dnia Liczby Pi. W grze miejskiej szkołę reprezentują laureaci tych konkursów (patrol 3 lub 4 osobowy, uczniowie GM i LO samodzielnie, a uczniowie klas IV-VI SP z opiekunem, który nie bierze udziału w grze).

Zgłoszenia szkół wraz z krótkim opisem przeprowadzonych konkursów są przyjmowane mejlowo pod adresem mikolaj@math.uni.wroc.pl.

Czas i miejsce gry. Rozpoczęcie gry nastąpi o godz. 10 pod pomnikiem Mikołaja Kopernika (róg ulic Teatralnej i Piotra Skargi), a zakończenie ok. godz. 15 w Instytucie Astronomicznym UWr (ul. Kopernika 11). Uroczystego otwarcia gry dokona prof. Leon Podsiadły - autor pomnika.

terminarz

 • zgłoszenia szkół do 17 III 2017
 • przesłanie nazwisk kapitanów patroli do 17 IV 2017
 • gra miejska 22 IV 2017

Co Kopernik zrobił? Wiecie? Co on odkrył pierwszy w świecie?
Przed wiekami nikt z uczonych, jak ten świat jest urządzony
pojęcia żadnego nie miał. Ludzie myśleli, że Ziemia
pośrodku wszechświata leży, a Słońce wokół niej bieży.
A on odkrył, że bez końca, krąży ona wokół Słońca!
A czy bywał we Wrocławiu? Jakie ślady tu zostawił?
Czy je wszystkie odnajdziecie? Dowiemy się tego na mecie.

reguły turnieju

 • Turniej rozegrany będzie niezależnie od warunków atmosferycznych. W razie ulewnego deszczu spotkanie zawodników nastąpi w holu dawnego pałacu Leipzigerów (do IV 2017 siedziba Przedsiębiorstwa Geologicznego Proxima, ul. Wierzbowa 15), na tyłach pomnika imć Mikołaja Kopernika.
 • Udział w turnieju jest bezpłatny. Na zakończenie uczestnicy otrzymają ciepłą strawę i certyfikat udziału w rozgrywce (spisany w martwym acz pięknym języku), a zwycięskie patrole - cenne nagrody rzeczowe.
 • Podczas gry zawodnicy poruszają się po mieście pieszo - więc ciżmy powinni wzuć wygodne, albo na oklep na ośle lub używając wehikułu miejskiego jednośladowego albo komunikacji miejskiej. Niedozwolone jest używanie innych środków transportu. Każdy zawodnik powinien mieć ze sobą całodniowy bilet MPK (lub kartę miejską).
 • Każdy patrol musi być wyposażony w: długopis, wieczne pióro lub gęsie pióro i kałamarz z inkaustem (do wyboru) - najlepiej mieć kilka na zapas, a także busolę, czasomierz, telefon komórkowy kapitana (zgłoszony wcześniej przez nauczyciela) - najlepiej z dostępem do internetu, a także trzos na monety. Warto też zabrać: napitek i stylowy przyodziewek z epoki.
 • Po przybyciu na miejsce zawodów kapitan zgłasza patrol w sekretariacie, gdzie otrzymuje kartę oszczędnościowo-rozliczeniową, mapę oraz identyfikatory, które zawodnicy muszą nosić przyczepione dumnie do sukmany na piersiach aż do zakończenia turnieju. Te identyfikatory to talizmany, które otwierają bez biletu wrota odwiedzanych obiektów.
 • Przed startem dokonany będzie przegląd przyodziewku, a najlepsze ochędóstwo będzie nagrodzone premią monetarną. 
 • Gra polega na odnalezieniu w mieście 9 punktów kontrolnych na podstawie rozwiązań łamigłówek logicznych i dotarciu w jak najkrótszym czasie na metę z jak największym stanem posiadania (w naturze, w gotówce i na koncie oszczędnościowym).
 • Walutą gry są kopierniki ozn. C. Na starcie każdy patrol dostaje 30 C w gotówce i ewentualną premię za ochędóstwo w wysokości  od 0 do 30 C.
 • Patrol może zdobyć dalsze zasoby monetarne za rozwiązanie zadań, a posiadaną zawartość trzosa może zainwestować, nabywając dodatkowe zadania albo wskazówki pomagające przemieszczać się w grze. Patrol może też utracić pieniądze za każde niepoprawne rozwiązanie zadania.   
 • Na punkcie kontrolnym patrol otrzymuje do wykonania zadanie kopernikańskie - rozwijające wiedzę o czcigodnym mężu Mikołaju Koperniku - kanoniku wrocławskiej kolegiackiej Kapituły Świętokrzyskiej - i jego wiekopomnych osiągnięciach. Za wykonanie zadania przyznawana jest gratyfikacja w postaci przelewu środków płatniczych na konto oszczędnościowe. Następnie patrol otrzymuje zadanie logiczne, na podstawie którego ma odkryć lokalizację kolejnego punktu kontrolnego. Jeśli zadanie okaże się za trudne, można zakupić do niego wskazówki. Po potwierdzeniu rozwiązania patrol rusza w dalszą drogę.
 • Przed wyruszeniem w drogę patrol może zakupić zadania podróżne. Po rozwiązaniu może je z zyskiem spieniężyć na dowolnym dalszym punkcie kontrolnym lub na mecie. 
 • Wiadomość dostarczona SMSem przerywa grę. Należy wówczas natychmiast wykonać polecenie otrzymane w SMSie.
 • Na mecie patrol otrzymuje tyle dodatkowych kopierników, ile wynosi dziesięciokrotność liczby patroli pozostających jeszcze za nim na trasie gry. Ponadto patrole sprzedają tu ostatnie zadania i zdają trzosy do kontroli razem z kartami oszczędnościowo-rozliczeniowymi. Następnie zawodnicy uczestniczą w pokazie w planetarium i w obserwatorium astronomicznym oraz rozgrywają quiz wiedzy zdobytej o czcigodnym mężu Mikołaju Koperniku. Za każą prawidłową odpowiedź w quizie patrolowi przyznawana jest gratyfikacja monetarna.
 • O kolejności w turnieju decyduje liczba ostatecznie zgromadzonych na koncie oraz w gotówce kopierników.
 • Turniej zakończy wielka biesiada z ciepłą strawą, napitkami, muzyką, tańcami i swawolami, a po niej najlepsze patrole zostaną nagrodzone i wszyscy pospołu rozejdą się do swoich domostw wytchnienie dać członkom strudzonym wielce. 
 • Jeśli patrol z jakichś powodów wycofa się z turnieju, jest zobowiązany informację o tym fakcie wysłać SMSem na numer 730064580