Matematyczna Białoruś

terminarz

 • zgłoszenia: do 31 V 2014
 • wpłaty: do 20 VI 600 zł, do 20 VII 700 zł
 • przesyłanie dokumentów (wniosek wizowy, zdjęcie, paszport) do 28 VI 2014
 • odbiór paszportów: po 16 VII 2014
 • wyjazd: 12-23 VIII 2014 

koszt

1300 zł
Opłata obejmuje wyrobienie wizy, transport autokarem o podwyższonym standardzie, opiekę pilota, przewodników i tłumacza, ubezpieczenie NNW i KL, opłaty graniczne, miejscowe i drogowe, noclegi (czasem ze śniadaniami) w pokojach 2, 3, 4 i wieloosobowych. Nie obejmuje biletów wstępu i pozostałych posiłków.

organizator

Fundacja Matematyków Wrocławskich
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław

konto bankowe
56 1950 0001 2006 0692 5295 0002
Idea Bank SA

pilot
Stefan Mizia (XIV LO Wrocław)

osoba do kontaktu
Małgorzata Mikołajczyk
tel. 71 336 10 85 lub 71 37 57 416
e-mail: mikolaj@math.uni.wroc.pl

należy zabrać

 • paszport ważny co najmniej 6 miesięcy z wizą białoruską
 • kartę EKUZ z NFZ (świadczenia medyczne na Litwie)
 • legitymację nauczyciela/emeryta/ucznia
 • wygodne obuwie, nakrycie głowy (panie - chusta i spódnica, panowie - długie spodnie - konieczne przy zwiedzaniu prawosławnych obiektów sakralnych)
 • koc i jasiek do autokaru
 • prowiant na pierwszy dzień

wymiana walut

10 000 rubli białoruskich to ok. 3 zł
1 lit litewski to ok. 1,30 zł

Wymiany walut dokonamy po drodze w kantorze Ocean Białymstoku (ul. Kawaleryjska). Proponujemy wymienić maksymalnie 600 zł (= 2 000 000 rubli) na osobę, z tego 150 zł (500 000 rubli) jest na wstępy, a reszta na jedzenie, prezenty i uciechy.

program

12.08.2014 wtorek

 • godz. 19:45 - zbiórka pod Aquaparkiem (ul. Petrusewicza, od strony zjeżdżalni)
 • godz. 20:00 - wyjazd z Wrocławia

13.08.2014 środa - dzień nad Niemnem

 • Białystok - wymiana walut, zwiedzanie miasta o brzasku: ratusz z wieżą zegarową, Rynek Kościuszki, katedra, pałac Branickich, sobór św. Mikołaja, kościół św. Rocha, kamienice Ginzburga, Nowika, Hasbacha
 • Grodno (nad Niemnem) - trzecia stolica I Rzeczypospolitej (co trzecie posiedzenie sejmu wielkiego), główna rezydencja Stefana Batorego, synagoga, Stary i Nowy Zamek - miejsce podpisania II rozbioru Polski i abdykacji Stanisława Augusta Poniatowskiego (jedyne miasto z dwoma zamkami królewskimi), widok na Niemen, hejnał ze strażnicy pożarnej, cerkiew NMP, pomnik w miejscu wysadzonego w 1961 roku kościoła farnego, katedra św. Franciszka Ksawerego, kolegium jezuickie - pierwsza apteka w Europie Wschodniej (1687), Batorówka (miejsce sekcji zwłok Stefana Batorego - pierwsza w historii medycyny sekcja monarchy), ulica Sowieckaja, dom, pomnik i grób Elizy Orzeszkowej, Uniwersytet Janki Kupały, sobór Pokrowski, cerkiew św. św. Borysa i Gleba z XII w. (na osuwisku), Teatr Dramatyczny, seminarium i kościół św. Bernarda (na wzgórzu), Polska Macierz Szkolna - spotkanie
 • Bohatyrowicze (nad Niemnem) - dwór Korczyńskich, grób powstańców 1863, skarpa nadniemeńska, mogiła Jana i Cecylii - spotkanie z Teresą Bohatyrowicz (ostatnią z rodu), zdjecia z planu filmowego z 1936 roku
 • Łopaty - południk Struvego (lista dzidzictwa kultury UNESCO)
 • Lida - średniowieczny zamek Gedymina (miejsce wesela Jagiełły z Sonią Holszańską), kościół Podwyższenia Krzyża, cerkiew prawosławna (w czasach sowieckich - planetarium)
 • Nowogródek - wieczorny spacer po mieście 
 • nocleg w klasztorze sióstr nazaretanek w Nowogródku (śniadanie w cenie noclegu, obiadokolacja 4 euro)

14.08.2014 czwartek - dzień mickiewiczowski

 • Nowogródek - stolica krótkotrwałego Królestwa Litwy, siedziba jedynego jej króla Mendoga, rynek, kościół św. Michała, pomnik i kopiec Mickiewicza, dworek Mickiewiczów (wstęp 17 000 rubli białoruskich = ok. 5 zł), riuny zamku Mendoga - baszty Szczytowa i Kościelną (Góra Zamkowa 323 m n.p.m. to jedno z najwyższych wzniesień Białorusi), kościół farny - miejsce ślubu Jagiełły z Sofią Holszańską chrztu Mickiewicza, kopia ikony MB Nowogródzkiej, sarkofag świętych sióstr nazaretanek, spotkanie z siostrą przełożoną Laurą Szukiełowicz, spotkanie z rektorem fary, muzeum parafialne i wytwórnia opłatków, cerkiew św. św. Borysa i Gleba, sobór św. Mikołaja (dawny kościół franciszkanów), meczet tatarski  
 • Stołowicze - dawny majątek Radziwiłłów, pomnik Michała Ogińskiego - autora poloneza "Pożegnanie Ojczyzny", kościół barokowy - obecnie cerkiew
 • Tuchanowicze - kamień filaretów w miejscu ich spotkań, 200-letnie zrośnięte lipy i obelisk upamiętniające spotkania Mickiewicza z Marylą Wereszczakówną
 • Świteź - relaks nad jeziorem, degustacja czebureków
 • Zaosie - Muzeum - folwark Mickiewiczów (filia Państwowego Muzeum Historii Literatury Białoruskiej) zrekonstruowany dworek szlachecki Mickiewiczów, miejsce narodzin Mickiewicza i spędzania wakacji, wystawa "Powrót Pana Tadeusza" (wstęp 12 000 rubli białoruskich = ok 4 zł)
 • Żyrowicze - klasztor z cudowną ikoną MB Żyrowickiej, sobór Zaśnięcia MB, cerkiew Objawienia Pańskiego
 • Baranowicze - kościół Podwyższenia Krzyża w stylu zakopiańskim, rozgłośnia Polskiego Radia z 1938 roku, cmentarz katolicki (pomnik) i prawosławny (zbiorowy grób polskiej inteligencji zamordowanej przez Niemców), wizyta w Domu Polskim
 • nocleg w klasztorze sióstr nazaretanek w Nowogródku (śniadanie w cenie noclegu, obiadokolacja 4 euro)

15.08.2014 piątek - dzień radziwiłłowski

 • Mir (nad Mirzanką) - zamek (lista światowego dziedzictwa kultury UNESCO, wstęp 70 000 rubli białoruskich = ok. 21 zł), kaplica - rodowe mauzoleum Światopełk-Mirskich, kościół św. Mikołaja, cerkiew św. Trójcy
 • Nieśwież (nad Uszą) - zespół zamkowo-pałacowy rezydencji Radziwiłłów z teatrem zamkowym i XVII w. globusem ze skóry, na którym zaznaczono Nieśwież (lista światowego dziedzictwa UNESCO, wstęp 80 000 rubli białoruskich = ok. 24 zł), kościół Bożego Ciała (pierwszy barokowy kościół II Rzeczpospolitej na wzór Il Gesù w Rzymie) - krypta Radziwiłłów zdewastowana po śmierci Lenina na potrzeby odkrycia tajemnicy mumifikacji zwłok (ofiara 10 000 rubli), dzwonnica w dawnej wieży zamkowej, Brama Słucka, Dom Gdański, ratusz i sukiennice
 • spotkanie z Polonią w Domu Polskim w Nowogródku (p. Jadwiga Sienkiewicz)
 • nocleg w klasztorze sióstr nazaretanek w Nowogródku (śniadanie w cenie noclegu)

16.08.2014 sobota - dzień konfrontacji odległych światów

 • Dudutki - skansen rzemiosła i zwyczajów ludowych, degustacja (samogon, kwas chlebowy, chleb, miód, sery, masło, mleko, wstęp z konsumpcją 150 000 rubli = ok. 42 zł, wstęp z konsumpcją tylko w serowarni i bez przewodnika 100 000 rubli = ok. 27 zł), wystawa starych samochodów
 • Mińsk (nad Świsłoczą) - cerkiew prawosławna św. Ducha (koncert carillonu), ratusz (wystawa kartograficzna), katedra rzymsko-katolicka NMP, klasztor bernardynek, gimnazjum szlacheckie i dom Moniuszki, Pałac Republiki i kilometr zero, pałac Wańkowiczów (malarz Walenty Wańkowicz był przyjacielem Mickiewicza, autorem wielu jego portretów), plac Niepodległości, Dom Rządu i pomnik Lenina, Uniwersytet Państwowy, galeria handlowa Stolica - duma Łukaszenki, pomnik ofiar bomby atomowej, Czerwony Kościół, pomnik miejskich architektów, iluminacja miasta, wieczorny przejazd po mieście: dworzec kolejowy, plac Zwycięstwa, Pałac KGB, Pałac Prezydencki, Pałac Sportu, Biblioteka Narodowa, cmentarz polski Kalwaria, Kuropaty - miejsce straceń (prawdopodobne miejsce pochówku polskich oficerów z tzw. białoruskiej listy katyńskiej)  
 • nocleg w hostelu Revolucion w Mińsku (brak konsumpcji, 10% zniżki w barze po sąsiedzku)

17.08.2014 niedziela - dzień dzisiejszy Białorusi

 • Mińsk - najstarsza ulica Nemiga zbudowana nad rzeką, Trojeckie Przedmieście, Wyspa Łez z kaplicą żołnierzy poległych w Afganistanie, mińskie getto, Narodowy Akademicki Teatr Wielki Opery i Baletu (60 000 rubli = 18 zł) - przed nim planowano postawienie 70 m pomnika Stalina, spotkanie w Narodowym Pałacu Dzieci i Młodzieży, park Gorkiego, planetarium (35 000 rubli = ok. 10 zł), Narodowe Muzeum Sztuki (50 000 rubli = ok. 15 zł), Muzeum Wojny Ojczyźnianej (40 000 rubli = ok. 12 zł)
 • nocleg w hostelu Revolucion w Mińsku (brak konsumpcji, 10% zniżki w barze po sąsiedzku)

18.08.2014 poniedziałek - białoruska przyroda i krajobraz

 • wizyta w zakładach Biełaz (Biełaruskij Awtomobilnyj Zawod) w Żodino
 • Bujnicze - skansen, memoriał Bujnickie Pole (walki w obronie Mohylewa 1941), monastyr sw. Ducha
 • Mohylew (nad Dnieprem) - planowany na stolicę Białoruskiej Republiki Radzieckiej, objazd miasta, niedoszły budynek Rady Ministrów tzw. Dom Sowietów, pomnik Lenina, Teatr Dramatyczny, monastyr św. Mikołaja, sobór św. Trójcy, cmentarz Polski, fundamenty zamku (widok na Dniepr), ratusz, katedra św. Stanisława, dwór II rozbioru Polski, plac Gwiazd z zegarem słonecznym. Spotkanie w Domu Polskim z działaczami polonijnymi (Jerzy Żurawowicz) 
 • nocleg w hotelu Mohylew w Mohylewie (śniadanie w cenie noclegu)

19.08.2014 wtorek - dzień malarzy (Chagalla, Malewicza, Repina)

 • Orsza - Kolegium Jezuitów, kościół św. Józefa, monastyr Objawienia Pańskiego, cerkiew św. Trójcy, wzgórze zamkowe
 • Witebsk (nad Dźwiną) - kościół Zwiastowania (XII w), katedra św. Barbary, cerkiew św. Bazylego, pomnik Bohaterów Wojny 1812, ratusz, Pałac Gubernatorski, dom i muzeum Marca Chagalla (wstęp po 15 000 rubli = ok. 4,50 zł), pomnik Skrzypce Chagalla, pomnik i most Puszkina
 • nocleg w hostelu X.O. w Witebsku (dostęp do samoobsługowej kuchni)

20.08.2014 środa - dzień historyczny

 • Połock (nad Dźwiną) - najstarsze miasto Białorusi (zał. 862), katedra św. Zofii (30 000 rubli = ok. 9 zł), zamek, Kolegium Jezuickie, muzeum drukarstwa (23 000 rubli = ok. 7 zł), pomnik litery ŷ, geometryczny środek Europy, monastyr spasko-eufrozyński (ofiara 10 000 rubli = ok. 3 zł)
 • przejazd na Litwę
 • Wilno - wieczorny spacer po mieście
 • nocleg w hotelu Runmis Wilnie (śniadanie w cenie noclegu, obiadokolacja dla chętnych 6 euro)

21.08.2014 czwartek - dziań baroku wileńskiego

 • Wilno (nad Wilią) - przejazd przez miasto, dworzec kolejowy, Wzgórze Trzech Krzyży z pomnikiem autorstwa Antoniego Wiwulskiego (pomnik grunwaldzki w Krakowie) - panorama Wilna, cmentarz na Rossie z grobem matki Piłsudskiego i sercem syna (groby żołnierzy polskich z oddziałów gen. Żeligowskiego i ostatniej warty honorowej Marszałka z 1939 roku, groby słynnych przedstawicieli inteligencji polskiej, profesorów Uniwersytetu Wileńskiego i innych słynnych Polaków, m. in. Lelewela, Syrokomli, Wiwulskiego, ojca Słowackiego, brata, siostry i I żony Piłsudskiego), kaplica Jeleńskich, anioł niosący kaganek oświaty, anioł śmierci na grobie Izy Salmonowiczówny, polski cmentarz wojskowy, kościół św. św. Piotra i Pawła na Antokolu (perła wileńskiego baroku, ofiara 2 lity = ok. 3 zł), wzgórze zamkowe z wieżą Giedymina, Stare Miasto (lista dziedzictwa kultury UNESCO), katedra św. Stanisława (św. Heleny i św. Kazimierza) z podwójnym ołtarzem (Wikariacki i Kanoniczy), kaplicą św. Kazimierza i jego "trójrękim" portretem (przenośna ambona Piotra Skargi, nagrobek Barbary Radziwiłłówny), krypta z kośćmi księcia Witolda i krypta królewska, zamek królowej Bony, Zarzecze, zaułek Literacki, domy i muzeum i pomnik Mickiewicza nad Wilejką, pałac Paca, zaułek Gotycki, kościół św. Anny (który Napoleon chciał przenieść do Paryża) i Bernardynów, cerkiew św. Ducha, Pałac Prezydencki (dawniej Biskupi), budynek sejmu, Uniwersytet Wileński (Śniadeccy, Mickiewicz, Słowacki, Kraszewski, Miłosz, wstęp 5 lt = 6,50 zł), kościół św. Jana z organami, na których grał Moniuszko (popiersie Mickiewicza, nagrobek Odyńca), sanktuarium Bożego Miłosierdzia, getto żydowskie, Synagoga Chóralna (ostatnia ocalała ze 110), rynek - dom Rodowiczów i Syrokomli, ratusz, cerkiew św. Trójcy i klasztor bazylianów z celą Konrada (wystawa "Proces filomatów i filaretów"), kościół św. Teresy i Ostra Brama (wota Piłsudskiego i Jana Pawła II), Muzeum Bursztynu, wieża telewizyjna, geograficzny środek Europy 
 • nocleg w hotelu Runmis w Wilnie (śniadanie w cenie noclegu)

22.08.2014 piątek - dzień jaćwieski

 • Ponary - miejsce martyrologii Żydów, Polaków, Litwinów
 • Troki - dawna stolica Litwy, miejsce zamieszkania Karaimów (ludu pochodzenia tureckiego o religii spokrewnionej z judaizmem) - gotycki zamek księcia Witolda na wyspie, rezydencja wielkich książąt litewskich, degustacja potrawy karaimskiej - kibinów (pierożki z mięsem w rosole pod ciastem 12 lt)
 • powrót przez Litwę do Polski
 • Sidory - obiad w Leśnej Dolinie (w ramach opłaty wyjazdowej)
 • Suwalski Park Krajobrazowy - Cisowa Góra tzw. suwalska Fuji Yama, Głazowisko Bachanowskie, Oz Turtulski
 • godz. 18:00 odjazd do Wrocławia

23.08.2014 sobota

 • powrót do Wrocławia w godzinach porannych (ok. 2:00)

zgłoszeni uczestnicy

lp imię i nazwisko szkoła ruble
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Stefan Mizia - pilot
Renata Boszko
Magdalena Falkowska
Małgorzata Gadawska
Elżbieta Jonko
Zdzisław Jonko
Ewa Karolczak
Debora Kotagomba
Irmina Sochacka
Grażyna Kotuła
Bożena Krzesaj
Krystyna Kupczak
Janusz Kuś
Teresa Polak-Kuś
Genowefa Laszkiewicz
Grażyna Miękina-Jurkowska
Andrzej Mikołajczyk
Małgorzata Mikołajczyk
Joanna Naorniakowska
Andrzej Naorniakowski
Irena Nowicka
Jowita Pietrzykowska-Dziwak
Urszula Pruszyńska-Mincer
Zdzisława Rzewuska
Witold Rzewuski
Małgorzata Sajnacka-Baran
Aleksandra Sarolta-Rzewuska
Maria Solarek
Leszek Solarek
Irena Sroczyńska
Cezary Sroczyński
Jolanta Standio
Agnieszka Wichrowska
Bartosz Wichrowski
Aleksandra Wójcik
Ryszard Wójcik  
Janusz Golec - kierowca
Tadeusz Leszczyński - kierowca
XIV LO
oSdM
SP Radwanice
SP 3 Trzebnica
SP Siechnice
SP Siechnice
WPM
SP Leonardo da Vinci Wrocław
SP Leonardo da Vinci Wrocław
SP Ciechów
GM 1 Strzelin
Wrocław
SP 19 Wrocław
SP 19 Wrocław
SP Siechnice
Trzebnica
WPM
IM UWr
ZS Ciechów
ZS Ciechów
SP Siechnice
SP 3 Trzebnica
GM 2 Wrocław
Trzebnica
Trzebnica
Trzebnica
Trzebnica
ZSP Energetyk Wałbrzych
ZSP Energetyk Wałbrzych
SP 19 Wrocław
SP 19 Wrocław
GM Siechnice
GM 4 Lubin
GM 4 Lubin
Wrocław
Wrocław
Bus Travers
Bus Travers
400
450
600
600
600
600
450
450
450
300
-
600
450
450
600
600
450
450
600
600
600
600
450
600
600
600
600
600
600
450
450
600
600
600
600
600
-
-
  razem 18850