Komunikat techniczny XVII MMnO

Legenda o Pięciu Bezimiennych

W odległym zakątku brzeskiego parku można zauważyć ruiny dziwnej budowli. Jeszcze przed II wojną światową wyglądała ona tak, jak na załączonym zdjęciu. Legenda głosi, że w zamierzchłej przeszłości przywędrowali tu szlakiem bursztynowym słynni greccy matematycy. Było ich siedemnastu. Przybyli z misją szerzenia umiłowania geometrii w najdalszych zakątkach świata, na nieucywilizowanych ziemiach. Mieszkańcy byli jednak nieufni, bo trudna była ich mowa. Wreszcie pięciu lokalnych osiłków wzięło sprawy w swoje ręce, wyposażeni w długie lance sobie tylko znanymi sposobami pozbyli się Greków z osady. Zanim przybysze wyruszyli w dalszą drogę, od strony w parku echo przyniosło ich głosy, mówiące w lokalnym narzeczu:
Klątwę rzucamy na was brzeżanie,
za geometrii nieszanowanie.
Oto pierwsza kwadra Księżyca
w kamień zamieni wasze lica.
Bez ustanku i bez wytchnienia
klepać będziecie do znudzenia
liczby pierwsze raz po raz,
kończąc zaś na liczbie nas.

Tej nocy na niebie księżyc przybrał kształt idealnego półkola. Rano okazało się, że w tajemniczych okolicznościach zniknęło pięciu mieszkańców osady. Na poszukiwania do pobliskiego parku udał się kto tylko mógł i wkrótce oczom poszukiwaczy ukazał się budzący grozę widok: pięć prostopadłościennych kolumn z wystającymi lancami. A wokół nich rosnące dawniej w bezładzie drzewa utworzyły równy szpaler, jakby chciały odsłonić wszystkim ten porażający widok. Miejscowi uciekli nie znalazłszy swoich pobratymców, a ze strachu nigdy potem nie wymawiali nawet ich imion. Drzewa ustawione w szpaler rosną w tym miejscu do dziś i są jedynymi, niemymi świadkami tych odległych zdarzeń. Ludzie mówią, że rankiem poprzedzającym pierwszą jesienną pierwszą kwadrę księżyca można dostrzec w lustrze wody odbicia twarzy Pięciu Bezimiennych, a wiatr po lesie niesie ich szepty: pięć…, siedem…, jedenaście…., trzynaście…, siedemnaście…, pięć...
W dniu 5 października 2019 o godzinie 18:48 wypada pierwsza kwadra księżyca. Śmiałkowie udający się w tym dniu do brzeskiego parku - miejcie się na baczności, nastawcie uszy, a usłyszawszy liczbę pierwszą, uciekajcie, gdzie pieprz rośnie, aby i was nie dotknęła klątwa greckich matematyków.

termin:

sobota 5 X 2019

otworzenie sekretariatu zawodów godz. 8:30
start godz. 10:00
zwinięcie PK godz. 13:30
ogłoszenie wyników ok. godz. 14:30

miejsce:

Park Przyrody w Brzegu

baza zawodów – Centrum Sportowo-Rekreacyjne, ul. Sportowa 1
dojazd z Wrocławia pociągiem odjeżdżającym z Dworca Głównego o godz. 8:02
dojście ze stacji w Brzegu do bazy zawodów ok. 15 min, trasa oznakowana kolorową bibułą

rodzaj zawodów:

piesze, turystyczne, trzyosobowe, scorelauf, czyli „biegaj i licz”

Scorelauf [czytaj: skorelauf] oznacza, że obowiązuje zasada dowolnej kolejności potwierdzania punktów kontrolnych (PK). Każdy PK ma przypisaną wartość liczbową, która jest jednocześnie liczbą punktów, jakie zespół otrzymuje za jego potwierdzenie. Potwierdzenie można otrzymać po dotarciu na PK wszystkich członków drużyny. Wartość PK jest podana na mapie obok okręgu oznaczającego dany PK. Im dalej od startu i mety PK jest położony i im trudniejsza jest jego lokalizacja, tym większą posiada on wartość punktową (np. PK oddalony 300 m od startu, usytuowany na skrzyżowaniu ścieżek ma wartość 35 pkt, zaś PK oddalony o 2 km od startu, usytuowany z dala od drogi w małym obniżeniu ma wartość 56 pkt). UWAGA! Punkty kontrolne ustawione w terenie nie mają w tym roku zaznaczonych kodów! Uczestnicy sami muszą podjąć decyzję, czy potwierdzają właściwy PK.

mapa:

Brzeg – Park Wolności

Wielobarwna wg symboli ISSOM (międzynarodowych znaków stosowanych na mapach do sprinterskich biegów na orientację), skala 1:5000, warstwice ciągłe co 2,5 m, format A4. Mapa nie jest zabezpieczona przed wilgocią, więc w razie deszczu nie należy wyjmować jej z foliowej koszulki. Autorzy: S. Sosenko (21019), A. Kopczyński (2017).

charakterystyka terenu:

Teren zawodów obejmuje park ze znajdującymi się w jego obszarze łąkami i obiektami rekreacyjnymi. Jego przebieżność jest zmienna, ale najczęściej ograniczona. Teren zawodów przecina droga o niewielkim natężeniu ruchu. Uczestników marszu obowiązują przepisy o ruchu drogowym. Ruch nie będzie w żaden sposób regulowany, dlatego zawodnicy powinni zachować szczególną ostrożność przy przekraczaniu tej drogi. Na terenie zawodów znajdują sią również tory kolejowe. Zabrania się pod groźbą dyskwalifikacji ich przekraczania oraz wchodzenia na nasyp kolejowy. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na terenie zawodów przed startem i po zakończeniu marszu aż do godz. 13.30. UWAGA! W terenie znajdują się stałe punkty kontrolne do orienteeringu wyposażone w perforatory. Nie należy ich mylić z punktami kontrolnymi MMnO, które są wyposażone w stojak, lampion, perforator i obsługę sędziowską. Potwierdzenie stałego punktu kontrolnego nie będzie respektowane przez sędziów, nawet jeśli znajduje się w miejscu oznaczenia punktu kontrolnego na mapie MMnO!

długości tras:

W zależności od kategorii, mierzone w linii powietrznej wg optymalnego wariantu pokonania trasy z ominięciem przeszkód nie do przejścia (rzeki, stawy, tereny prywatne) wraz z punktami X i Y:

 • młodzicy (kl. 4-6 SP) - 2400 m, 9 PK + X i Y
 • juniorzy (kl. 7-8 SP i 1 LO po SP) - 3000 m, 10 PK + X i Y
 • seniorzy (LO po GM i studenci) - 3800 m, 10 PK + X i Y
 • nauczyciele i rodziny - 3400 m, 11 PK + X i Y.

limity czasu:

Dla wszystkich kategorii limit czasu pokonania trasy wynosi 60 minut. W tym czasie trzeba rozwiązać zadania, wpisać odpowiedzi na kartę startową i wrócić na metę, Przekroczenie limitu czasu powoduje przez 30 min przyznanie (-1) pkt za każdą rozpoczętą minutę, Czas powyżej 90 minut oznacza dyskwalifikację patrolu. Czas mierzony jest z dokładnością do minut.

start:

Oznaczony jest na mapie trójkątem, w terenie usytuowany przy bramie głównej do obiektów MOSIR, około 100m od bazy zawodów (dojście oznakowane jest kolorową bibułą). Zegar na starcie pokazuje minutę wejścia do pierwszego boksu startowego i wyprzedza czas właściwy o 2 minuty. Patrol, który nie zjawi się na starcie w wyznaczonym czasie, zostaje zdyskwalifikowany. Na starcie patrol otrzymuje mapę z zaznaczonymi PK i zadania do rozwiązania.

meta:

Oznaczona jest na mapie podwójnym okręgiem, w terenie usytuowana jest przy wejściu bocznym do obiektów MOSIR. Czas pokonania trasy liczony jest  dla ostatniego członka zespołu przekraczającego linię mety. Na mecie należy oddać kartę startową. Patrol, który wyruszył ze startu, musi bezwzględnie zgłosić się na mecie i zwrócić kartę, nawet jeśli rezygnuje z udziału w klasyfikacji. Musi się też zgłosić na metę, jeśli po starcie zgubił kartę startową. To bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, czy nikt nie zgubił się i nie pozostał w lesie. Po godz. 13:30 meta zostanie usunięta. Spóźnione patrole zgłaszają się wówczas do sekretariatu w bazie zawodów i tam oddają kartę startową.

punktacja:

 • po N pkt. za odnalezienie punktu kontrolnego o numerze N zaznaczonego na mapie i właściwe oznaczenie go na karcie startowej,
 • po 100 pkt. za odnalezienie na podstawie zadań każdego z punktów X i  Y nie zaznaczonych na mapie i właściwe oznaczenie ich na karcie startowej,
 • po 70 pkt. za rozwiązanie każdego zadania i wpisanie wyniku do karty startowej,
 • -n pkt. za przekroczenie limitu czasu o n minut, gdzie n < 30 lub n = 30.

W przypadku jednakowej liczby punktów o kolejności decyduje czas pokonania trasy. Jeśli czas też jest jednakowy, o kolejności decyduje lepszy bilans zadań terenowych i matematycznych. Interpretacja terminu "lepszy bilans" należy do jury. Patrol, który zgubi kartę startową, zostaje zdyskwalifikowany.

punkty kontrolne:

Na mapie oznaczone są czerwonymi okręgami. Środek okręgu jest właściwym miejscem usytuowania PK w terenie. Punkt kontrolny zawsze znajduje się na konkretnym elemencie terenowym oznaczonym na mapie i dodatkowo opisanym słownie. W terenie PK to aluminiowy stojak z perforatorem, dodatkowo wyposażony w trójścienny biało-pomarańczowy lampion o wymiarach 30 cm × 30 cm. Oznaczenia PK na karcie startowej dokonuje się przez perforację tej karty w odpowiedniej rubryce. W przypadku stwierdzenia błędnego potwierdzenia PK istnieje możliwość potwierdzenia właściwego PK w kratce rezerwowej (oznaczonej na karcie startowej literą R). W polu tym należy wpisać właściwy numer PK i przekreślić błędną perforację. Nie wolno dokonywać dwukrotnego potwierdzenia na karcie w tym samym polu. Potwierdzenie takie zostanie uznane za nieważne. UWAGA!!! Punkty kontrolne ustawione w terenie nie mają w tym roku zaznaczonych kodów!!! Uczestnicy sami muszą podjąć decyzję, czy potwierdzają właściwy PK.

zakończenie:

Wyniki nieoficjalne wywieszane są na bieżąco w bazie zawodów. Oficjalne zakończenie Marszu przewidziane jest ok. godz. 14:30. O godz. 13:30 punkty kontrolne zostaną usunięte, kontynuowanie marszu nie będzie więc miało sensu. Należy wówczas bezzwłocznie udać się do bazy zawodów i zwrócić kartę startową.

wypadki:

W bazie zawodów dyżuruje pielęgniarka, do której należy udać się w razie kłopotów zdrowotnych lub zgłosić ten fakt do sekretariatu zawodów i poprosić o pomoc. W razie jakiegokolwiek wypadku w lesie, należy zgłosić się do najbliższego PK, skąd wezwana zostanie pomoc.

zagubienia:

Wszystkie rzeczy zagubione lub znalezione nalezy zgłaszać w sekretariacie zawodów. Tam będą czekały na właścicieli. Rzeczy nieodebrane będą przez tydzień czekały na właścicieli na portierni Instytutu Matematycznego UWr (czynna całą dobę, tel. na portiernię 71 3757414).

Jeśli patrol zgubi się w terenie zawodów, nie należy panikować. Należy iść cały czas w jednym kierunku (najlepiej na wschód lub południowy wschód). Należy pytać spacerowiczów w parku o ulicę Sportową lub MOSiR. Przed powrotem do bazy zawodów należy bezwzględnie zgłosić się na mecie i oddać kartę startową.

organizatorzy zapewniają:

 • profesjonalną mapę, ciekawe zadania i dobrą zabawę,
 • konkursy sportowe, łamigłówkowe i lingwistyczne,
 • warsztaty taneczne,
 • dyplomy uczestnictwa dla każdej szkoły i zaświadczenia dla nauczycieli,
 • upominki dla zwycięzców konkursów sportowych, łamigłówkowych i lingwistycznych,
 • dyplomy i nagrody dla zwycięzców Marszu w każdej kategorii wiekowej,
 • prawo udziału w XXXVII Marszu "Orientuj się i licz" w Łodzi dla 3 patroli z każdej zwycięskiej szkoły
 • dla wszystkich zawodników bezpłatną ciepłą zupę po zakończeniu Marszu,
 • dostęp do sklepików z napojami i ciastami oraz bufetu serwującego pierogi,
 • dostęp do strzeżonej szatni,
 • możliwość korzystania z WC,
 • możliwość korzystania z kiermaszu książek i łamigłówek,
 • dostęp do zadaszonej trybuny w razie deszczu (do godz. 13:30).

zwycięzcy:

Zwycięski patrol z każdej kategorii zdobywa dla swojej szkoły prawo wystawienia trzech patroli na XXXII turystyczno-matematyczny marsz na orientację "Orientuj się i licz" rozgrywany w Łodzi 12 X. Dojazd na zawody zostanie zorganizowany autokarem. Uczestnicy wyjazdu zwiedzą też Centrum Nauki Eksperymentarium.

uwagi końcowe, ale ważne:

 • Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na teren zawodów przed czasem swojego startu, a także po dotarciu na metę pod groźbą dyskwalifikacji.
 • Uczestnicy zawodów od chwili rejestracji w sekretariacie do oficjalnego zakończenia zawodów muszą nosić przypięte z przodu numery startowe.
 • Nie wolno używać żadnych środków lokomocji ułatwiających pokonywanie trasy ani też środków łączności oraz odbiorników satelitarnych. Komórki należy zostawić u nauczyciela lub w plecaku w szatni zawodów. Patrol zauważony w lesie z telefonem komórkowym lub GPS-em zostanie zdyskwalifikowany.
 • Dopuszczalne (ale niekonieczne) jest używanie kalkulatora (z wyjątkiem kalkulatora w telefonie komórkowym), linijki, ekierki i cyrkla. Obowiązkowo patrol musi być wyposażony w kompas lub busolę, długopis i zegarek, w przeciwnym razie nie będzie dopuszczony do zawodów.
 • Chcemy zostawić las w takim stanie, w jakim go zastaliśmy. Patrol może być zdyskwalifikowany za śmiecenie i niszczenie przyrody.
 • Na terenie zawodów nie wolno wchodzić na tereny prywatne oraz chodzić po polach uprawnych.
 • Marsz odbędzie się bez względu na ładną pogodę.

Niezbędnik dla tych, którzy startują pierwszy raz,

czyli co trzeba zrobić przed rozpoczęciem zawodów?

 1. Stawić się w centrum zawodów z wyprzedzeniem, w wygodnym obuwiu i ubraniu odpowiednim do warunków atmosferycznych.
 2. Zarejestrować się w sekretariacie zawodów i odebrać teczkę szkoły/patrolu. Teczki wydawane są wyłącznie opiekunom.
 3. Wypełnić starannie kartę startową (bardzo ważne, aby wypełnić część pod nazwą „wywieszka”). Nazwiska wpisać czytelnie. Dyplomy wypisane zostaną na takie nazwiska, jakie uda się odczytać z karty. Na miejscu nie będzie możliwości wymienienia dyplomu!
 4. Zapoznać się z przeznaczeniem różnych pól na karcie startowej (miejsce na znak kasownika punktu kontrolnego, miejsce na wpisanie rozwiązań zadań - oddajemy tylko ostateczne wyniki, miejsce na podpisy jurorów z punktów kontrolnych).
 5. Zapoznać się z mapą terenu wywieszoną w centrum zawodów do momentu otworzenia startu.
 6. Przeczytać uważnie jeszcze raz komunikat techniczny. W szczególności zapoznać się z zasadami zdobywania punktów i limitem czasu.
 7. Udać się do szatni zawodów i pozostawić zbędny bagaż (zwłaszcza telefony komórkowe).
 8. Sprawdzić, czy patrol ma ze sobą kartę startową, długopis, zegarek i busolę.
 9. Zawiesić na piersiach numer startowy (najlepiej lekko przekrzywiony, otwartą częścią koszulki w górę - dzięki temu numer startowy nie będzie wypadał).
 10. Pilnować swojej godziny startu. Zjawić się na czas (2 minuty przed godziną startu) w boksie startowym. Zabrać zegarek i ustawić alarm na 10 minut przed upływem limitu czasu.
 11. Przemyśleć strategię marszu – patrz punkt „Punktacja” (np. czy warto biec do odległych [a więc o dużej wartości] punktów na początku? Czy warto zatrzymać się na rozwiązywanie zadań? Czy warto (o ile?) przekroczyć limit czasu?).
 12. Marsz warto zacząć od wyznaczenia punktów X i Y (mają dużą wartość, a mogą być blisko startu). Należy zrobić to szczególnie starannie, warto używać przyborów geometrycznych.
 13. Przed wyruszeniem w trasę lub po powrocie z niej odebrać w sekretariacie zawodów i rozwiązać łamigłówki oraz wziąć udział w wybranych konkurencjach sportowych i innych dodatkowych atrakcjach przygotowanych przez organizatorów.