Program XXVIII ZSM w Lewinie Kłodzkim

Plan zajęć może ulec zmianie ze względu na pogodę lub inne nieprzewidywalne okoliczności.

przed południem po południu wieczorem
PONIEDZIAŁEK 5 III
9:00-13:00 dojazd grupy z Legnicy
12:00-15:00 dojazd grupy z Wrocławia
13:00 zakwaterowanie grupy z Legnicy, spacer po okolicy
15:00 zakwaterowanie grupy z Wrocławia

15:30 obiad

16:00-17:20
A. Największa liczba świata MM
B. Aksjomaty arytmetyki AM
C. Liczby kardynalne BJ

17:40-19:00
A. Liczby kardynalne
B. Największa liczba świata
C. Aksjomaty arytmetyki

19:00 kolacja

20:00-21:30
A. Liczby piramidalne EK/AM
B. Liczby heksagonalne BJ/MM
C. Liczby zapałczane MZ/JN

WTOREK 6 III
8:30 śniadanie

9:00-10:20
A Aksjomatyka liczb naturalnych
B. Liczby kardynalne
C. Największa liczba świata

11:00-14:30
wycieczka do zamku Homole

14:30 obiad

15:30-17:00
A. Liczby zespolone KW
B. Liczby algebraiczne i przestępne JN
C. Liczby konstruowalne MZ

17:30-19:00
A. Liczby konstruowalne
B. Liczby zespolone
C. Liczby algebraiczne i przestępne
 

19:00 kolacja

20:00-21:30
A. Liczby zapałczane MZ/JN
B. Liczby piramidalne EK/AM
C. Liczby heksagonalne BJ/MM
 

ŚRODA 7 III
8:30 śniadanie

9:00-10:30
A. Liczby algebraiczne i przestępne
B. Liczby konstruowalne
C. Liczby zespolone

11:00-14:00
zwiad terenowy
zbiórka w Pawilonie

14:00 obiad

15:30-17:00
A. Algebra liczb AM
B. Liczby p-adyczne MS
C. Liczby ordynalne KM

17:30-19:00
A. Liczby ordynalne
B. Algebra liczb
C. Liczby p-adyczne

19:00 kolacja

20:00-21:30
A. Liczby heksagonalne BJ/KM
B. Liczby zapałczane MZ/JN
C. Liczby piramidalne AM

CZWARTEK 8 III
6:30 wyjście na wschód Słońca (fakultatywne)

9:00 śniadanie

9:30-11:00
A. Liczby p-adyczne
B. Liczby ordynalne
C. Algebra liczb

11:30-13:00
A. Liczby piramidalne n-kątne KO
B. Liczby wielokątne MM
C. Liczby nadrzeczywiste ?

13:30 obiad

14:00-15:00
rzeźbienie Violetty V. ze śniegu

15:15-16:15
przygotowanie prezentacji ze zwiadu terenowego

16:15-17:45
A. Liczby nadrzeczywiste
B. Liczby piramidalne n-kątne
C. Liczby wielokątne

17:45 kolacja

18:30 koncert organowy
w kościele parafialnym
w wykonaniu Krzysztofa Kostaneckiego
(GE Zgorzelec)

19:30-20:30
test wiadomości
sale A, P, C

20:30-22:00
prezentacje ze zwiadu terenowego
pawilon

PIĄTEK 9 III
8:30 śniadanie

9:00-10:30
A. Liczby wielokątne
B. Liczby nadrzeczywiste
C. Liczby piramidalne n-kątne

10:30-11:30 pakowanie, porządek w pokojach
11:30 zakończenie obozu
12:15 obiad

13:00 wymarsz z ośrodka
13:30 odjazd z Lewina Kłodzkiego

16:30 powrót do Wrocławia
17:00 powrót do Legnicy