Zastosowane procedury arbitrażu

Poniżej prezentujemy odpowiedzi Komisji Zadaniowej na zgłoszone do arbitrażu wnioski. Oryginalne wnioski znajdują się w załącznikach na dole strony.

WNIOSEK 1A (LO)
dotyczy zadania 4, mecz II - półfinały

Po rozpatrzeniu wniosku skierowanego do arbitrażu Komisja Zadaniowa postanowiła przyznać za rozwiązanie 8 pkt. bez przejęcia.

Uzasadnienie
W zadaniu w ogóle nie trzeba wyliczać sumy kolejnych liczb nieparzystych (i nieistotne jest, czy stosuje się do tego metodę algebraiczną, czy geometryczną). Istotne jest określenie liczby składników i zauważenie cykliczności występowania ostatniej cyfry. Zatem zadanie zostało rozwiązane w sposób mało optymalny, za co standardowo odejmuje się 2 punkty. Uwagi drużyny przeciwnej nie miały wpływu na istotne uproszczenie rozumowania.  

WNIOSEK 1B (LO)
dotyczy zadania 7, mecz II - półfinały

Po rozpatrzeniu wniosku skierowanego do arbitrażu Komisja Zadaniowa postanowiła przyznać za rozwiązanie 10 pkt.

Uzasadnienie
Rozwiązanie przeprowadzono w sposób opisany w kluczu (chociaż do porównania wybrano inne trójkąty, ale dające nawet łatwiejsze rachunki). Tylko za bardziej skomplikowane rozumowanie klucz nakazuje odjąć punkty za nieefektywność. 

WNIOSEK 1C (LO)
dotyczy zadania 8, mecz II - półfinały

Po rozpatrzeniu wniosku skierowanego do arbitrażu Komisja Zadaniowa postanowiła przyznać za rozwiązanie 8 pkt. z zastosowaniem przejęcia.

Uzasadnienie
Zadanie zostało rozwiązane w sposób mało optymalny (niepotrzebne wykorzystanie podstawienia i własności funkcji kwadratowej), za co standardowo odejmuje się 2 punkty. Drużyna przeciwna wskazała istotne uproszczenie tego rozumowania, zatem powinna otrzymać punkty z przejęcia.

ZałącznikWielkość
PDF icon wniosek1_LO.pdf142.54 KB