Wrocławskie Matematyczne Marsze na Orientację

Marsze organizowane są od 2003 roku. Ich celem jest połączenie sportu i rekreacji z matematyką oraz promocją terenów zielonych Wrocławia i okolic. Jest to obecnie największa popularna impreza na orientację w Polsce. Co rok bierze w niej udział ponad 1000 osób.

W zawodach uczestniczą 3-osobowe patrole uczniów lub nauczycieli i rodziców. Posługując się mapą i kompasem, muszą odszukać w terenie punkty kontrolne zaznaczone na mapie oraz wyznaczyć na mapie i odnaleźć w terenie tajemnicze punkty kontrolne, będące rozwiązaniami geometrycznych zadań konstrukcyjnych i rebusów.

Park 1000-lecia Wrocław

XXI Matematyczny Marsz na Orientację odbędzie się w sobotę 30 IX 2023 w Parku Tysiąclecia na Nowym Dworze we Wrocławiu. Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 20 IX lub do przekroczenia limitu 1000 zgłoszonych zawodników. Gospodarzem zawodów będzie ZS nr 3 przy ul. Szkockiej 64.

regulamin zawodów

 • Udział w zawodach jest otwarty (mogą startować patrole z całej Polski) i bezpłatny.
 • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • W marszu uczestniczą trzyosobowe patrole. Każda szkoła może wystawić maksymalnie trzy patrole oraz patrol nauczycielski albo rodzinny.
 • Zawody rozgrywane są w pięciu kategoriach:
  a) Młodzicy (kl. 4-6 SP)
  b) Juniorzy (kl. 7-8 SP)
  c) Szkoły średnie
  d) Studenci i absolwenci szkół wyższych
  e) Nauczyciele i rodziny
 • Do zawodów nie są przyjmowane patrole zgłoszone indywidualnie (poza kategorią "studenci i absolwenci szkół wyższych") ani szkoły, które nie zgłoszą patroli uczniowskich, tylko nauczycielski lub rodzinny.
 • Szkoły gospodarzy (przeszłych, bieżących i przyszłych) oraz inne szkoły obsługujące MMnO mogą otrzymać dodatkową liczbę patroli.
 • Na zawody należy stawić się z wyprzedzeniem, w wygodnym obuwiu i ubraniu odpowiednim do warunków atmosferycznych. Zawody odbywają się bez względu na pogodę.
 • Po przybyciu na miejsce zawodów opiekun grupy zgłasza się do sekretariatu zawodów po materiały dla swoich drużyn. Materiałów tych nie wydaje się uczniom ani rodzicom.
 • Przed startem należy wypełnić czytelnie kartę startową (bardzo ważne, aby wypełnić część pod nazwą „wywieszka”). Dyplomy imienne dla zwycięzców wypisane zostaną na takie nazwiska, jakie uda się odczytać z karty. Nie będzie możliwości wymienienia dyplomu!
 • Warto zapoznać się z przeznaczeniem różnych pól na karcie startowej (miejsce na znak kasownika punktu kontrolnego, miejsce na wpisanie rozwiązań zadań - podajemy tylko wyniki liczbowe, miejsce na podpisy jurorów z punktów kontrolnych).
 • Warto zapoznać się z mapą terenu wywieszoną w centrum zawodów i przeczytać dokładnie komunikat techniczny. W szczególności warto zapoznać się z zasadami zdobywania punktów i przemyśleć strategię biegu (np. czy warto biec do odległych, a więc o dużej wartości, punktów na początku? czy warto zatrzymać się na rozwiązywania zadań? czy warto, a jeśli tak, to o ile, przekroczyć limit czasu?.
 • Każdy patrol ma przydzieloną minutę startową. Na starcie otrzymuje mapę z naniesionymi punktami kontrolnymi oraz zadania matematyczne do rozwiązania w trakcie marszu. Długość trasy oraz zadania dostosowane są do kategorii zawodników. Nie trzeba zebrać wszystkich punktów.
 • Uczestników MMnO obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na teren zawodów przed czasem swojego startu, a także po dotarciu na metę pod groźbą dyskwalifikacji.
 • Uczestnicy zawodów od chwili rejestracji w sekretariacie do oficjalnego zakończenia zawodów muszą nosić przypięte z przodu numery startowe.
 • Wszystkie zbędne podczas biegu rzeczy (plecaki, kurtki, telefony komórkowe) można zostawić w strzeżonej szatni w centrum zawodów.
 • Zalecane jest używanie kalkulatora (z wyjątkiem kalkulatora w telefonie komórkowym), linijki, ekierki i cyrkla. Obowiązkowo patrol musi być wyposażony w busolę i długopis. Patrole bez busoli lub długopisu nie będą dopuszczone do zawodów.
 • Należy pilnować swojej minuty startu. Każdy patrol zgłasza się na start trzy minuty przed swoją minutą startową i wchodzi do boksu na odpowiednim torze podanym na liście startowej. Patrol o numerze n startuje n – 1 minut po godz. 10:00.
 • Posługując się mapą i kompasem, patrol musi odszukać w terenie punkty kontrolne zaznaczone na mapie. Specjalnym dziurkaczem potwierdza we właściwym miejscu na karcie startowej ich odnalezienie. Przed dotarciem na metę na karcie startowej wpisuje też odpowiedzi do zadań.
 • Dwa punkty kontrolne nie są zaznaczone na mapie. Jeden z nich należy odnaleźć na podstawie rozwiązania rebusu, a drugi na podstawie rozwiązania zadania konstrukcyjnego. Po starcie warto zacząć od wyznaczenia tych punktów (mają dużą wartość, a mogą być blisko startu). Należy zrobić to szczególnie starannie, gdyż kilka punktów może być blisko umieszczonych. W zadaniu konstrukcyjnym warto używać przyborów geometrycznych.
 • Czas mierzony jest przez jurorów z dokładnością do minut.
 • O wyniku końcowym decyduje liczba odnalezionych punktów kontrolnych, liczba rozwiązanych zadań i czas pokonania trasy. Obowiązuje limit czasu na pokonanie całej trasy oraz limit spóźnień (podane w komunikacie technicznym). Po przekroczeniu limitu spóźnień patrol zostaje zdyskwalifikowany.
 • Na każdym punkcie kontrolnym patrol musi stawić się w komplecie.
 • Jeśli patrol zrezygnuje z udziału w zawodach, musi bezwzględnie zgłosić się na mecie i oddać kartę startową. W przypadku zagubienie karty patrol również zobowiązany jest zgłosić ten fakt na mecie.
 • Wszystkie szkoły otrzymają dyplomy uczestnictwa w MMnO, a zwycięskie patrole - dyplomy imienne i nagrody.
 • Dla patroli oczekujących na start i na zakończenie zawodów organizowane są konkursy sportowe oraz konkurs łamigłówek logicznych.
 • Patrol zostaje zdyskwalifikowany za:
  • spóźnienie się na start,
  • wejście na teren zawodów przed swoją minutą startową
  • wejście na teren zawodów po zakończeniu biegu,
  • poruszanie się podczas zawodów bez numeru startowego,
  • śmiecenie,
  • niszczenie przyrody i urządzeń,
  • używanie telefonu komórkowego,
  • zgubienie karty startowej,
  • przybycie na metę w niepełnym składzie,
  • łamanie szczególnych postanowień podanych w komunikacie technicznym,
  • niesportowe zachowanie.
 • Nazwiska zawodników wraz z afiliacją i wynikami publikowane są na stronie www zawodów. Uczestnik na karcie startowej może podpisać się dowolnym pseudonimem, ale dyplom będzie wystawiony na te same dane.
 • Organizatorzy nie przechowują ani nie przetwarzają danych osobowych uczniów uczestniczących w zawodach. Zgody rodziców uczniów na udział w konkursie oraz na publikację nazwisk i wyników przechowują nauczyciele w macierzystych szkołach. Nauczyciele i zawodnicy dorośli, wysyłając zgłoszenie do konkursu, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych zgodnie z klauzulą informacyjną RODO.