Plan zajęć kursu

31 VIII 2019 (sobota)

GRUPY SP

godz / sala temat prowadzący
9:00-9:15
s. 601
Sprawy organizacyjne Małgorzata Mikołajczyk
9:15-10:30
s. 601
Eksperymenty matematyczne - lista grzechów głównych Małgorzata Mikołajczyk
10:45-12:15
s. 601 i 605
Proste eksperymenty numeryczne z kalkulatorem Michał Śliwiński
Eksperymentowanie z liczbami w klasach młodszych Elżbieta Kalinowska
12:30-14:00
s. 601 i 605
Mierzenie długości i pola Małgorzata Mikołajczyk
Proste eksperymenty numeryczne z kalkulatorem Michał Śliwiński
14:30-16:00 Eksperymentowanie z liczbami w klasach młodszych Elżbieta Kalinowska
Mierzenie długości i pola Małgorzata Mikołajczyk
total 8

GRUPA LO (sala 602)

godz. temat prowadzący
9:00-10:30 Rola eksperymentu matematycznego w szkole średniej.
Eksperymenty numeryczne z kalkulatorem
Michał Śliwiński
10:45-11:00 Sprawy organizacyjne Małgorzata Mikołajczyk
11:00-12:15 Eksperymenty matematyczne - lista grzechów głównych Małgorzata Mikołajczyk
12:30-14:00 Rola eksperymentu matematycznego na etapie myślenia konkretnego Elżbieta Kalinowska
14:30-16:00 Własności ciągów i funkcji - eksperymenty kalkulatorowe Michał Śliwiński
total 8

7 IX 2019 (sobota)

GRUPA SP SOBOTNIO-NIEDZIELNA (sala 601)

godz. temat prowadzący
9:00-10:30 Własności trójkątów Małgorzata Mikołajczyk
10:45-12:15 Geometria papierowej wstęgi Katarzyna Kozińska
12:30-14:00 Modelowanie wielościanów Małgorzata Mikołajczyk
14:15-15:45 Matematyka w polu, lesie i nad rzeką Małgorzata Mikołajczyk
total 16

GRUPA SP SOBOTNIA

godz / sala temat prowadzący
9:00-10:30
s. 417
Eksperymenty w Geogebrze Michał Śliwiński
10:45-12:15
s. 417
Eksperymenty w Excelu Michał Śliwiński
12:30-14:00
s. 605
Geometria papierowej wstęgi Katarzyna Kozińska
14:15-15:45
s. 601
Matematyka w polu, lesie i nad rzeką Małgorzata Mikołajczyk
total 16

GRUPA LO

godz /sala temat prowadzący
9:00-10:30
s. 602
Geometria papierowej wstęgi Katarzyna Kozińska
10:45-12:15
s. 602
Eksperymenty z miarą Małgorzata Mikołajczyk
12:30-14:00
s. 417
Eksperymenty w Geogebrze Michał Śliwiński
14:15-15:45
s. 417
Eksperymenty w Excelu Michał Śliwiński
total 16

8 IX 2019 (niedziela)

GRUPA SP SOBOTNIO-NIEDZIELNA

godz/sala temat prowadzący
9:00-10:30
s. 417
Eksperymenty w Geogebrze Michał Śliwiński
10:45-12:15
s. 417
Eksperymenty w Excelu Michał Śliwiński
12:30-14:00
s. 601
Geometria mydlin Małgorzata Mikołajczyk
14:15-15:45
s. 601
Zome Experience Małgorzata Mikołajczyk
total 24

14 IX 2019 (sobota)

GRUPA SP SOBOTNIO-NIEDZIELNA

godz / sala temat prowadzący
9:00-10:30
s. 417
Eksperymenty w Scratchu Michał Śliwiński
10:45-12:15
s. 417
Eksperymenty w Scratchu Michał Śliwiński
12:30-14:00
s. 605
Matematyczne wyszywanki Grzegorz Słaboń
14:15-15:45
s. 605
Eksperymentowanie na rombościanie Grzegorz Słaboń
total 32

GRRUPA SP SOBOTNIA

godz / sala temat prowadzący
9:00-10:30
s. 605
Matematyczne wyszywanki Grzegorz Słaboń
10:45-12:15
s. 605
Eksperymentowanie na rombościanie Grzegorz Słaboń
12:30-14:00
s. 602
Własności trójkątów Małgorzata Mikołajczyk
14:15-15:45
s. 602
Geometria mydlin, Zome experience Małgorzata Mikołajczyk
total 24

GRUPA LO

godz / sala temat prowadzący
9:00-10:30
s. 602
Skąd się biorą wzory z pi Małgorzata Mikołajczyk
10:45-12:15
s. 602
Własności trójkątów, geometria mydlin Małgorzata Mikołajczyk
12:30-14:00
s. 417
Eksperymenty w Scratchu Michał Śliwiński
14:15-15:45
s. 417
Eksperymenty w Scratchu Michał Śliwiński
total 24

15 IX 2019 (niedziela)

GRUPA SP SOBOTNIO-NIEDZIELNA (sala 605)

godz. temat prowadzący
9:00-10:30 Eksperymenty statystyczne Andrzej Dąbrowski
10:45-12:15 Eksperymenty statystyczne Andrzej Dąbrowski
12:30-14:00 Parkietaże Małgorzata Mikołajczyk
14:15-15:45 Pola figur płaskich. Symetria. Przekroje czworościanu Małgorzata Mikołajczyk
15:45-16:00 Rozdanie świadectw (>60% obecności) Małgorzata Mikołajczyk
total 40 - KONIEC

21 IX 2019 (sobota)

GRUPA SP

godz /sala temat prowadzący
9:00-10:30
s. 417
Eksperymenty w Scratchu Michał Śliwiński
10:45-12:15
s. 417
Eksperymenty w Scratchu Michał Śliwiński
12:30-14:00
s. 601
Modelowanie wielościanów Małgorzata Mikołajczyk
14:15-15:45
s. 601
Parkietaże Małgorzata Mikołajczyk
total 32

GRUPA LO

godz. temat prowadzący
9:00-10:30
s. 601
Modelowanie wielościanów. Zome experience Małgorzata Mikołajczyk
10:45-12:15
s. 601
Parkietaże Małgorzata Mikołajczyk
12:30-14:00
s. 417
Numeryczne rozwiązywanie równań Michał Śliwiński
14:15-15:45
s. 417
Eksperymenty numeryczne Michał Śliwiński
total 32

28 IX 2019 (sobota)

GRUPA SP (sala 601)

godz. temat prowadzący
9:00-10:30 Eksperymenty statystyczne Andrzej Dąbrowski
10:45-12:15 Eksperymenty statystyczne Andrzej Dąbrowski
12:30-14:00 Liczby wielokątowe i eksperymenty geometryczne w arytmetyce.
Origamiczny dowód twierdzenia Pitagorasa.
Małgorzata Mikołajczyk
14:15-15:45 Pola figur płaskich. Symetria. Przekroje czworościanu Małgorzata Mikołajczyk
15:45-16:00 Rozdanie świadectw (>60% obecności) Małgorzata Mikołajczyk
total 40 - KONIEC

GRUPA LO (sala 602)

godz. temat prowadzący
9:00-10:30 Eksperymentowanie na rombościanie
(12- i 30-ściennym)
Grzegorz Słaboń
10:45-12:15 Eksperymentowanie na rombościanie
(12- i 30-ściennym)
Grzegorz Słaboń
12:30-14:00 Eksperymenty statystyczne Andrzej Dąbrowski
14:15-15:45 Eksperymenty statystyczne Andrzej Dąbrowski
15:45-16:00
s. 601
Rozdanie swiadectw (>60% obecności) Małgorzata Mikołajczyk
total 40 - KONIEC

 

Pomocne strony:

 

Pomocne materiały:
Poniżej zamieszczamy wybrane materiały z zajeć.