Finał zdalny XV KOMY

Zawody finałowe odbędą się 8 V w szkołach podstawowych i 22 V w szkołach średnich według następującego harmonogramu:

8:00-9:20 wykład
9:20-10:00 konsultacje na MS Teams
10:00-11:15 część zadaniowa na MS Teams

linki do wykładów finałowych:

linki do treści zadań i formularzy odpowiedzi:

zasady covidowe finału

  • Uczniowie piszą etap finałowy w warunkach kontrolowanej samodzielności.
  • W dniu finału na tej stronie pojawią się linki do wykładów, do spotkań na MS Teams oraz linki do treści zadań i formularzy odpowiedzi.
  • Do dołączenia do spotkania nie jest potrzebna aplikacja Teams (choć to pomaga), wystarczy dowolna przeglądarka (najlepiej działa wówczas MS Edge). Prace napisane poza spotkaniem na MS Teams nie bedą sprawdzane (nawet te dostarczone w terminie).
  • Zawodnicy muszą mieć do dyspozycji komputer z połączeniem internetowym oraz sprawnym mikrofonem i głośnikiem, a także kamerę. Obraz z kamery powinien obejmować w miarę możliwości górną część sylwetki zawodnika i blat, na którym pracuje.
  • Podczas zawodów uczestnicy nie mogą mieć słuchawek w/na uszach (mogą leżeć na blacie).
  • Na ekranie zawodnicy mogą mieć otwarty formularz z treściami zadań i miejscem na odpowiedzi. Nie mogą korzystać z innych programów lub stron internetowych. Ekran Teamsów powinien być zminimalizowany. W trakcie zawodów uczestnik może być poproszony przez prowadzącego o udostępnienie zawartości ekranu. Jeśli okaże się to technicznie niemożliwe, powinien mieć przygotowane małe lusterko, które skieruje w taki sposob, żeby pokazać obraz swojego ekranu do kamery.
  • Podczas zawodów dla LO rekomendowane jest używanie kalkulatorów zewnętrznych (nie w komputerze ani w telefonie). Można używać własnych notatek z wykładu. Rekomendowane jest wcześniejsze obejrzenie wykładu dla Juniorów.
  • W czasie rozwiązywania zadań zawodnik musi przebywać sam w pomieszczeniu.
  • Dyplomy i nagrody dla laureatów przekażemy za pośrednictwem szkół (będą wysłane pocztą lub przygotowane do odbioru we Wrocławiu). Dyplomy za udział w finale dla zawodników, którzy przyślą formularz z odpowiedziami, będą wysłane mejlem do nauczycieli.

kontakt awaryjny w czasie zawodów