XIX Olimpiada Lingwistyki Matematycznej 2020/21

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiczną i związanymi z nią regulacjami administracyjnymi KG OLM zdecydował o przesunięciu tegorocznych eliminacji na 17 XII 2020. Termin zgłoszeń także został przedłużony (do 15 XII).
Prosimy szkolnych koordynatorów OLM o kontakt w razie nieotrzymania wiadomości e-mailowej o powyższych zmianach.
Uwaga: niektórzy dostawcy poczty elektronicznej blokują informacje wysyłane naraz do dużej liczby adresatów, traktując je jako spam. W przypadku nieotrzymania korespondencji w sprawach OLM proponujemy
a) sprawdzić folder spam,
b) zmienić dostawcę poczty, np. na gmail (tam wszystko dochodzi).

terminarz

 • zgłoszenia - do 15 XII 2020 (przez internetowy formularz zgłoszeniowy z menu po lewej stronie)
 • przesłanie treści zadań eliminacyjnych - 16 XII 2020
 • etap szkolny - 17 XII 2020
 • wysyłanie wyników i poprawionych prac - do 7 I 2021
 • opublikowanie listy zakwalifikowanych do zawodów II stopnia -  1 II 2021
 • zawody II etapu - niedziela 28 II 2021
 • ogłoszenie wyników II etapu - 31 III 2021 do 23.59
 • zawody III etapu - 25 IV 2021
 • ogłoszenie wstępnych wyników III etapu - 27 IV 2021
 • termin zgłaszania odwołań - 27 IV 2021 (e-mail: olimpiadalingwistyczna@gmail.com)
 • ogłoszenie końcowych wyników OLM 2020/21 - 28 IV 2021
 • warsztaty treningowe dla reprezentacji na Olimpiadę Międzynarodową (zdalne lub stacjonarne) - VI-VII 2021
 • Olimpiada Międzynarodowa - 19-23 VII 2021 organizowana na Łotwie, przeprowadzana w trybie telekonferencji w Polsce, miejsce (wspólne dla całej reprezentacji) zostanie podane zawodnikom

 

 • międzynarodowa Olimpiada Lingwistyczna Online
 • Letnia Szkoła Lingwistyki (anglojęzyczna) - Narwoujście (Estonia), 28 VII - 6 VIII 2021
  Uwaga: organizatorzy Olimpiady Lingwistyki Matematycznej nie uczestniczą w organizacji LSL, ale w razie zapotrzebowania mogą pośredniczyć w zapewnieniu uczestnikom z Polski opieki podczas podróży i pobytu w Estonii.

 

 

sponsorzy olimpiady krajowej

Ministerstwo Edukacji i Nauki
Uniwersytet Wrocławski
Magazyn Miłośników Matematyki
Redakcja "Delty"
Wydawnictwo Logi