Komunikat techniczny VII WMMnO

miejsce

Milicz, sekretariat zawodów – Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Kopernika 18, czynny od godz. 8.30, dojście z dworca PKP około 30 minut, z dworca PKS – około 10 minut

godzina startu

10:00

rodzaj zawodów

Piesze, turystyczne, trzyosobowe, scorelauf, czyli „biegaj i licz”. Scorelauf oznacza, że obowiązuje zasada dowolnej kolejności potwierdzania punktów kontrolnych (PK). Każdy PK ma przypisaną wartość liczbową, która jest jednocześnie liczbą punktów, które zespół otrzymuje za jego potwierdzenie. Potwierdzenie można otrzymać po dotarciu na PK wszystkich członków drużyny. Wartość PK jest podana na mapie obok okręgu oznaczającego dany PK i jest to również kod tego punktu w terenie umieszczony na stojaku. Im dalej od startu i mety PK jest położony i im trudniejsza jest jego lokalizacja, tym większą posiada on wartość punktową (np. PK oddalony 300 m od startu, usytuowany na skrzyżowaniu ścieżek posiada kod 35 i jest to równocześnie jego wartość, zaś PK oddalony o 2 km, usytuowany z dala od drogi w małym obniżeniu posiada kod 80 i to jest również jego wartość).

mapa

"Milicz- Park Wolności" – wielobarwna, wg symboli IOF (międzynarodowych znaków stosowanych na mapach do biegu na orientację), wersja ISSOM do biegu sprinterskiego, skala 1:5000, warstwice ciągłe co 2,5 m, aktualizacja 2005 oraz wybiórczo 2009. Mapa jest wydrukowana na papierze wodoodpornym.

charakterystyka terenu

Teren płaski, miejscami o utrudnionej przebieżności, podzielony sztucznymi stawami i kanałami. Teren od północy ogranicza rzeka Barycz, od południa droga wojewódzka w kierunku na Żmigród, a od wschodu szosa w kierunku Krotoszyna. W kierunku zachodnim teren zwęża się niemalże do zetknięcia się rzeki z drogą wojewódzką. Na terenie zawodów znajduje się wiele zabytkowych drzew – pomników przyrody, a także pałac z XVIII w. Część wschodnia parku jest dobrze utrzymana, zaś zachodnią stanowi las o zmiennej przebieżności. Na terenie zawodów znajdują się obszary niedostępne dla uczestników. Są to m.in. tereny prywatne zaznaczone kolorem oliwkowym oraz ruiny zamku, na które obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu (pod groźbą dyskwalifikacji patrolu) ze względu na możliwość zawalenia się. W trakcie zawodów obowiązuje również bezwzględny zakaz poruszania się po szosie. Dojście z bazy na start i z mety do bazy będzie oznaczone bibułą i poprowadzone po bezpiecznej trasie. Przekraczanie drogi wojewódzkiej podczas dojścia na zwody i powrotu dopuszczalne jest tylko na oznakowanym przejściu dla pieszych (pod groźbą dyskwalifikacji). Cały odcinek drogi przylegający do terenu zawodów w godzinach 10-14 patrolowany będzie przez policję.

długości tras

W zależności od kategorii, mierzone w linii powietrznej wg optymalnego wariantu pokonania trasy, wraz z punktami X i Y:

 • szkoły podstawowe 3300 metrów; 13 PK
 • gimnazja 3900 metrów; 14 PK
 • licea i studenci 4000 metrów; 14 PK
 • nauczyciele i rodzice z dziećmi 3200 metrów; 13 PK

limit czasu

 • dla szkół podstawowych 60 min
 • dla gimnazjów i liceów 70 min
 • dla nauczycieli i rodziców 70 min

W tym czasie trzeba powrócić na metę, rozwiązać zadania i wpisać odpowiedzi na kartę startową. Kolejne 10 min kosztuje (-1) pkt za każdą rozpoczętą minutę, później każda rozpoczęta minuta kosztuje (-10) pkt. Uzyskanie czasu powyżej 100 minut jest równoznaczne z dyskwalifikacją patrolu. Czas liczony jest z dokładnością do jednej minuty.

start

Oznaczony na mapie trójkątem, usytuowany jest na skraju lasu za szosą, 300 metrów od szkoły (obowiązkowa trasa dojścia oznakowana bibułą). Zegar na starcie pokazuje minutę wejścia do pierwszego boksu startowego i wyprzedza czas właściwy o 2 minuty. Patrol, który nie zjawi się na starcie w wyznaczonym czasie, zostaje zdyskwalifikowany. Na starcie patrol otrzyma mapę z zaznaczonymi PK i zadania do rozwiązania. Przebywanie patrolu na terenie zawodów przed swoją minutą startową lub po zakończeniu marszu skutkuje dyskwalifikacją.

meta

Oznaczona na mapie podwójnym okręgiem, usytuowana jest w południowo-wschodniej części parku, 400m od szkoły (obowiązkowa trasa powrotu do bazy zawodów oznakowana bibułą). Czas pokonania trasy liczony jest dla ostatniego członka zespołu przekraczającego linię mety. Na mecie należy oddać kartę startową. Patrol, który wyruszył ze startu, musi bezwzględnie zgłosić się na mecie i zwrócić kartę, nawet jeśli rezygnuje z udziału w zawodach, został zdyskwalifikowany lub zgubił kartę startową - zgłasza ten fakt na mecie. To bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, czy nikt nie zgubił się i nie pozostał w lesie. Po zakończeniu marszu należy wrócić na teren szkoły.

punktacja

 • po n pkt. za odnalezienie punktu kontrolnego o numerze n zaznaczonego na mapie i właściwe oznaczenie go na karcie startowej,
 • po 100 pkt. za odnalezienie na podstawie zadań każdego z punktów X i Y nie zaznaczonych na mapie i właściwe oznaczenie ich na karcie startowej,
 • po 50 pkt. za rozwiązanie każdego zadania i wpisanie wyniku do karty startowej,
 • (-n) pkt. za przekroczenie limitu czasu o n minut, gdzie n<=10,
  [-10 - (n-10)·10] pkt. za przekroczenie limitu czasu o n minut, gdzie 10<n<=40.

W przypadku jednakowej liczby punktów o kolejności decyduje czas pokonania trasy. Jeśli czas też jest jednakowy, o kolejności decyduje lepszy bilans zadań terenowych i matematycznych. Interpretacja terminu "lepszy bilans" należy do jury.

oznaczenie PK

Na mapie oznaczone okręgiem o średnicy ok. 7 mm. Środek okręgu jest właściwym miejscem usytuowania PK w terenie. Punkt kontrolny zawsze znajduje się na konkretnym elemencie terenowym oznaczonym na mapie i dodatkowo opisanym słownie na karcie z zadaniami. W terenie PK to aluminiowy stojak z numerem i perforatorem, wyposażony w trójścienny biało-pomarańczowy lampion o wymiarach 30 cm × 30 cm. Oznaczenia PK na karcie startowej dokonuje się przez perforację karty w odpowiedniej rubryce. W przypadku stwierdzenia błędnego potwierdzenia PK istnieje możliwość potwierdzenia właściwego PK w kratce rezerwowej (oznaczonej na karcie startowej literą R, należy ją wtedy opisać numerem właściwego PK i przekreslić niewłaściwą perforację), pod warunkiem że patrol nie przekroczył linii mety. Nie wolno dokonywać dwukrotnego potwierdzenia na karcie w tym samym polu. Potwierdzenie takie zostanie unieważnione.

zakończenie

Wyniki wywieszane będą na bieżąco w bazie zawodów. Oficjalne zakończenie Marszu przewidziane jest na godz. 14.15 na boisku szkolnym. O 14:30 wszystkie punkty kontrolne zostaną usunięte, kontynuowanie biegu nie będzie więc miało sensu. Należy bezzwłocznie udać się wtedy na metę.

uwagi

 • Uczestnicy zawodów od chwili rejestracji w sekretariacie do oficjalnego zakończenia zawodów muszą nosić przypięte z przodu numery startowe.
 • Nie wolno używać żadnych środków lokomocji ułatwiających pokonywanie trasy.
 • Podczas marszu nie wolno używać, ani nawet wyjmować telefonów komórkowych. Komórki należy zostawić u nauczyciela lub w plecaku w szatni zawodów. Patrol zauważony w lesie z telefonem komórkowym zostanie zdyskwalifikowany.
 • Dopuszczalne (ale niekonieczne) jest używanie kalkulatora (z wyjątkiem kalkulatora w telefonie komórkowym), linijki, ekierki i cyrkla. Obowiązkowo patrol musi być wyposażony w busolę i długopis. Patrole bez busoli nie będą dopuszczone do zawodów.
 • Po ukończeniu marszu każdemu zawodnikowi przysługuje ciepła herbata oraz porcja zupy z wkładką, wydawana bezpłatnie na podstawie bonu otrzymanego na mecie.
 • Chcemy zostawić las w takim stanie, w jakim go zastaliśmy. Patrol może być zdyskwalifikowany za śmiecenie i niszczenie przyrody.
 • Zawody odbędą się bez względu na pogodę. W razie deszczu zawodnicy mogą skorzystać ze schronienia w szkole. Warto mieć ze sobą zmienne ubranie i obuwie.

wypadki

Jeśli patrol zgubi się, nie należy panikować. Trzeba kierować się stale na południe do szosy, a dalej ścieżką wzdłuż szosy na wschód, aż dojdzie się do mety. W razie jakiegokolwiek wypadku należy zgłosić się do najbliższego PK, skąd wezwana zostanie pomoc.

organizatorzy zapewniają

 • schronienie w szkole na wypadek deszczu,
 • ciepłą herbatę i porcję zupy dla każdego zawodnika,
 • dostęp do strzeżonej szatni,
 • możliwość korzystania ze szkolnego bufetu i kiermaszu ciast (odpłatnie),
 • możliwość skorzystania z kiermaszu książek i łamigłówek,
 • ognisko z możliwością upieczenia własnych lub zakupionych na miejscu wiktuałów,
 • konkursy sportowe i łamigłówkowe,
 • dyplomy uczestnictwa dla każdej szkoły,
 • nagrody dla zwycięzców konkursów sportowych i łamigłówkowych,
 • dyplomy i nagrody dla zwycięzców Marszu w każdej kategorii.

zwycięzcy

Zwycięski patrol z każdej kategorii uczniowskiej zdobywa dla swojej szkoły prawo do wystawienia 3 patroli na turystyczny marsz na orientację „Orientuj się i licz” w Łodzi 10 października. W razie rezygnacji z wyjazdu nagroda przechodzi na patrole z kolejnych miejsc w danej kategorii. Organizatorzy pokrywają koszty przejazdu i wpisowego. Po zawodach zaplanowano zwiedzanie Centrum Nauki „Eksperymentarium” i Manufaktury. Będzie też czas na zjedzenie ciepłego posiłku. Wyjazd na zawody nastąpi o godzinie 6.00 z parkingu przed Instytutem Matematycznym UWr przy ul. Polaka.