Zastosowane procedury arbitrażu

Poniżej prezentujemy odpowiedzi Komisji Zadaniowej na zgłoszone do arbitrażu wnioski. Oryginalne wnioski znajdują się w załącznikach na dole strony. 

WNIOSEK 4 (LO)
dotyczy zadania 7, mecz I - półfinał

Po rozpatrzeniu wniosku skierowanego do arbitrażu Komisja Zadaniowa postanowiła przyznać za rozwiązanie 4 pkt.

Uzasadnienie
W rozwiązaniu rozważano (zupełnie niepotrzebnie) szereg przypadków. Wykonano w nich szereg zbędnych rachunków. Do rysunku, który ma prezentować rozwiązanie w ogólnym przypadku (choć nadal jest to przypadek szczególny), nie przedstawiono żadnych rachunków. Zaznaczone na tym rysunku przekątne nie dają możliwosci przeprowadzenia takiego rozumowania. Do tego nalezało bowiem wybrać jedną z przekątnych wraz z parą przekątnych mających z nią wspólne końce (tak jak to zrobiono we wcześniej rozważanych przypadkach). Zadanie nie zostało rozwiązane, gdyż metoda rachunkowa zastosowana w przypadkach szczegolnych nie daje się uogólnić, a ogólnych argumentów geometrycznych w tych przypadkach nie przedstawiono.

WNIOSEK 3 (LO)
dotyczy zadania 8, mecz I - półfinał

Po rozpatrzeniu wniosku skierowanego do arbitrażu Komisja Zadaniowa postanowiła przyznać za rozwiązanie 2 pkt.

Uzasadnienie
W rozwiązaniu wykazano brak możliwosci wykrycia fałszywej kuli w przypadku konkretnej (jednej) procedury. Nie wynika z niego, że nie można tego zrobić stosując dowolną (inną) procedurę. Zadanie jest nierozwiązane. 

 

WNIOSEK 2 (LO)
dotyczy zadania 5, mecz III - eliminacje

Po rozpatrzeniu wniosku skierowanego do arbitrażu Komisja Zadaniowa postanowiła przyznać za rozwiązanie zadania 8 pkt. oraz zastosować procedurę przejęcia punktów przez drużynę przeciwną. Komisja postanowiła rozpatrzyć wniosek pomimo jego formalnej niepoprawności (powinien być dołączony do protokołu meczu).

Uzasadnienie
Brak rozważenia przypadków, kiedy zeruje się co najmniej jeden z parametrów jest, co prawda oczywistym, ale niezwykle istotnym (w kontekście treści zadania) uchybieniem, a nie "czepianiem się szczegółów", co sugeruje drużyna rozwiązująca zadanie.

WNIOSEK 1 (LO)
dotyczy zadania 8, mecz III - eliminacje

Po rozpatrzeniu wniosku skierowanego do arbitrażu Komisja Zadaniowa postanowiła utrzymać w mocy ocenę jury. Komisja postanowiła rozpatrzyć wniosek pomimo jego formalnej niepoprawności (powinien być dołączony do protokołu meczu).

Uzasadnienie
Zadania należy rozwiązywać w ich oryginalnym sformułowaniu, a sugerowane zmiany treści mogą stanowić jedynie dodatkowe komentarze do rozwiązania. W tym przypadku w rozwiązaniu należało stwierdzić, że nie istnieją liczby spełniające warunki zadania. Z przedstawionego rozumowania należy domniemać, że drużyna zauważyła ten fakt, nawet jeśli go explicite nie sformułowała (stąd częściowe punkty za rozwiązanie). Natomiast rozwiązanie przedstawione przez drużynę przeciwną jest niepoprawne, gdyż konwencja zadaniowa jest taka, że liczby n-cyfrowe rozpatruje się bez znaku (rozważa się pozycje zajmowane przez cyfry, ignorując pozycję zajmowaną przez znak). Rozwiązanie to zasługuje jednak również na częściowe punkty (gdyby podlegało ocenie, w arbitrażu otrzymałoby 8 pkt, jako że nie zawiera błędów formalnych, a jedynie błędy wynikające z nieznajomości konwencji).

 

Uwaga! Ze względu na fakt, iż wnioski kierowane do arbitrażu są prezentowane publicznie, prosimy o szczególnie staranne stosowanie zasad poprawności językowej. Z ubolewaniem stwierdzamy, że komentarz drużyny przeciwnej do wniosku o arbitraż zawiera rażący błąd ortograficzny.

ZałącznikWielkość
Image icon wniosek_4_1.jpg1.82 MB
Image icon wniosek_4_2.jpg1.76 MB
Image icon wniosek_3.jpg2.04 MB
Image icon wnioski1_2.jpeg322.95 KB
PDF icon komentarz_przeciwnikow.pdf138.95 KB