X MWwSL 2015

podziękowania

Dziekujemy wszystkim nauczycielom, którzy pomagali w obsłudze poszczególnych konkurencji. Bez Waszej pomocy zawody nie miałyby szans się odbyć. Szczególne podziekowania należą się Kamili Łozie (ZS Tikkun Olam) i Beacie Reus (SP 46 Wrocław), które  bezinteresownie pomagały w zawodach, mimo że ich szkoły w nich nie startowały.

terminy

 • zgłoszenia szkół do Mistrzostw do 22 V 2015
 • eliminacje szkolne do 30 V 2015
  zadania eliminacyjne i przydatne materiały znajdują sie w pliku na dole strony
 • mistrzostwa dla SP i GM - 13 VI 2015 (sobota), godz. 9:45 (sala HS)
 • rejestracja drużyn w dniu zawodów od 9:00 (hol IM)
 • zgłoszenia do konkursu sorobanowego, suwakowego i kalkulatorowego do 25 V 2015
 • zawody sorobanowe, suwakowe i kalkulatorowe w kategorii open - 14 VI 2015, godz. 15:00 (sala 601)

UWAGA! Podczas mistrzostw zawodnicy powinni mieć numery startowe z nazwą szkoły i kodem drużyny (ofertówki formatu A5 przypięte z przodu agrafkami, kod drużyny sklada się z numeru nadanemu szkole w konkursie i litery odpowiednio A, B, C).

miejsce zawodów

Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław, sala HS oraz sale 601-607
tel. portiernia 71 3757414
budynek tuż przy przy moście Grunwaldzkim

Dojazd z dworców PKP i PKS autobusami 145 i 146 w stronę Sępolna i Biskupina. Należy wysiąść na przystanku "Most Grunwaldzki". Rozkład jazdy jest tutaj.

konkurencje drużynowe

Poniżej podano nazwy konkurencji, sale, w których się odbywają, oraz kto daną konkurencję obsługuje.

SZKOŁA PODSTAWOWA

 • krzyżak - sala 601 (St. Podypl. MzI - 4 os)
 • soroban - sala 602 (IM UWr: Marcelina Chodorowska, Natalia Woźniak, NAUCZ: Michał Demski, Maria Sierota, Przemysław Tomasik)
 • prymus - sala 603 (St. Podypl. MzI - 4 os)
 • zerówki - sala 604 (KK: Marcelina Dymitruk, Katarzyna Krupa, Katarzyna Nawacka, Monika Orlikowska)
 • ekspres - sala 605 (St. Podypl. MzI - 4 os)
 • domino arytmetyczne - sala 606  (St. Podypl. MzI - 2 os, KK: Ewa Dobrowolska, NAUCZ: Beata Reus)

GIMNAZJUM

 • zerówki - sala 607 (Krystyna Ceszkiel, Alicja Dobrzańska, Beata Foltyn, Kamila Łoza)
 • domino algebraiczne - sala 711 (Ewa Frysztak, Renata Machnik, Dorota Trzaska, Magdalena Stawicka)
 • soroban - sala 607 (Krystyna Ceszkiel, Alicja Dobrzańska, Beata Foltyn, Kamila Łoza)
 • superprymus - sala 711 (Ewa Frysztak, Renata Machnik, Dorota Trzaska, Magdalena Stawicka)
 • flash numbers - sala 607 (Krystyna Ceszkiel, Alicja Dobrzańska, Beata Foltyn, Kamila Łoza)
 • kakuro - sala 711 (Ewa Frysztak, Renata Machnik, Dorota Trzaska, Magdalena Stawicka)

konkurencje indywidualne

SZKOŁA PODSTAWOWA

sala WS (Elżbieta Munduć, Ewa Wesołowska-Wnęk, Elżbieta Hoffmann, Irena Sroczyńska, Anna Otfinowska)

 • kakuro
 • flash numbers
 • superprymus
 • domino algebraiczne
 • błyskawica

GIMNAZJUM

 • krzyżak - sala 601 (St. Podypl. MzI - 4 os)
 • prymus - sala 603 (St. Podypl. MzI - 4 os)
 • ekspres - sala 605 (St. Podypl. MzI - 4 os)
 • domino arytmetyczne - sala 606 (St. Podypl. MzI - 3 os, )

kody drużyn SP

 • SP Kobierzyce 1A, 1B
 • SP Dobrzykowice 2A, 2B, 2C
 • SP Działosza 3A
 • SP 3 Lubin 4A
 • SP Miękinia 5A, 5B
 • SP 2 Oborniki Śląskie 6A, 6B, 6C
 • SP Osolin 7A, 7B, 7C
 • SP Pęgów 8A, 8B, 8C
 • SP Siechnice 9A, 9B, 9C
 • SP Smolec 10A, 10B, 10C
 • SP 3 Trzebnica 12A, 12B, 12C
 • SP 15 Wrocław 13A, 13B
 • SP 19 Wrocław 14A, 14B, 14C
 • SP 20 Wrocław 15A, 15B, 15C
 • SP 42 Wrocław 16A, 16B
 • SP 74 Wrocław 17A
 • SP 80 Wrocław 18A, 18B
 • SP 82 Wrocław 19A, 19B
 • SP 108 Wrocław 20A, 20B

grafik rozgrywek SP

GODZ/SALA 601
krzyż
602
sorob
603
prym
604
zera
605
ekspr
606
dom
10:15-10:30 1A 2A
3A 4A
5A 6A
7A 8A
9A 10A
15C 12A
13A 14A
15A 16A
17A 18A
19A 20A
1B 2B
5B 6B
10:30-10:45 7B 8B
9B 10B
12B 13B
14B 15B
16B 18B
19B 20B
2C 6C
7C 8C
9C 10C
12C 14C
 
GODZ/SALA 606
dom
601
krzyż
602
sorob
603
prym
604
zera
605
ekspr
10:45-11:00 1A 2A
3A 4A
5A 6A
7A 8A
9A 10A
15C 12A
13A 14A
15A 16A
17A 18A
19A 20A
1B 2B
5B 6B
11:00-11:15 7B 8B
9B 10B
12B 13B
14B 15B
16B 18B
19B 20B
2C 6C
7C 8C
9C 10C
12C 14C
 
GODZ/SALA 605
ekspr
606
dom
601
krzyż
602
sorob
603
prym
604
zera
11:15-11:30 1A 2A
3A 4A
5A 6A
7A 8A
9A 10A
15C 12A
13A 14A
15A 16A
17A 18A
19A 20A
1B 2B
5B 6B
11:30-11:45 7B 8B
9B 10B
12B 13B
14B 15B
16B 18B
19B 20B
2C 6C
7C 8C
9C 10C
12C 14C
 
GODZ/SALA 604
zera
605
ekspr
606
dom
601
krzyż
602
sorob
603
prym
11:45-12:00 1A 2A
3A 4A
5A 6A
7A 8A
9A 10A
15C 12A
13A 14A
15A 16A
17A 18A
19A 20A
1B 2B
5B 6B
12:00-12:15 7B 8B
9B 10B
12B 13B
14B 15B
16B 18B
19B 20B
2C 6C
7C 8C
9C 10C
12C 14C
 
GODZ/SALA 603
prym
604
zera
605
ekspr
606
dom
601
krzyż
602
sorob
12:15-12:30 1A 2A
3A 4A
5A 6A
7A 8A
9A 10A
15C 12A
13A 14A
15A 16A
17A 18A
19A 20A
1B 2B
5B 6B
12:30-12:45 7B 8B
9B 10B
12B 13B
14B 15B
16B 18B
19B 20B
2C 6C
7C 8C
9C 10C
12C 14C
 
GODZ/SALA 602
sorob
603
prym
604
zera
605
ekspr
606
dom
601
krzyż
12:45-13:00 1A 2A
3A 4A
5A 6A
7A 8A
9A 10A
15C 12A
13A 14A
15A 16A
17A 18A
19A 20A
1B 2B
5B 6B
12:00-13:15 7B 8B
9B 10B
12B 13B
14B 15B
16B 18B
19B 20B
2C 6C
7C 8C
9C 10C
12C 14C
 

godz. 13:30-14:30 - Rachowanie na sorobanie - Natalia Woźniak (studentka IM UWr), sala HS
godz. 13:30-14:30 - konkurencje indywidualne - sala WS
godz. 14:30 - ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

kody drużyn GM

 • GM 3 Lubin 22A
 • GM 1 Namysłów 23A, 23B
 • GM Siechnice 24A, 24B, 24C
 • GA PWr Wrocław 25A, 25B, 25C
 • GM Gimbasket Wrocław 26A, 26B

grafik rozgrywek GM

GODZ/SALA 607
zerówki
711
domino
10:15-10:30 22A 23A 24A 25A 26A 23B 24B 25B
10:30-10:45 26B 24C 25C R1  
GODZ/SALA 711
domino
607
zerówki
10:45-11:00 22A 23A 24A 25A 26A 23B 24B 25B
11:00-11:15 26B 24C 25C R1  
GODZ/SALA 607
soroban
711
superprymus
11:15-11:30 22A 23A 24A 25A 26A 23B 24B 25B
11:30-11:45 26B 24C 25C R1  
GODZ/SALA 711
superprymus
607
soroban
11:45-12:00 22A 23A 24A 25A 26A 23B 24B 25B
12:00-12:15 26B 24C 25C R1  
GODZ/SALA 607
flash numbers
711
kakuro
12:15-12:30 22A 23A 24A 25A 26A 23B 24B 25B
12:30-12:45 26B 24C 25C R1  
GODZ/SALA 711
kakuro
607
flash numbers
12:45-13:00 22A 23A 24A 25A 26A 23B 24B 25B
13:00-13:15 26B 24C 25C R1  

godz. 13:30-14:30 - Rachowanie na sorobanie - Natalia Woźniak (studentka IM UWr), sala HS
godz. 13:30-14:30 - konkurencje indywidualne - sala WS
godz. 14:30 - ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

konkurs rachowania na suwaku logarytmicznym

W ramach Mistrzostw planujemy rozegranie otwartych zawodów w rachunkach na suwaku logarytmicznym. Zawody takie regularnie odbywają się w USA. W Polsce odbędą po raz pierwszy.

Zawody będą rozgrywane w kategorii 'open', dlatego do udzialu zapraszamy wszystkich w wieku od gimnazjum do emerytury. Mile widziane są pary 'uczeń + nauczyciel', 'dziecko + rodzic', 'wnuk + babcia/dziadek', ale można zgłaszać się też indywidualnie lub w innych konfiguracjach osobowych.

Zgloszenia przyjmujemy do 25 V mejlem na adres mikolaj@math.uni.wroc.pl . Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko zawodnika oraz jego afiliację (w przypadku ucznia - szkołę, w przypadku studenta - uczelnię, a dla osoby dorosłej - zawód i miejscowość zamieszkania). Nauczyciele mogą zbiorczo zgłosić grupę uczniowsko-rodzinno-nauczycielską.

Główną nagrodą będzie jeden z suwaków ze slynnej kolekcji prof. Macieja Sysły z Instytutu Informatyki UWr.

Rachowanie na suwaku można poćwiczyć na symylatorze on-line, np. tutaj http://www.stefanv.com/calculators/aristo970
lub w wersji pobranej na swój komputer, np.  stąd
http://www.hercsmusicsystems.com/sliderule.html

Podczas zawodów najlepiej mieć wlasny suwak. Może to być nawet model papierowy wykonany na podstawie wydruku i instrukcji pobranej stąd
http://www.tomek.strony.ug.edu.pl/suwak_log.pdf
Organizatorzy dostarczą pewną liczbę suwaków, ale w razie dużego zainteresowania zawodami, suwaków może brakować.

konkurs rachowania na sorobanie 

W ramach Mistrzostw planujemy rozegranie otwartych zawodów w rachunkach na sorobanie (japońskim liczydle). Ich celem jest przygotowanie i wyłonienie reprezentacji Dolnego Śląska na Mistrzostwa Polski, które odbedą się .

Zawody będą rozgrywane w kategorii 'open'. Do udzialu zapraszamy wszystkich w wieku szkoły podstawowej do emerytury. Zgloszenia przyjmujemy do 25 V mejlem na adres mikolaj@math.uni.wroc.pl . Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko zawodnika oraz jego afiliację (w przypadku ucznia - szkołę, w przypadku studenta - uczelnię, a dla osoby dorosłej - zawód i miejscowość zamieszkania). Nauczyciele mogą zbiorczo zgłosić całą grupę grupę uczniów.

Główną nagrodą będzie soroban nauczycielski ze szkoły sorobanu mistrza Ischido w Chibie (Japonia).

Zasady rachowania na sorobanie i dalsze linki można znaleźć tutaj.

Podczas zawodów można mieć wlasny soroban, ale nie jest to wymagane. Organizatorzy dostarczą sorobany, nie moga jednak zagwarantować, że wzyscy będą pracowali na tym samym modelu. 

konkurs rachowania na kalkulatorze

W ramach Mistrzostw planujemy rozegranie otwartych zawodów w rachunkach na kalkulatorze. 

Zawody będą rozgrywane w kategorii 'open'. Do udzialu zapraszamy wszystkich w wieku szkoły podstawowej do emerytury. Zgloszenia przyjmujemy do 25 V mejlem na adres mikolaj@math.uni.wroc.pl . Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko zawodnika oraz jego afiliację (w przypadku ucznia - szkołę, w przypadku studenta - uczelnię, a dla osoby dorosłej - zawód i miejscowość zamieszkania). Nauczyciele mogą zbiorczo zgłosić całą grupe grupę uczniów.

Główną nagrodą będzie kalkulator naukowy.

Podczas zawodów organizatorzy dostarczą wszystkim jednakowe modele kalkulatorów. 

kontakt

Małgorzata Mikołajczyk
tel. 71 3757416 lub 71 3361085
e-mail: mikolaj@math.uni.wroc.pl

materiały do przeprowadzenia eliminacji

Poniżej w plikach do pobrania zamieszczamy zadania eliminacyjne i materiały dydaktyczne przydatne w przygotowaniach do mistrzostw.