Rezerwacje 17 IX 2015 (czwartek)

uwagi

  • Zgłoszenia prosimy przesyłac mejlowo na adres mikolaj@math.uni.wroc.pl
  • Tabela jest w tej chwili uzupełniana na bieżąco dwa razy dziennie w kolejności zgłoszeń. Prosimy nie wysyłać tych samych zgłoszeń wielokrotnie, bo to nic nie przyspieszy, a wręcz utrudni pracę. 
  • Wszystkie dokonane rezerwacje są potwierdzane mejlowo, a rezerwacje kolizyjne - negocjowane.
  • Proszę nie wysyłać potwierdzeń i podziękowań za rezerwację. To wydłuża kolejkę i czas obrabiania zgłoszeń. Jeśli Państwo akceptują rezerwacje podane w tabeli, nie należy wysyłać kolejnego mejla.
  • Prosimy pilnie zgłaszać wszelkie zmiany w stosunku do rezerwacji podanych w tabeli, w szczególności zmiany liczby uczniów.
  • Zespoły szkół prosimy o zgłaszanie każdego typu szkoły osobno (chodzi o liczby uczniów z danego poziomu).
  • Podczas zajęć nauczyciele pozostają z uczniami na sali i odpowiadają za ich zachowanie.

legenda

  • liczba przed nazwą szkoły to numer zarezerwowanej sali
  • liczba po nazwie szkoły to liczba zarezerwowanych miejsc
  • na Maraton grupa zostanie zaprowadzona do sali po zgłoszeniu przybycia przez nauczyciela w sekretariacie zawodów
godz. Maraton Matematyczny Matematyka i małpie sztuczki - warsztaty
Wrocławskie Spotkania Matematyczne - wykłady
W świecie INFO - wykład i warsztaty
8:00 SP 3 Wrocław 25
SP 63 Wrocław 25
SP 73 Wrocław 4
SP 91 Wrocław 30
SP 98 Wrocław 20
GM 14 Wrocław 90
GM 23 Wrocław 32
GM 30 Wrocław 130
GM Ekola Ww 12
GM Parnas Ww 45
razem: 413
wolne miejsca: 0
9:00
SP 9 Wrocław 25
SP 44 Wrocław 40
SP 46 Wrocław 15
SP 64 Wrocław 30
GM 13 Wrocław 60
GM 21 Wrocław 50
GM 2 Głogów 27
razem: 247
wolne miejsca: 0
601: SP 80 Wrocław 20
601: SP Ekola 30
602: SP Ekola 20
603: SP 84 Wrocław 20
604: SP Ekola 20
605: SP 72 Wrocław 40
606: SP 10 Wrocław 24
607: GM Ekola 24
razem: 198
wolne miejsca: 0
10:00 SP 17 Wrocław 40
SP 27 Wrocław 15
SP 53 Wrocław 20
SP 84 Wrocław 20
GM 9 Wrocław 90
GM 14 Wrocław 30
LO 17 Wrocław 23
razem: 238
wolne miejsca: 0
sala HS:
SP 10 Wrocław 26
SP 72 Wrocław 40
SP 80 Wrocław 20
SP Kobierzyce 30
SP 3 Lubin 10
GM 19 Wrocław 54
GM 21 Wrocław 25
GM Ekola Ww 25
GM 2 Głogów 27
GM 3 Lubin 15
GM 4 Lubin 50
razem: 322
wolne miejsca: 0 603: GM 21 Wrocław 25
wolne miejsca: 0 10:00 sala Zach (Ip):
GM 13 Wrocław 30
SP 44 Wrocław 30
razem: 60
wolne miejsca: 0 10:30 sala Zach (I p):
GM 14 Wrocław 30
razem: 30
wolne miejsca: 30
11:00 SP 72 Wrocław 40
SP Kobierzyce 30
GM 14 Wrocław 30
GM 15 Wrocław 15
GM 19 Wrocław 76
GM 39 Wrocław 35
ZSS Lubin 15
razem: 241
wolne miejsca: 0
601: SP 3 Lubin 10
601: GM 3 Lubin 15
601: SP 68 Wrocław 20
602: SP 53 Wrocław 20
603: GM 4 Lubin 24
604: SP 27 Wrocław 16
604: SP 68 Wrocław 10
605: GM 1 Jawor 42
606: SP 20 Wrocław 25
607: GM 2 Głogów 27
razem: 209
wolne miejsca: 0 11:00 sala Zach (I p):
SP 23 Wrocław 20
SP 80 Wrocław 20
GM 4 Lubin 26
razem: 66
wolne miejsca: 0 11:30 sala Zach (I p):
GM 14 Wrocław 30
GM 25 Wrocław 30
razem: 60
wolne miejsca: 0
12:00 SP 10 Wrocław 26
SP 23 Wrocław 25
SP 68 Wrocław 30
SP 80 Wrocław 15
GI ECDiE Ww 3
SP 5 Jawor 30
SP 3 Lubin 10
GA PWr Ww 75
GM 1 Jawor 5
GM 3 Lubin 15
GM Marcinowice 5
LO 2 Wrocław 2
Techn. nr 1 Lubin 20
razem: 261
wolne miejsca: 0
biblioteka:
GM 26 Wrocław 30
razem: 30
wolne miejsca: 20 sala HS:
GM 9 Wrocław 90
GM 15 Wrocław 15
GM 21 Wrocław 50
GM 39 Wrocław 35
LO 10 Wrocław 35
LO 17 Wrocław 23
LO 17 Wrocław 31
ZSP Wieruszów 10
razem: 289
wolne miejsca: 15 603: GM 4 Lubin 26
razem: 26
wolne miejsca: 0 sala Wsch (I p):
GM 13 Wrocław 30
GM 25 Wrocław 30
LO 3 Wrocław 55
LO 13 Wrocław 25
LO 17 Wrocław 30
ZSP Wieruszów 30
razem: 200
wolne miejsca: 0 12:00 sala Zach (I p):
GM 48 Wrocław 20
GM Ekola Ww 12
LO 13 Wrocław 30
razem: 62
wolne miejsca: 0 12:30 sala Zach (I p):
GM 4 Lubin 24
GI ECDiE Ww 15
razem: 39
wolne miejsca: 20
13:00 GM 19 Wrocław 4
GM 25 Wrocław 30
GM 26 Wrocław 30
GM 48 Wrocław 20
GM 4 Lubin 50
LO 13 Wrocław 30
LO 17 Wrocław 31
ZSP Wieruszów 40
razem: 235
wolne miejsca: 10
601: GM 13 Wrocław 40
602: GM 15 Wrocław 15
602: SP Jawor 10
603: GM 19 Wrocław 24
604: GM 25 Wrocław 20
605: GM 19 Wrocław 52
606: SP 5 Jawor 20
607: GM 13 Wrocław 21
razem: 202
wolne miejsca: 0 13:00 sala Zach (I p):
GA PWr Wrocław 75
razem: 75
wolne miejsca: 0 13:30 sala Zach (I p):
LO 10 Wrocław 35
Techn. nr 1 Lubin 20
razem: 55
wolne miejsca: 0
14:00 SP 47 Wrocław 30
SP 107 Wrocław 10
SP Primus Ww 35
GM 13 Wrocław 125
GM Primus Ww 15
LO 10 Wrocław 35
LA PWr Ww 56
razem: 306
wolne miejsca: 70
601: LA PWr Ww 38
wolne miejsca: 0
razem
3280
1941 1339 + 567