Wrocławskie Matematyczne Marsze na Orientację

Marsze organizowane są od 2003 roku. Ich celem jest połączenie sportu i rekreacji z matematyką oraz promocją terenów zielonych Wrocławia i okolic. Jest to obecnie największa popularna impreza na orientację w Polsce. Co rok bierze w niej udział ponad 1000 osób.

W zawodach uczestniczą 3-osobowe patrole uczniów lub nauczycieli i rodziców. Posługując się mapą i kompasem, muszą odszukać w terenie punkty kontrolne zaznaczone na mapie oraz wyznaczyć na mapie i odnaleźć w terenie tajemnicze punkty kontrolne, będące rozwiązaniami geometrycznych zadań konstrukcyjnych i rebusów.

Park 1000-lecia Wrocław

XXI Matematyczny Marsz na Orientację odbędzie się w sobotę 30 IX 2023 w Parku Tysiąclecia na Nowym Dworze we Wrocławiu. Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 20 IX lub do przekroczenia limitu 1000 zgłoszonych zawodników. Gospodarzem zawodów będzie ZS nr 3 przy ul. Szkockiej 64.

regulamin zawodów

 • Udział w zawodach jest bezpłatny. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • W marszu uczestniczą trzyosobowe patrole. Każda szkoła może wystawić maksymalnie trzy patrole oraz patrol nauczycielski albo rodzinny.
 • Zawody rozgrywane są w pięciu kategoriach:
  a) Młodzicy (kl. 4-6 SP)
  b) Juniorzy (kl. 7-8 SP)
  c) Szkoły średnie
  d) Studenci i absolwenci szkół wyższych
  e) Nauczyciele i rodziny
 • Do zawodów nie są przyjmowane patrole zgłoszone indywidualnie ani szkoły, które nie zgłoszą patroli uczniowskich, tylko nauczycielski lub rodzinny.
 • Szkoły gospodarzy (przeszłych, bieżących i przyszłych) oraz inne szkoły obsługujące MMnO mogą otrzymać dodatkową liczbę patroli.
 • Na zawody należy stawić się z wyprzedzeniem, w wygodnym obuwiu i ubraniu odpowiednim do warunków atmosferycznych. Zawody odbywają się bez względu na pogodę.
 • Po przybyciu na miejsce zawodów opiekun grupy zgłasza się do sekretariatu zawodów po materiały dla swoich drużyn. Materiałów tych nie wydaje się uczniom ani rodzicom.
 • Przed startem należy wypełnić czytelnie kartę startową (bardzo ważne, aby wypełnić część pod nazwą „wywieszka”). Dyplomy imienne dla zwycięzców wypisane zostaną na takie nazwiska, jakie uda się odczytać z karty. Nie będzie możliwości wymienienia dyplomu!
 • Warto zapoznać się z przeznaczeniem różnych pól na karcie startowej (miejsce na znak kasownika punktu kontrolnego, miejsce na wpisanie rozwiązań zadań - podajemy tylko wyniki liczbowe, miejsce na podpisy jurorów z punktów kontrolnych).
 • Warto zapoznać się z mapą terenu wywieszoną w centrum zawodów i przeczytać dokładnie komunikat techniczny. W szczególności warto zapoznać się z zasadami zdobywania punktów i przemyśleć strategię biegu (np. czy warto biec do odległych, a więc o dużej wartości, punktów na początku? czy warto zatrzymać się na rozwiązywania zadań? czy warto, a jeśli tak, to o ile, przekroczyć limit czasu?.
 • Każdy patrol ma przydzieloną minutę startową. Na starcie otrzymuje mapę z naniesionymi punktami kontrolnymi oraz zadania matematyczne do rozwiązania w trakcie marszu. Długość trasy oraz zadania dostosowane są do kategorii zawodników. Nie trzeba zebrać wszystkich punktów.
 • Uczestników MMnO obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na teren zawodów przed czasem swojego startu, a także po dotarciu na metę pod groźbą dyskwalifikacji.
 • Uczestnicy zawodów od chwili rejestracji w sekretariacie do oficjalnego zakończenia zawodów muszą nosić przypięte z przodu numery startowe.
 • Wszystkie zbędne podczas biegu rzeczy (plecaki, kurtki, telefony komórkowe) można zostawić w strzeżonej szatni w centrum zawodów.
 • Zalecane jest używanie kalkulatora (z wyjątkiem kalkulatora w telefonie komórkowym), linijki, ekierki i cyrkla. Obowiązkowo patrol musi być wyposażony w busolę i długopis. Patrole bez busoli lub długopisu nie będą dopuszczone do zawodów.
 • Należy pilnować swojej minuty startu. Każdy patrol zgłasza się na start trzy minuty przed swoją minutą startową i wchodzi do boksu na odpowiednim torze podanym na liście startowej. Patrol o numerze n startuje n – 1 minut po godz. 10:00.
 • Posługując się mapą i kompasem, patrol musi odszukać w terenie punkty kontrolne zaznaczone na mapie. Specjalnym dziurkaczem potwierdza we właściwym miejscu na karcie startowej ich odnalezienie. Przed dotarciem na metę na karcie startowej wpisuje też odpowiedzi do zadań.
 • Dwa punkty kontrolne nie są zaznaczone na mapie. Jeden z nich należy odnaleźć na podstawie rozwiązania rebusu, a drugi na podstawie rozwiązania zadania konstrukcyjnego. Po starcie warto zacząć od wyznaczenia tych punktów (mają dużą wartość, a mogą być blisko startu). Należy zrobić to szczególnie starannie, gdyż kilka punktów może być blisko umieszczonych. W zadaniu konstrukcyjnym warto używać przyborów geometrycznych.
 • Czas mierzony jest przez jurorów z dokładnością do minut.
 • O wyniku końcowym decyduje liczba odnalezionych punktów kontrolnych, liczba rozwiązanych zadań i czas pokonania trasy. Obowiązuje limit czasu na pokonanie całej trasy oraz limit spóźnień (podane w komunikacie technicznym). Po przekroczeniu limitu spóźnień patrol zostaje zdyskwalifikowany.
 • Na każdym punkcie kontrolnym patrol musi stawić się w komplecie.
 • Jeśli patrol zrezygnuje z udziału w zawodach, musi bezwzględnie zgłosić się na mecie i oddać kartę startową. W przypadku zagubienie karty patrol również zobowiązany jest zgłosić ten fakt na mecie.
 • Wszystkie szkoły otrzymają dyplomy uczestnictwa w MMnO, a zwycięskie patrole - dyplomy imienne i nagrody.
 • Dla patroli oczekujących na start i na zakończenie zawodów organizowane są konkursy sportowe oraz konkurs łamigłówek logicznych.
 • Patrol zostaje zdyskwalifikowany za:
  • spóźnienie się na start,
  • wejście na teren zawodów przed swoją minutą startową
  • wejście na teren zawodów po zakończeniu biegu,
  • poruszanie się podczas zawodów bez numeru startowego,
  • śmiecenie,
  • niszczenie przyrody i urządzeń,
  • używanie telefonu komórkowego,
  • zgubienie karty startowej,
  • przybycie na metę w niepełnym składzie,
  • łamanie szczególnych postanowień podanych w komunikacie technicznym,
  • niesportowe zachowanie.
 • Nazwiska zawodników wraz z afiliacją i wynikami publikowane są na stronie www zawodów. Uczestnik na karcie startowej może podpisać się dowolnym pseudonimem, ale dyplom będzie wystawiony na te same dane. Organizatorzy nie przechowują ani nie przetwarzają żadnych danych zawodników.