Seminarium I^3 (2018/19)

miejsce zajęć

Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław, sala 601
tel. portiernia: 71 3757414

 

termin zajęć

poniedziałek godz. 17:15 - 19:00
(o ile w planie nie podano inaczej)

 

tematy spotkań w semestrze zimowym

 • posiedzenie nr 391 - 15 IX (wyjątkowo sobota, godz. 11, sala HS)
  Jarosław Wróblewski - warsztaty OMJ: Wzory skróconego mnożenia. Reszty z dzielenia potęg - materiały
   
 • posiedzenie nr 392 - 2 X (wyjątkowo wtorek zamiast 1 X)
  Kenichi Ischido - Warsztaty sorobanowe
  Po warsztatach (ok. godz. 18:00) będą przedstawione warunki współpracy ze szkołą w Chibie dla kandydatów na instruktorów sorobanu.

  SP 1 Oleśnica - 1 os.
  SP Szklarska Poręba - 2 os
  SP 15 Wałbrzych - 4 os
  SP 68 Wrocław - 3 os
  SP Jaskółka Wrocław - 1 os.
  LO Bolków - 2 os.
  LO 8 Wrocław - 1 os
  LO 15 Wrocław - 1 os.
  LO LXIV Warszawa - 44 os.
  IM UWr - 3 os.
  razem: 62
   

 • posiedzenie nr 393 - 8 X
  Angelika Bernagiewicz, Paulina Górska - Quality Class Warszawa 2018
   
 • posiedzenie nr 394 (wyjazdowe zamiast 15 X) 13-14 X
  Matematyczne Jesioniki
   
 • posiedzenie nr 395 - 20 X (wyjątkowo sobota, godz. 10, sala HS; zamiast 22 X)
  Jarosław Wróblewski - warsztaty OMJ - Wokół nierówności 2ab ≤ a2+b2 - materiały
   
 • posiedzenie nr 396 - 9 XI (wyjątkowo piątek, g. 10:30, s. 602; zamiast 29 X)
  Małgorzata Mikołajczyk - Disentangling a Triangle (trigonometry in pictures)
  Michał Śliwiński - Crazy Frog (doing maths with a spreadsheet)
   
 • posiedzenie 397 - 15 XI
  KOMA - symulacja wykładu eliminacyjnego dla SP
   
 • posiedzenie nr 398 (wyjazdowe zamiast 19 XI) - 16-18 XI Lewin Kłodzki
  tu jest szczegółowy program
   
 • posiedzenie 399 - 19 XI
  KOMA - symulacja wykładu eliminacyjnego SP i GM
   
 • posiedzenie nr 400 - 24 XI (wyjątkowo sobota, godz. 10, sala HS; zamiast 5 XI)
  Jarosław Wróblewski - warsztaty OMJ: Kąty wpisane - materiały
   
 • posiedzenie 401 - 26 XI
  KOMA - symulacja wykładu eliminacyjnego LO
   
 • posiedzenie nr 402 - 3 XII
  Wojciech Jedynak - Programowanie w ruchu (warsztaty z panem Krabikiem) - http://programowanie-w-ruchu.pl/
  SP Ligota Polska 1
  SP Stary Wołów 1
  SP 3 Wrocław 1
  SP 17 Wrocław 1
  SP 22 Wrocław 1
  SP 44 Wrocław 1
  SP 61 Wrocław 1
  SP 91 Wrocław 7
  SP 95 Wrocław 1
  SP Jaskółka Ww 2
  Przedszkole nr 2 Wołów 3
  IM UWr 4
  razem 24
   
 • posiedzenie nr 402 - 12 I wyjątkowo godz. 11-14, sala A w IM UWr
  Jarosław Wróblewski - Wzory skróconego mnożenia, Wielokąty opisane na okręgu - materiały
   
 • posiedzenie nr 404 - 14 I wyjątkowo godz. 16:15, Muzeum Współczesne Wrocławia (pl. Strzegomski 2a)
  Małgorzata Mikołajczyk (IM UWr) - Matematyczne inspiracje dzieł sztuki awangardowej prezentowanych na wystawie "Medytacje Fibonacciego + sztruksowy zając wobec Katarzyny Kobro"
  materiały na dole strony

  Agnieszka Nowicka
  Beata Okoń +1
  Barbara Sikora
  Jadwiga Świczewska +1
  Grażyna Wójcicka
  IM UWr 4
  razem: 11
   

 • posiedzenie nr 405 - 17 I (zamiast 5 I) sala 601 w IM UWr
  Piotr Pawlikowski - Zaplatane wielościany - warsztaty modelarstwa matematycznego
  materiały na dole strony

  SP 97 Ww - 1
  SP 107 Ww - 1
  GM 13 Ww - 1
  IM UWr - 4
  razem: 7
   

 • posiedzenie nr 406 - 20 I (zamiast 21 I) , godz. 15:00  Muzeum Współczesne Wrocławia (pl. Strzegomski 2a)
  Małgorzata Mikołajczyk (IM UWr) - Matematyczne inspiracje dzieł sztuki awangardowej prezentowanych na wystawie "Medytacje Fibonacciego + sztruksowy zając wobec Katarzyny Kobro".

 

tematy spotkań w semestrze letnim

 • posiedzenie nr 407 - 23 II (wyjątkowo sobota, godz. 10-14, sala WS)
  Jarosław Wróblewski - warsztaty OMJ: Niezmienniki, Jednoznaczność rozkładu na czynniki - materiały1, materiały 2
   
 • posiedzenie 25 II nie odbędzie się ze względu na wyjazd na Zimową Szkołę Matematyki
   
 • posiedzenie nr 408 - 23 III (wyjątkowo sobota, godz. 10, sala WS)
  Jarosław Wróblewski (IM UWr) - Warsztaty OMJ: Nierówności miedzy średnimi
   
 • posiedzenie 409 - 28 III (wyjątkowo czwartek, godz. 17:00, Dolnośląska Bibliotka Publiczna, Rynek 58)
  "Matematyczny Wrocław" - wykład popularnonaukowy w ujęciu historyczno-regionalnym oraz zwiedzanie wystawy "Śladami matematyki po Wrocławiu" - materiały na dole strony
   
 • posiedzenie 410 - 12 IV (wyjątkowo piątek, godz. 17:00, sala 25 II UWr)
  Benefis 100 lat prof. Bolesława Gleichgewichta - materiały na dole strony
   
 • posiedzenie 411 - 3 VI
  Małgorzata Mikołajczyk (IM UWr) - Matematyczne gwiazdy
   
 • posiedzenie 412 - 26 VI (wyjątkowo środa godz. 11, sala WS)
  Małgorzata Mikołajczyk (IM UWr) - Historia matematyki wrocławskiej

 

Poniżej zamieszczamy materiały z wybranych zajęć.

ZałącznikWielkość
PDF icon kobro.pdf6.23 MB
PDF icon paski1.pdf1.47 KB
PDF icon paski2.pdf2.57 KB
PDF icon paski3.pdf3.73 KB
PDF icon paski4.pdf3.36 KB
PDF icon paski5.pdf3.42 KB
PDF icon paski6.pdf2.65 KB
PDF icon paski gran_6.pdf25.4 KB
PDF icon paski romoboscian.pdf22.88 KB
PDF icon sladami_mat_po_wwiu.pdf7.88 MB
PDF icon 100lat_Boleslawa_Gleichgewichta.pdf3.86 MB