seminarium I^3 (2023/2024)

Spotkania stacjonarne w IM UWr w semestrze letnim (o ile nie podano inaczej) odbywają się w sali 601 o godz. 17. Materiały z wybranych zajęć są zamieszczone na dole strony.

terminy spotkań w semestrze zimowym

 • 14 X 2023 - spotkanie wyjazdowe: Matematyczny spacer w obłokach
 • 11-12 XI 2023 - spotkanie wyjazdowe Matematyczny Kazimierz
 • 17-19 XI 2023 - seminarium wyjazdowe w Starej Łomnicy
 • 20 XI 2023 (poniedziałek) - symulacja wykładu komowego dla SP
 • 27 XI 2023 (poniedziałek) - symulacja wykładu komowego dla LO
 • 19-26 I 2024 - seminarium wyjazdowe Matematyczna Kreta
 • 18 II 2024 (niedziela, godz. 10, Kolejkowo, Sky Tower I p.) - Małgorzata Mikołajczyk (IM UWr), Lekcja matematyki w Kolejkowie
  (1. Magdalena Bazan, 2. Iwona Błaszczyk SP 3 Góra, 3. Marta Chałupka, 4. Małgorzata Chyrc SP 107 Ww, 5. Agnieszka Kędzia-Kwaśnica, 6. Beata Kobrzyńska SP 91 Ww, 7. Monika Kopeć SP 5 Jawor, 8. Tadeusz Kopeć SP 5 Jawor, 9. Alina Krzykawiak SP 107 Ww, 10. Marta Majewska SP 83 Ww, 11. Irena Mazurkiewicz SP 91 Ww, 12. Małgorzata Mikołajczyk IM UWr, 13. Dagmara Mrozkowiak IM UWr, 14. Joanna Pawłowska SP 1 Ww, 15. Łukasz Przyczyna SP 82 Ww, 16. Agnieszka Reymont-Kosiek SP 3 Ww, 17. Barbara Sikora SP 65 Ww, 18. Anna Skóra SP 27 Ww, 19. Renata Sowa SP 10 Ww, 20. Mirosława Szostakiewicz SP 3 Ww, 21-23. Magdalena Szyszkowska SP 10 Ww + 2 os,  24. Beata Walczuk SP 76 Ww, 25-26. Olimpia Żukowska SP Malczyce +1 os)

terminy spotkań w semestrze letnim

 • 23 II 2024 (piątek, godz. 17) - Urszula Pastwa (Ekspedycja Matematyczna, Rzeszów), Matematyk w szkole Montessori
  Poruszone będą problemy: Odkrycia matematyczne w programie Montessori. Jak można pokazać matematykę, żeby uczniowie zrozumieli ją, a nie wyuczyli się formułek (pola trójkątów i czworokątów, dzielenie pisemne, cechy podzielności, mnożenie i dzielenie przez ułamek zwykły, kwadraty i pierwiastki dużych liczb).
  (1. Weronika Bałtrukiewicz SP 74 Ww, 2. Katarzyna Buczkowska SP 74 Ww, 3. Małgorzata Chyrc SP 107 Ww, 4. Paweł Drzycimski IM UWr, 5. Iwona Grzybowska, 6. Bolesław Kopociński IM UWr, 7. Alina Krzykawiak SP 107 Ww, 8. Mateusz Marecki IM UWr, 9. Katarzyna Lechowicz IM UWr, 10. Justyna Michalik IM UWr, 11. Małgorzata Mikołajczyk IM UWr, 12. Patrycja Pachuc IM UWr, 13. Paweł Patreucha IM UWr, 14. Agnieszka Reymont-Kosiek SP 3 Ww, 15. Barbara Sikora SP 65 Ww, 16. Marek Smyksy SP 66 Ww/IM UWr, 17. Gabriela Stawińska, 18. Mirosława Szostakiewicz SP 3 Ww, 19. Magdalena Szyszkowska SP 10 Ww, 20. Dominika Wolniczak IM UWr, 21. Danuta Zaremba IM UWr, 22. Ewa Żarska, 23-24. Olimpia Żukowska SP Malczyce+1) i inni.
 • 13 III 2024 (godz. 17) - Małgorzata Mikołajczyk (IM UWr), Przedsiębiorczość - gra symulacyjna z okazji roku edukacji ekonomicznej
 • 20 III 2024 (godz. 17) - Michał Śliwiński (IM UWr), Rozwiązywanie zadań matematycznych z chatem GPT (należy zabrać lap-top)
 • 10 IV 2024 - Beata Walczuk, Marzena Padarz (SP 76 Ww), Quiz pieniężny - z okazji roku edukacji ekonomicznej
 • 17 IV 2024 - Mikołaj Zawada (IM UWr), Kostkowe wzory - zajęcia z okazji Dnia kostki Rubika w jubileuszowym roku 50-lecia jej konstrukcji
 • 1-5 V 2024 - seminarium wyjazdowe Matematyczny Kazimierz
 • 30 V - 2 VI 2024 - seminarium wyjazdowe Matematyczny Madryt
 • 23-26 VI - seminarium wyjazdowe "Matematyczne Morawy"