Historia Mistrzostw w Geometrii Elementarnej

Konkurs wymyślił w 2003 roku nauczyciel matematyki w XIV LO Stefan Mizia i do dziś go prowadzi. Od kilku lat robi to we współpracy z synem Włodzimierzem - nauczycielem matematyki w III LO we Wrocławiu. Liczba uczestników zazwyczaj zbliża się do 100 (tylko w latach pandemii koronawirusa, w edycjach zdalnych była większa - rekordowa 236 osób w roku 2020). Zwiększa się też stale udział zawodników dorosłych.

Osiem pierwszych edycji konkursu w latach 2003-2010 zorganizowało XIV LO we Wrocławiu. Począwszy od IX edycji w 2011 roku organizatorami zawodów są Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Fundacja Matematyków Wrocławskich. Od XXI edycji w 2023 roku wprowadzono odrębną kategorię Juniorów dla uczniów szkół podstawowych.

statystyka

edycja rok liczba szkół liczba zawodników w tym uczniów/dorosłych
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
IIIX
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5
6
6
6
13
13
12
5
13
16
19
15
17 
25
22
30
24
64
44
19
40
48
51
59
20
78
74
82
31
76
76
94
46
39
53
48
65
59
236
122
80
82
48 / 0
51 / 0
59 / 0
20 / 0
75 / 3
69 / 5
80 / 2
30 / 1
65 / 11
57 / 19
72 / 22
31 / 15
25 / 14
39 / 14
37  / 11
51 / 14
54 / 5
202/28
98/24
57/23
75/7
  razem 313 1519 1291 / 218

 

tematy wykładów z geometrii

Zawodom towarzyszą sesje geometryczne i wykłady popularne z geometrii. Ich tematami były do tej pory:

 • 2004 - Okrąg Eulera - Stefan Mizia (nauczyciel XIV LO Wrocław)
 • 2005 - Inwersja - Tomasz Elsner (student IM UWr)
 • 2006 - Okrąg dziewięciu punktów - Michał Marcinkowski (uczeń III LO Wrocław),
            Inwersja - Włodzimierz Mizia (student IM UWr)
 • 2007 - Twierdzenie Ptolemeusza i jego zastosowania w zadaniach - Stefan Mizia (nauczyciel XIV LO Wrocław)
 • 2008 - Twierdzenie Ptolemeusza i okręgi przecinające się - Stefan Mizia (nauczyciel XIV LO Wrocław)
 • 2009 - Geometrie nieeuklidesowe - Jan Dymara (pracownik IM UWr)
 • 2010 - Linie Eulera i Nagela w trójkacie - Michał Marcinkowski (student IM UWr)
 • 2011 - Twierdzenia matematyczne w origami 1 - Michał Molicki (student IM UWr)
 • 2012 - Twierdzenia matematyczne w origami 2 - Michał Molicki (absolwent IM UWr)
 • 2013 - Jak dowodzić dwuwymiarowych twierdzeń Menelaosa i Cevy za pomocą geometrii trój- lub czwórwymiarowej - Światosław Gal (IM UWr)
 • 2014 - Inwersja - Leszek Winniczuk (Zamość)
 • 2015 - Krzywe stożkowe w GeoGebrze - Adam Dzedzej (IM UG)
 • 2016 - What do we need to know to handle big data? - Jarosław Harężlak (Department of Biostatistics, School of Public Health, Indiana University, USA)
 • 2017 - Elementarna geometria n-wymiarowa - Michał Szurek (WMIM UW)
 • 2018 - Nożyczkowa równoważność figur - Karolina Filistyńska (IM UWr)
 • 2019 - Maszyna Turinga, teoria złożoności i kryptografia - Thomas Koberda (University of Virginia)
 • 2020 - zawody zdalne, wykład się nie odbył
 • 2021 - zawody zdalne, wykład się nie odbył
 • 2022 - Malarstwo, Muzyka, Matematyka - Michał Szurek (WMIM UW)
 • 2023 - Zanim wymyślono dowody - Antoni Augustynowicz (IM UG)
 • 2024 - Inspiracje nieeuklidesowe w sztuce - Jacek Świątkowski (IM UWr)
 • 2025 -

 

zwycięzcy kolejnych edycji

 • 2003 - Michał Molicki, GIM 49 Wrocław
 • 2004 - Michał Marcinkowski, III LO Wrocław
 • 2005 - Michał Molicki, XIV LO Wrocław
 • 2006 - Michał Molicki, student IM UWr, Paweł Totoń GIM w I ZSO Jelenia Góra
 • 2007 - Jakub Caban, XIV LO Wrocław
 • 2008 - Dominik Rusak, I LO Legnica
 • 2009 - Maciej Dulęba, GIM 49 Wrocław
 • 2010 - Konrad Królicki, III LO Wrocław
 • 2011 - Maciej Dulęba, XIV LO Wrocław
 • 2012 - Maciej Dulęba, XIV LO Wrocław
 • 2013 - Albert Citko - XIV LO Warszawa, Anna Hoduń - V LO Kraków, Jakub Skorupski - XIV LO Warszawa
 • 2014 - Adam Dzedzej - nauczyciel w Gimnazjum 24 w Gdyni
 • 2015 - Michel Migas, student Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
 • 2016 - Mieszko Komisarczyk, XIV LO Wrocław / Mateusz Klein, Gdynia
 • 2017 - Iwo Pilecki-Silva, GM 26 Wrocław
 • 2018 - Iwo Pilecki-Silva, III LO Wrocław
 • 2019 - Dominik Bysiewicz - I LO Krosno, Rafał Pyzik - III LO Tarnów
 • 2020 - Antoni Buraczewski - III LO Wrocław, Kornel Sikora - XIV LO Warszawa
 • 2021 - Kornel Sikora - XIV LO Warszawa
 • 2022 - Kornel Sikora, student WMIM UW
 • 2023 - JUNIORZY - Zuzanna Buraczewska SP 107 Wrocław
                  OPEN - Dominik Bysiewicz student matematyki na UJ
                               Mateusz Wawrzyniak ALO PWr
 • 2024 - JUNIORZY - Mariia Kulyk SP 3 Wrocław
               OPEN - Antoni Mazur V LO Kraków
 • 2025 -