Zadania ze wszystkich edycji Mistrzostw

Poniżej zamieszczamy zadania finałowe z poprzednich edycji Mistrzostw w Geometrii Elementarnej (od roku 2023 także w kategorii Juniorów) oraz zadania z towarzyszących tym Mistrzostwom wykładów i warsztatów.