Komunikat techniczny IX MMnO

miejsce

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Trzebnicy, ul. Nowa 1
dojście ze stacji PKP - 10 minut, z przystanku PKS - 20 minut

czas

 • sekratariat zawodów czynny od 8:00
  otwarcie zawodów 9:30
 • start 10:00

rodzaj zawodów

Piesze, turystyczne, trzyosobowe, scorelauf, czyli 'biegaj i licz'. Scorelauf  [czytaj: skorlauf] oznacza, że obowiązuje zasada dowolnej kolejności potwierdzania punktów kontrolnych (PK). Każdy PK ma przypisaną wartość liczbową, która jest jednocześnie liczbą punktów, które zespół otrzymuje za jego potwierdzenie. Potwierdzenie można otrzymać po dotarciu na PK wszystkich członków drużyny. Wartość PK jest podana na mapie obok okręgu oznaczającego dany PK i jest to również kod tego punktu w terenie umieszczony na stojaku. Im dalej od startu i mety PK jest położony i im trudniejsza jest jego lokalizacja, tym większą posiada wartość punktową (np. PK oddalony 300 m od startu, usytuowany na skrzyżowaniu ścieżek posiada kod 35 i jest to równocześnie jego wartość, zaś PK oddalony o 2 km od startu, usytuowany zdala od drogi w małym obniżeniu posiada kod 80 i to jest również jego wartość).

mapa

Trzebnica – Las Bukowy. Wielobarwna wg symboli IOF (międzynarodowych znaków stosowanych na mapach do biegu na orientację), skala 1:7500, warstwice ciągłe co 2,5 m, autorzy: P. Cych i M. Ciszek, aktualizacja: 1999/2000 oraz wybiórczo 2011 (głównie w północnej części mapy). Uwaga: mapa nie jest zabezpieczona przed wilgocią.

charakterystyka terenu

Teren pofałdowany o zróżnicowanej widoczności. Występują tu różne rodzaje form ukształtowania terenu (muldy, doły, obniżenia, suche rowy, rynny itp.). Zaleca się zawodnikom założenie obuwia z dobrym bieżnikiem, bowiem podłoże może być śliskie. Miejscami występują cieki wodne i znajdujące się wzdłuż nich tereny podmokłe. Teren o bardzo dobrze rozwiniętej sieci dróg i ścieżek. Miejscami sieć ta jest tak gęsta, że aż trudna do właściwego odwzorowania na mapie. Na terenie zawodów występują młode nasadzenia leśne podlegające szczególnej ochronie.

długości tras

W zależności od kategorii, mierzone w linii powietrznej wg optymalnego wariantu pokonania trasy wraz z punktami X i Y:

 • szkoły podstawowe: 3000 m, 14 PK
 • gimnazja: 3600 m, 19 PK
 • licea i studenci: 3600 m, 19 PK
 • nauczyciele i rodzice: 3100 m, 16 PK

limit czasu

Dla wszystkich kategorii wynosi 70 minut. W tym czasie trzeba powrócić na metę, rozwiązać zadania i wpisać odpowiedzi na kartę startową. Przekroczenie limitu czasu powoduje:

 • przez 30 min przyznanie (-1) punktu za każdą rozpoczętą minutę,
 • później przyznanie (-10) punktów za każdą rozpoczęta minutę aż do 120,
 • czas powyżej 120 minut oznacza dyskwalifikację patrolu.

Czas podczas zawodów mierzony jest od godz. 10:00 (I minuta startowa) z dokładnością do minut.

start

Oznaczony jest na mapie trójkątem, w terenie położony jest na wzgórzu nieopodal stawów, 700 m od bazy zawodów (dojście ulicami Armii Krajowej i Korczaka oznakowane bibułą). Należy zachować ostrożność przy przekraczaniu jezdni. Zegar klapkowy na starcie pokazuje minutę wejścia do pierwszego boksu startowego i wyprzedza czas właściwy o 2 minuty. Patrol, który nie zjawi się na starcie w wyznaczonym czasie, zostaje zdyskwalifikowany. W chwili startu patrol otrzymuje mapę z zaznaczonymi PK i zadania do rozwiązania.

meta

Oznaczona jest na mapie podwójnym okręgiem, w terenie położona jest w pobliżu startu. Powrót do bazy zawodów odbywa się tą samą drogą, co dojście na start. Czas pokonania trasy liczony jest dla ostatniego członka zespołu przekraczającego linię mety. Na mecie należy oddać kartę startową. Patrol, który wyruszył ze startu, musi bezwzględnie zgłosić się na mecie i zwrócić kartę, nawet jeśli rezygnuje z udziału w klasyfikacji. Na metę musi się tez zgłosić patrol, który po starcie zgubił kartę startową i musi przerwać bieg. To bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, czy nikt nie zgubił się i nie pozostał w lesie. Po zakończeniu marszu należy wrócić na teren szkoły.

punktacja

Patrol zdobywa:

 • n  punktów za odnalezienie w terenie punktu kontrolnego o numerze n zaznaczonego na mapie i właściwe oznaczenie go na karcie startowej,
 • 100 punktów za odnalezienie w terenie (na podstawie rebusów i zadań konstrukcyjnych) każdego z punktów X i Y niezaznaczonych na mapie i właściwe oznaczenie ich na karcie startowej,
 • 70 punktów za rozwiązanie każdego zadania i wpisanie wyniku do karty startowej,
 • -n punktów za przekroczenie limitu czasu o n minut, gdzie n<31,
  [-10 - (n-10)·10] punktów za przekroczenie limitu czasu o n minut, gdzie 30<n<51.

W przypadku jednakowej liczby punktów o kolejności decyduje czas pokonania trasy. Jeśli czas też jest jednakowy, o kolejności decyduje lepszy bilans zadań terenowych i matematycznych. Interpretacja terminu "lepszy bilans" należy do jury. Patrol, który zgubi kartę startową, zostaje zdyskwalifikowany.

punkty kontrolne

Na mapie PK oznaczone są okręgami o średnicy ok. 7 mm. Środek okręgu jest właściwym miejscem usytuowania PK w terenie. Punkt kontrolny zawsze znajduje się na konkretnym elemencie terenowym oznaczonym na mapie i dodatkowo opisanym słownie na karcie z zadaniami. W terenie PK to aluminiowy stojak z numerem i perforatorem, dodatkowo wyposażony w trójścienny biało-pomarańczowy lampion o wymiarach 30 cm × 30 cm. Oznaczenia PK na karcie startowej dokonuje się przez perforację tej karty w odpowiedniej rubryce. W przypadku stwierdzenia błędnego potwierdzenia PK istnieje możliwość potwierdzenia właściwego PK w kratce rezerwowej (oznaczonej na karcie startowej literą R). Nalezy podpisać to pole właściwym numerem PK i przekreślić błędną perforację. Nie wolno dokonywać dwukrotnego potwierdzenia na karcie w tym samym polu. Potwierdzenie takie zostanie uznane za nieważne.

zakończenie zawodów

Wyniki wywieszane są na bieżąco w bazie zawodów. Oficjalne zakończenie Marszu przewidziane jest ok. godz. 15:00 na boisku szkolnym. O godz. 14:30 punkty kontrolne zostaną usunięte, kontynuowanie marszu nie będzie więc miało sensu. Należy bezzwłocznie udać się wtedy na metę i zwrócić kartę startową.

uwagi

 • Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na teren zawodów przed czasem swojego startu, a także po dotarciu na metę pod groźbą dyskwalifikacji.
 • Uczestnicy zawodów od chwili rejestracji w sekretariacie do oficjalnego zakończenia zawodów muszą nosić przypięte z przodu numery startowe.
 • Nie wolno używać żadnych środków lokomocji ułatwiających pokonywanie trasy ani też środków łączności oraz odbiorników satelitarnych. Komórki należy zostawić u nauczyciela lub w plecaku w szatni zawodów. Patrol zauważony w lesie z telefonem komórkowym lub GPS-em zostanie zdyskwalifikowany.
 • Dopuszczalne (ale niekonieczne) jest używanie kalkulatora (z wyjątkiem kalkulatora w telefonie komórkowym, które jest niedopuszczalne), linijki, ekierki i cyrkla. Obowiązkowo patrol musi być wyposażony w busolę i długopis, w przeciwnym razie nie będzie dopuszczony do zawodów.
 • Chcemy zostawić las w takim stanie, w jakim go zastaliśmy. Patrol może być zdyskwalifikowany za śmiecenie i niszczenie przyrody.
 • Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

wypadki

W bazie zawodów dyżuruje pielęgniarka. W razie dolegliwości zdrowotnych należy udać się do oznakowanego punktu pomocy medycznej lub zgłosić do sekretariatu zawodów i poprosić o pomoc.

Jeśli drużyna zgubi się na terenie zawodów, nie należy panikować. Trzeba kierować się stale na północ do stawów. Przed powrotem do bazy zawodów należy zgłosić się na metę i oddać kartę startową.

W razie jakiegokolwiek wypadku na terenie zawodów należy zgłosić się do najbliższego PK, skąd zostanie wezwana pomoc.

organizatorzy zapewniają

 • schronienie w szkole na wypadek deszczu,
 • zupę po ukończeniu zawodów,
 • dostęp do strzeżonej szatni,
 • dostęp do WC,
 • możliwość korzystania z bufetu oferującego napoje,
 • możliwość korzystania z grilla oferującego kiełbaski i tosty (do upieczenia można też zabrać własny prowiant),
 • możliwość korzystania z kiermaszu ciast, książek i łamigłówek,
 • konkursy łamigłówkowe i sportowe,
 • koncert muzyczny,
 • dyplomy uczestnictwa w zawodach dla każdej szkoły,
 • zaświadczenie o udziale w imprezie dla każdego nauczyciela,
 • upominki dla zwycięzców konkursów sportowych i łamigłówkowych,
 • puchary, dyplomy i nagrody dla zwycięzców Marszu w każdej kategorii.

zwycięzcy

Zwycięski patrol z każdej kategorii uczniowskiej zdobywa dla swojej szkoły prawo do wystawienia 3 patroli na turystyczny marsz na orientację „Orientuj się i licz” w Łodzi, który odbędzie się 15 października 2011. W razie rezygnacji zwycięzców z wyjazdu, nagroda przechodzi na patrole z kolejnych miejsc w danej kategorii. Organizatorzy zapewniają uczestnikom elektroniczne chipy umożliwiające start w tych zawodach. Koszt zgubienia jednego chipa wynosi 120 zł. Po zawodach zaplanowano zwiedzanie Centrum Nauki „Eksperymentarium” i Manufaktury oraz zjedzenie ciepłego posiłku. Wyjazd na zawody nastąpi o godzinie 6.00 spod wrocławskiego Aquaparku, z ul. Petrusewicza (łącznik między ulicą Borowską i Ślężną od strony zjeżdżalni).  Powrót przewidziany jest na godz. 22.

do pobrania

Poniżej zamieszczamy komunikat techniczny do pobrania w pliku .pdf.

 

ZałącznikWielkość
PDF icon komunikat_techniczny.pdf199.57 KB