Historia Mistrzostw w Geometrii Elementarnej

Konkurs wymyślił w 2003 roku nauczyciel matematyki w XIV LO Stefan Mizia i do dziś go prowadzi. Od kilku lat robi to we współpracy z synem Włodzimierzem - nauczycielem matematyki w III LO we Wrocławiu. Liczba uczestników zazwyczaj zbliża się do 100 (tylko w latach pandemii koronawirusa, w edycjach zdalnych była większa - rekordowa 236 osób w roku 2020). Zwiększa się też stale udział zawodników dorosłych.

Osiem pierwszych edycji konkursu w latach 2003-2010 zorganizowało XIV LO we Wrocławiu. Począwszy od IX edycji w 2011 roku organizatorami zawodów są Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Fundacja Matematyków Wrocławskich.

statystyka

edycja rok liczba szkół liczba zawodników w tym uczniów/dorosłych
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
IIIX
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5
6
6
6
13
13
12
5
13
16
19
15
17 
25
22
30
24
64
44
19
48
51
59
20
78
74
82
31
76
76
94
46
39
53
48
65
59
236
122
80
48 / 0
51 / 0
59 / 0
20 / 0
75 / 3
69 / 5
80 / 2
30 / 1
65 / 11
57 / 19
72 / 22
31 / 15
25 / 14
39 / 14
37  / 11
51 / 14
54 / 5
202/28
98/24
57/23
  razem 273 1437 1226 / 211

 

tematy wykładów z geometrii

Zawodom towarzyszą sesje geometryczne i wykłady popularne z geometrii. Ich tematami były do tej pory:

 • 2004 - Okrąg Eulera - Stefan Mizia (nauczyciel XIV LO Wrocław)
 • 2005 - Inwersja - Tomasz Elsner (student IM UWr)
 • 2006 - Okrąg dziewięciu punktów - Michał Marcinkowski (uczeń III LO Wrocław),
            Inwersja - Włodzimierz Mizia (student IM UWr)
 • 2007 - Twierdzenie Ptolemeusza i jego zastosowania w zadaniach - Stefan Mizia (nauczyciel XIV LO Wrocław)
 • 2008 - Twierdzenie Ptolemeusza i okręgi przecinające się - Stefan Mizia (nauczyciel XIV LO Wrocław)
 • 2009 - Geometrie nieeuklidesowe - Jan Dymara (pracownik IM UWr)
 • 2010 - Linie Eulera i Nagela w trójkacie - Michał Marcinkowski (student IM UWr)
 • 2011 - Twierdzenia matematyczne w origami 1 - Michał Molicki (student IM UWr)
 • 2012 - Twierdzenia matematyczne w origami 2 - Michał Molicki (absolwent IM UWr)
 • 2013 - Jak dowodzić dwuwymiarowych twierdzeń Menelaosa i Cevy za pomocą geometrii trój- lub czwórwymiarowej - Światosław Gal (IM UWr)
 • 2014 - Inwersja - Leszek Winniczuk (Zamość)
 • 2015 - Krzywe stożkowe w GeoGebrze - Adam Dzedzej (IM UG)
 • 2016 - What do we need to know to handle big data? - Jarosław Harężlak (Department of Biostatistics, School of Public Health, Indiana University, USA)
 • 2017 - Elementarna geometria n-wymiarowa - Michał Szurek (WMIM UW)
 • 2018 - Nożyczkowa równoważność figur - Karolina Filistyńska (IM UWr)
 • 2019 - Maszyna Turinga, teoria złożoności i kryptografia - Thomas Koberda (University of Virginia)
 • 2020 - zawody zdalne, wykład się nie odbył
 • 2021 - zawody zdalne, wykład się nie odbył
 • 2022 - Malarstwo, Muzyka, Matematyka - Michał Szurek (WMIM UW)

 

zwycięzcy kolejnych edycji

 • 2003 - Michał Molicki, GIM 49 Wrocław
 • 2004 - Michał Marcinkowski, III LO Wrocław
 • 2005 - Michał Molicki, XIV LO Wrocław
 • 2006 - Michał Molicki, student IM UWr, Paweł Totoń GIM w I ZSO Jelenia Góra
 • 2007 - Jakub Caban, XIV LO Wrocław
 • 2008 - Dominik Rusak, I LO Legnica
 • 2009 - Maciej Dulęba, GIM 49 Wrocław
 • 2010 - Konrad Królicki, III LO Wrocław
 • 2011 - Maciej Dulęba, XIV LO Wrocław
 • 2012 - Maciej Dulęba, XIV LO Wrocław
 • 2013 - Albert Citko - XIV LO Warszawa, Anna Hoduń - V LO Kraków, Jakub Skorupski - XIV LO Warszawa
 • 2014 - Adam Dzedzej - nauczyciel w Gimnazjum 24 w Gdyni
 • 2015 - Michel Migas, student Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
 • 2016 - Mieszko Komisarczyk, XIV LO Wrocław / Mateusz Klein, Gdynia
 • 2017 - Iwo Pilecki-Silva, GM 26 Wrocław
 • 2018 - Iwo Pilecki-Silva, III LO Wrocław
 • 2019 - Dominik Bysiewicz - I LO Krosno, Rafał Pyzik - III LO Tarnów
 • 2020 - Antoni Buraczewski - III LO Wrocław, Kornel Sikora - XIV LO Warszawa
 • 2021 - Kornel Sikora - XIV LO Warszawa
 • 2022 - Kornel Sikora, student WMIM UW