Zwrot kosztów podróży

Zawodnikom spoza Wrocławia zwracamy koszty podróży na następujących zasadach:

  • przejazd musi nastąpić środkami transportu publicznego, a bilety powinny zostać przesłane do Komitetu Głównego,
  • przejazd powinien być zaplanowany według standardowych stawek, z możliwie największym wykorzystaniem taryf ekonomicznych i zniżek, w szczególności nie opłacamy przejazdów I klasą ani bez wykorzystania zniżki uczniowskiej,
  • do 9 kwietnia należy wysłać na adres podany niżej bilety oraz zgodę uczestnika lub jego prawnego opiekuna (w wypadku uczniów niepełnoletnich) na zwrot kosztów podróży na wskazane w tej zgodzie konto - to samo dla wszystkich zawodników z jednej szkoły - druk zgody do pobrania poniżej.

Adres, na który należy przesłać wymienione dokumenty:

Michał Śliwiński
Komitet Główny Olimpiady Lingwistyki Matematycznej
Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław

 

ZałącznikWielkość
PDF icon zwrotkosztowp14.pdf239.21 KB