Olimpiada Lingwistyczna 2019/20 - finał krajowy i zawody międzynarodowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wymusiło na wszystkich olimpiadach, które do 25 III nie przeprowadziły zawodów III stopnia, zmiany regulaminu polegające m.in. na odwołaniu w roku szkolnym 2019/20 zawodów finałowych oraz nieprzyznawaniu tytułu laureata.
Zawody Olimpiady Międzynarodowej, która miała się odbyć w dniach 20-24 VII 2020 w łotewskiej Windawie (Ventspils), także zostały odwołane.