Zastosowane procedury arbitrażu

Poniżej prezentujemy odpowiedzi Komisji Zadaniowej na zgłoszone do arbitrażu wnioski. Oryginalne wnioski znajdują się w załącznikach na dole strony. 

WNIOSEK 4 (Juniorzy)
dotyczy zadania 8, mecz III - eliminacje

Po rozpatrzeniu wniosku skierowanego do arbitrażu Komisja Zadaniowa postanowiła przyznać za rozwiązanie 3 pkt.

Uzasadnienie
Uczeń podał poprawną odpowiedź bez żadnego uzasadnienia.

 

WNIOSEK 3 (Juniorzy)
dotyczy zadania 3, mecz III - eliminacje

Po rozpatrzeniu wniosku skierowanego do arbitrażu Komisja Zadaniowa postanowiła przyznać za rozwiązanie 0 pkt.

Uzasadnienie
Spośród możliwych 7 odpowiedzi uczeń podał zaledwie dwie, co wyraźnie wskazuje, że nie rozwiązał zadania. Nie mozna w tym wypadku zastosować przejęcia, tym bardziej, że rozwiązanie wskazane przez przeciwników było równie błędne. Niezrozumiałe jest, dlaczego jurorzy zignorowali całkowicie ustalenie, że w przypadku, gdy zawodnik pominie jakąś odpowiedź, należy przyznać 0 pkt. Wypacza to całkowicie ideę meczów.

 

WNIOSEK 2 (Młodzicy)
dotyczy zadania 3, mecz I - eliminacje

Po rozpatrzeniu wniosku skierowanego do arbitrażu Komisja Zadaniowa postanowiła przyznać za rozwiązanie 3 pkt.

Uzasadnienie
W rozwiązaniu uczeń przeformułował treśc zadania, nie podając żadnej argumentacji, dlaczego jest ona równoważna wyjściowej. Przez to rozważył przypadek trywialny. Stwierdzenie, że liczba ujemna nie stanowi wielokrotności liczby dodatniej z definicji, nie budzi zastrzeżeń, ale nie powinno być stosowane do liczby (-5). Ponadto prezentowane rozwiązanie zawiera inne błędy. 1) Dowolne liczby odjęte od siebie dają w wyniku 0. 2) Zastosowano w rozumowaniu niewłaściwy kierunek implikacji (z tego, że liczba jest ujemna, nie wynika, że jest równa -5). 

 

WNIOSEK 1 (LO)
dotyczy zadania 10, mecz I - eliminacje

Po rozpatrzeniu wniosku skierowanego do arbitrażu Komisja Zadaniowa postanowiła przyznać za rozwiązanie 2 pkt.

Uzasadnienie
W rozwiązaniu rozważano przypadek trywialny i to w sposób zupełnie nieuzasadniony. W treści zadania należało wskazać najmniejszą wielokrotność pewnej liczby. Termin "wielokrotność" w matematyce dotyczy liczby całkowitej nieujemnej. W przeciwnym razie najmniejsza wspólna wielokrotność dowolnych dwóch liczb byłaby zerem lub nawet byłaby ujemna. Termin NWW znany jest uczniom od szkoły podstawowej i nie ma powodu udawać, że jest inaczej. Uznanie tego zadania za rozwiązane przez któregokolwiek z jurorów jest kuriozalne i daleko odbiega od standardów oceniania zadań meczowych.

ZałącznikWielkość
Image icon arbitraz1.jpg2 MB
PDF icon arbitraz2.pdf116.82 KB
PDF icon arbitraz3.pdf66.18 KB
Image icon arbitraz4.jpg56.59 KB